neděle 25. října 2015

Slovo bloggera 5 – Svátek Krista Krále (2015)Slovo bloggera 5 – Svátek Krista Krále (2015)
25. října 2015
http://sspx.org/sites/sspx/files/styles/news_big/public/news/christ_the_king_rcdm_masthead460.jpg?itok=cbohKrTP
Modlitba ke Kristu Králi
Pane Ježíši Kriste,
uznávám Tě za Krále světa. Všechno, co bylo stvořeno – pro Tebe je stvořeno. Jednej tedy se mnou podle svého práva. Obnovuji svůj křestní slib: Odříkám se zlého ducha, i všech skutků jeho i vší pýchy jeho. Slibuji, že budu žíti jako řádný Křesťan. Zvláště se zavazuji, že vše vynaložím, aby zvítězila práva Boží a Tvé svaté Církve. Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti své nepatrné skutky, aby všechna srdce uznala Tvé svaté království a aby zavládl Tvůj pokoj na celém světě.
Amen
***
Vážení čtenáři,
na dnešní den připadá velký katolický svátek Ježíše Krista Krále, který jsem si před čtyřmi lety vybral jako den pro spuštění tohoto blogu. Při této příležitosti by se nabízelo provést bilancování – zmínit počet přístupů na blog, počet článků, zhodnotit vývoj blogu, zdůraznit jeho nezávislost včetně té finanční apod. V zásadě jsou to ale věci druhotné.
Nebo by se nabízelo v celkové perspektivě pohovořit o všemožných problémech světa, Církve, hierarchie či se naopak zmínit o konkrétních lidech a jejich činech jednotlivě. V době, kdy apostaze dosáhla skutečně zneklidňujících rozměrů, kdy sám náměstek Kristův se stává ničitelem Církve, kdy doposud nebylo provedeno zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, kdy je veden rozhodující úder sil zla proti Víře a kdy zmatení skutečně naplňuje kritérium slova „ďábelské“, však nemá cenu se detailně zabývat – řečeno slovy Karla Kryla – „obřími trpaslíky“. Ať již těmi „globálními“ nebo těmi „lokálními“.
Chce se mi tedy nám všem hlavně připomenout moudrá slova Písma svatého:
Jestliže se však navzájem koušete a požíráte, dejte pozor, abyste se vzájemně nepohltili!“ (Gal. 5:15)
Sluší se však přece říct více než jen to. Chci tedy proto znovu poděkovat všem, kteří REX! kriticky čtou, pomáhají slušnou formou s propagací informací z něj a sdílením odkazů nebo pomáhají modlitbou a slovem povzbuzení. Pán Bůh vám to zaplať. Na oplátku vám slibuji, že, dá-li Pán Bůh, budu se vám, jak jen je to v překotném vývoji událostí na všech „frontách“ možné, snažit i nadále přinášet informace bez kompromisů a pracovat svým malým dílem k obnově vlády Krista Krále, jakkoliv beznadějnou se v současnosti tato snaha může z lidského pohledu zdát.
Závěrem už jen moudrá slova jednoho biskupa: Bděte a modlete se, bděte a modlete se – patnáct tajemství Sv. růžence každý den...
Vive Christus Rex!
autor