úterý 6. října 2015

Františkova Motu Proprio a nadcházející synoda (2015)

 
Františkova Motu Proprio a nadcházející synoda (2015)
Marian T. Horvat, Ph.D.
21. září 2015
V katolických kruzích se mnoho mluví o potenciálním rozštěpení v Církvi na nadcházející říjnové synodě o rodině, pokud by se měla oficiální nauka Církve změnit ve věci podávání Svatého přijímání katolíkům rozvedeným civilním soudem a znovu sezdaným v civilním obřadu, kteří od Církve neobdrželi anulaci [sňatku].
„Co si o tom myslíš?,“ zeptala se mě má přítelkyně Jana. „Jestli příští synoda bude hlasovat „ano“ pro Kasperův návrh, přijde otevřená revolta v církevních řadách? Viděla jsi video se třemi preláty (kardinál Leo Burke, biskup Athanasius Schneider a arcibiskup Jan Paul Lenga), kteří zaujímají pevný postoj vůči jakékoliv změně v nauce Církve ohledně manželství? Stojíme nakonec před pravým odporem vůči směřování papežství během této strašné krize v Církvi, jíž trpíme od Druhého vatikánského koncilu?“
Budu se zabývat tvými otázkami jednou po druhé.
Otázka zbavená smyslu
Jak každý ví, jednou z hlavních otázek k projednání na nadcházející synodě, je otázka připuštění rozvedených a znovusezdaných osob ke Svatému přijímání, neboli „Kasperův návrh“.
Tato ožehavá otázka však byla zbavena jakéhokoliv klíčového smyslu poté, co František převzal iniciativu vydáním dvou Motu Proprio – Mitis Eudex Dominus Iesus (Pán Ježíš, pokorný Soudce) a Mitis et misericors Iesus (Pokorný a milosrdný Ježíš) – představených v Římě 8. srpna 2015. Změny vstoupí v platnost téhož dne, kdy započne Františkův Svatý rok milosrdenství, 8. prosince 2015.
 
„Mysleli jste si, že se mi postavíte, ale já jsem vás všechny porazil, ještě než bitva vůbec začala...“
Tyto papežské dokumenty zajišťují katolíkům dosažení anulace manželství rychleji a snadněji tím, že omezují počet soudů a soudců, představují pokles v automatickém odvolávání a tím, že je proces zdarma. Důvody pro získání anulace byly také posíleny. Nyní byly na seznam „legitimních důvodů“ pro získání anulace – který již byl dříve rozšířen (viz anglicky zde, zde a zde) – přidány následující: nedostatek víry, krátkost společného soužití, potrat, [milostná] aféra na svatbě nebo krátce poté.
Krátce řečeno, Františkova legislativa činí získání anulace ještě rychlejší, snadnější a méně nákladné. V zásadě kdokoliv si může nárokovat důvod, aby rychle a zdarma získal anulaci. Tyto nové postupy dovolí lidem „pohnout se dál“ ve svých životech, vysvětlil papež, bez „temnoty pochyb“ nebo „zátěže na své duši“ kvůli předešlému manželství.
Co to znamená pro synodu: Dokonce i časopis Time, který není znám bystrostí ohledně katolických záležitostí, dostatečně rychle pochopil, že ohlášením této změny před synodou papež „ušetřil čas pro církevní vůdce, aby se posunuli přes problém anulace“ a „vytvořil prostor“ pro diskuzi o jiných, pro Františka naléhavých, věcech, jako je dopad chudoby, války a vynucené migrace na rodiny. (21. září 2015, str. 18)
Otázka rozvedených a znovusezdaných katolíků přijímajících Svátost oltářní se stejně tak stává záležitostí, která již není důležitá, protože kdokoliv chce získat anulaci, tak bude moct snadno učinit. Všechno, co musí člověk učinit, je, vyjádřit úmysl získat anulaci a farní kněz a místní biskup aplikující Františkův styl „pastorační praxe“ jim vyhoví, aby mohli přijímat Svaté přijímání.
Stručně, papež František vyprázdnil diskuzi, co se týče jejího obsahu – zda by rozvedení a znovusezdaní katolíci měli obdržet Svaté přijímání – tím, že dovolil kterémukoliv z těchto katolíků získat snadnou a rychlou anulaci, aby „regularizovali“ svou situaci. Jakmile mají anulaci v kapse, můžou obdržet Svaté přijímání jako jakýkoliv jiný katolík.
Msgr. Pio Vito Pinto, hlava komise, která připravila návrh nových anulačních postupů, rychle řekl, že církevní „svátostná teologie manželství“ zůstává těmito Motu Proprio nezměněna.
Měli bychom tedy „pastorační změnu“ bez naukové změny, nebo alespoň Bergoglio chce, abychom tomu věřili. To je sofizma, protože u mravů aplikace norem – což je definice pastorace – na existující obyčeje je tím, co tvoří nauku. Nicméně tohle je to, co konzervativci budou muset spolknout a strávit, jestliže nemají odvahu odporovat těmto dvěma Motu Proprio.
Odpověď na tvou otázku ohledně toho, co bychom měli očekávat od synody, je tedy tato: Cokoliv synoda rozhodne o tomto tématu po těchto dvou Motu Proprio, bude prakticky skoro nebo úplně jedno.
A co konzervativní biskupové, kteří se prezentují v plné zbroji připravení na vstup do bitvy? Jejich tažení skončilo. František vyprázdnil obsah jejich boje.
Los tres amigos falešné pravice
Jsou vůdci reakce autentičtí?
Co se týče tří mistrů pravověrnosti ohledně manželské otázky, můžeme vidět, že byli zbaveni funkce na hlavní události „turnaje“ ještě před tím, než synoda vůbec začala.
Tato trojice se objevila v dokonalém prostředí a podhoubí, které vytvářejí falešnou pravici, jejímž primárním účelem není zničit nepřítele, ale zkrotit a ovládnout reakce. Těsně po poslední synodě a Kasperově návrhu jsme viděli vzestup hlasité a neustále vzrůstající pobouřené konzervativně katolické veřejnosti, která se obávala změn v nauce o rodině a manželství. Jak příliv stoupal a dokonce začal bouřit, stalo se nezbytným uklidnit vody tím, že se ukážou obavy ve vedení Církve.
 
