úterý 21. července 2015

Menzingen umlčuje arcibiskupa! (2015)

 
Menzingen umlčuje arcibiskupa! (2015)
Poznámka autora blogu: Dne 9. července byla na tomto blogu otištěna Pozice kláštera dominikánů z Avrillé v reakci na oficiální komuniké P. Bouchacourta, představeného Francouzského distriktu FSSPX, jenž nevybíravě kritizoval tyto tradiční dominikány, kteří se otevřeně staví proti politice smíření menzingenského vedení FSSPX a jeho oddaných kněží s neomodernistickým Římem. Dominikáni z Avrillé navzdory všem lžím a pomluvám věrně následují linii arcibiskupa Lefebvra. Překvapením je proto i krátká zpráva, kterou tito dominikáni již dříve zveřejnili na svém webu a která si teprve nyní získala pozornost ve světě. FSSPX se již natolik bojí zveřejňování citátů vlastního zakladatele, že neváhá využít zastrašování právním postihem. Je to jen další připomínkou smutného úpadku FSSPX.
 
***
Dominikáni z Avrillé: 9. června 2015 jsme obdrželi dopis z Francouzského distriktu FSSPX:
Náboženské sdružení „Bratrstva sv. Pia X.“ vlastní autorská práva svého zakladatele arcibiskupa Marcela Lefebvra. Na vašich webových stránkách však citujete z děl arcibiskupa Lefebvra (přednáška z roku 1989 v Écône atd.) bez jakéhokoliv povolení. Proto laskavě odstraňte všechny tyto citáty během čtyřiceti osmi hodin.
22. června náš právník obdržel zprávu od právníka Bratrstva:
Ustanovený univerzální legatář arcibiskupa Lefebvra, náboženské sdružení „Bratrstva sv. Pia X.“ je vlastníkem duchovního díla tohoto zesnulého a proto vlastní autorská práva výše zmíněných děl.
Tím je komukoliv zabráněno, a zvláště dominikánům z Avrillé, zneužívat výše zmíněných děl.
Poté 2. července náš právník obdržel novou zprávu:
Pokud se můj klient nemýlí, shledal, že jistý počet děl a citátů arcibiskupa Marcela Lefebvra byl odstraněn z webových stránek dominikánů z Avrillé.
Je zde však jeden z 25. dubna 2005 [sic] „Od Campos k Santa Cruz v roce 2015“. [...]
Tento článek by měl být také odstraněn z webových stránek dominikánů z Avrillé BĚHEM ČTYŘICETI OSMI HODIN OD OBDRŽENÍ TÉTO OFICIÁLNÍ ZPRÁVY.
Každopádně vás ujišťujeme, že si ověříme, zda:
-          Byl tento článek odstraněn.
-          Nejsou publikovány další články.
Překlad: D. Grof