úterý 1. září 2015

Dopis papeže Františka a FSSPX (2015)


Dopis papeže Františka a FSSPX (2015)
1. září 2015
Z dopisu papeže Františka arcibiskupovi Rinu Fisichellovi, předsedovi Papežské komise pro novou evangelizaci:
„S blížícím se mimořádným Jubileem milosrdenství, bych se rád zaměřil na několik bodů, které si, jak věřím, vyžadují pozornost, aby bylo umožněno, že slavení Svatého roku bude pro všechny věřící skutečným momentem setkání s milosrdenstvím Božím.“
[...]
„Poslední úvaha se týká těch věřících, kteří si z různých důvodů zvolili navštěvovat kostely, v nichž celebrují kněží Bratrstva sv. Pia X. Tento Jubilejní rok milosrdenství nevylučuje nikoho. Z různých stran mi několik bratrů biskupů říkalo o jejich dobré víře a svátostné praxi spojené však z pastoračního pohledu s nesnadnou situací. Věřím, že v blízké budoucnosti mohou být nalezena řešení k obnovení plného společenství s kněžími a představenými Bratrstva. Mezitím, motivován potřebou reagovat pro dobro těchto věřících, ze své vlastní moci stanovuji, že ti, kteří během Svatého roku milosrdenství přistoupí u těchto kněží Bratrstva sv. Pia X. ke slavení svátosti smíření, platně a zákonně získají odpuštění svých hříchů.“
***
Poznámka překladatele: Tato zmínka v dopise papeže Františka a mimořádná „vstřícnost“ opět potvrzují oprávněné obavy těch, kteří se strachují, že dohoda mezi FSSPX a neomodernistickým Římem je již dávno připravená a biskup Fellay pouze čeká, jak ostatně již sám v minulosti otevřeně uvedl, na vhodný okamžik, kdy bude možné dohodu v FSSPX prosadit. Nedávné zvěsti (viz např. zde) o setkání představených FSSPX na tajném setkání, kde se mimo jiné měla probírat možná dohoda a podpis věroučné preambule, tak plně korespondují s optimistickým odhadem budoucnosti vzájemných vztahů ze strany papeže Františka. Dnes se „povolí“ u FSSPX svátost pokání, zítra účast na mši svaté a pozítří bude FSSPX de facto součástí koncilní církve.
Překlad: D. Grof
Zdroj: Vatican