středa 24. prosince 2014

Vánoční přání (2014)VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 2014
Roždestvo Hristovo, kopija freske iz Kapadocije, XII. st.
„...jako je temnota v domě rozptýlena přicházejícím světlem, tak je smrt, která panuje nad lidskou přirozeností odstraněna příchodem Božím. A jako led, který se vytvořil na vodě, pokrývá její hladinu, dokud noc a temnota trvá, ale taje pod teplem slunce, tak smrt vládla do příchodu Krista; když se však objevila milost Boha našeho Spasitele a vyšlo Slunce Spravedlnosti, smrt byla vítězně pohlcena, neboť nesnesla přítomnost skutečného života. Jak velká je Boží dobrota, jak hluboká jeho láska k nám!“
Sv. Basil Veliký
***
Přeji všem čtenářům, Vaším rodinám i blízkým milostiplné svátky. Kéž je Vám inspirací Svatá rodina a kéž Vám víra v Krista Spasitele dává sílu překonat vše zlé!
autor