Burke, Lenga a Schneider: trojice falešné pravice
K naplnění této role nám byli předloženi nedávno degradovaný kardinál Burke, pomocný biskup Schneider z Kazachstánu (který již prokázal svou užitečnost při pacifikaci tradicionalistů, když obhajoval koncil – anglicky zde a zde) a penzionovaný biskup Jan Paul Lenga také z Kazachstánu.
Od těchto prelátů přišel odpor, nepříliš silný odpor, ale jen minimum nutné k obraně katolických mravů v otázce rodiny a manželství. To jest, oni prohlašují, že nesmí být řeči o Svatém přijímání pro rozvedené a znovusezdané. „Akcí“, která vyplynula z tohoto odporu, byla žádost vůči Františkovi, aby jasně potvrdil učení o manželství na synodě o rodině.
Můžeme vidět, jak málo důležitosti papež Bergoglio věnoval této žádosti, když vydal Motu Proprio, která proces anulace zjednodušují a zrychlují...
Pravidla pro rozpoznání agenta falešné pravice
Neříkám, že věci, které tito preláti řekli, nejsou dobré, Jano. Měla by sis však uvědomit, že oni hrají dokonale podle pravidel falešné pravice.
Jaká jsou tato pravidla? Zde jsou některé normy, jež náboženští vůdci falešné pravice následují:
 
Benedikt XVI. a jeho obrana Druhého vatikánského koncilu jsou touto trojicí falešné pravice velebeny
-          Žádná diskuze o rozpadu rodiny jakožto důsledku Druhého vatikánského koncilu.
-          Žádné poukazování na pokoncilní papeže pro jejich zjevně nepravověrné postoje k mnoha záležitostem jako jsou mravy, obyčeje, náboženská svoboda, ekumenismus a mnohá jiná.
-          Následování pravidel Komise Ecclesia Dei, ustavené, aby držela tradicionalisty v linii a neschopné provádět jakýkoliv skutečný odpor. Tato pravidla jsou: Vyhnout se jakékoliv veřejné polemice o papeži, Druhém vatikánském koncilu a nové mši; poslouchat místního biskupa.
Tito superhrdinové se zjeví na scéně, aby odvrátili pozornost od Druhého vatikánského koncilu a udržovali stranickou linii konzervativismu, která se zastávala od koncilu: Potřebujeme jen reformu reformy, potlačit nárůst radikálů a pak bude vše v pohodě. Mistrem těchto hrdinů je Benedikt XVI. a jeho hermeneutika kontinuity, která je ve skutečnosti hermeneutikou roztržky (viz např. česky zde).
Jsem přesvědčena, že toto vysvětlení zodpovídá tvou otázku: Stojíme nakonec před pravým odporem vůči směřování papežství během této strašné krize v Církvi, jíž trpíme od Druhého vatikánského koncilu?
Ne, Jano, nestojíme. Proto bychom neměli očekávat, že na druhém sezení synody o rodině, která se sejde příští měsíc, uvidíme přijít skutečný odpor vůči otázce rozvedených a znovusezdaných katolíků, kteří obdrží Svaté přijímání.
Další témata synody jsou stále otevřená diskuzi – vítejte u homosexuality, párů žijících „na hromádce“, antikoncepce apod.
Viděli jsme, že František v každé z těchto oblastí podporuje nejprogresivističtější postoje. Biskupové jistě mohou klást překážky papežské revoluční linii a hájit tradiční katolické mravy. Doufám, že budou. Podívejme se, zda se takové naděje stanou skutečností.
Překlad: D. Grof