pondělí 22. prosince 2014

Další zprávy ze světa FSSPX (2014)


Další zprávy ze světa FSSPX (2014)
D. Grof
Motto: „Nyní si tedy také myslím, že těm, kteří mi říkají: „Musíte dosáhnout dohody s Římem“, mohu říci, že jsem tehdy zašel dokonce dále, než jsem býval měl.“ (poslední rozhovor arcibiskupa Lefebvra uveřejněný ve francouzštině, Fideliter č. 79, březen 1991)
Úvod
REX! přináší několik dalších krátkých zpráv ze světa FSSPX, přičemž všechny pocházejí přímo z oficiálních zahraničních zdrojů FSSPX. Není totiž jisté, že se objeví jejich rychlý český překlad, jak tomu selektivně bylo v jiných případech, nebo že se objeví zmínka o nich v Informačním letáku českého FSSPX. Pokud by se však přece objevila, pak zcela jistě naprosto poslušně v souladu s linií vedení v Menzigenu. Proto si dovolím zmíněné zprávy krátce okomentovat za sebe, čtenář nechť si učiní závěry sám.
Neformální setkání s kardinálem Brandmüllerem a další plány
V článku Poloutajená jednání pokračují jsem před několika dny psal o dalším chystaném setkání špiček FSSPX se zástupcem neomodernistického Říma kardinálem Brandmüllerem. V článku jsem vcelku obšírně popsal, co skutečně je cílem takovýchto jednání a kdo je osoba kardinála Brandmüllera. Stručně řečeno, cílem je vnucení liberálního a modernistického principu dialogu, cílem jsou opakovaná setkání, navazování osobních vazeb, „prolamování ledů“, „překonávání starých předsudků“ a vytvoření vztahu důvěry mezi tzv. konzervativními preláty a členy FSSPX. Konečným cílem je „regularizace“ FSSPX a tím i jeho neutralizace po vzoru jiných společenství spadajících pod Komisi Ecclesia Dei (příklady z minulosti viz zde).
Protože kardinál Brandmüller je známý jako zastánce hermeneutiky kontinuity, tj. nevidí problém v dokumentech Druhého vatikánského koncilu, ale pouze v jejich výkladu, je zřejmé, že nemá smysl, aby vedení FSSPX s takovým člověkem vůbec jednalo. Alespoň tak to v závěru svého života vnímal zakladatel FSSPX arcibiskup Lefebvre a takto se k věci i vyjadřoval.
Jak jsem na základě interního dokumentu FSSPX avizoval, jednání s kardinálem Brandmüllerem nicméně skutečně proběhlo. Šlo vlastně o pokračování setkání z 23. září 2014 v Římě (více o tomto setkání v článku zde) a tak to prezentuje i oficiální tisková zpráva FSSPX. Na zářijovém setkání zúčastnění souhlasili, že budou pokračovat ve věroučných rozhovorech „v širším, méně formálním rámci než při předešlých rozhovorech“. (DICI #302, 10. října 2014)
V tomto duchu již před časem proběhlo setkání na Filipínách a nyní tedy také setkání s kardinálem Brandmüllerem, které se uskutečnilo 5. prosince 2014 v Zaitzkofenu v Německu v semináři FSSPX, který je důvěrně známý i mnoha českým věřícím. Cílem takových setkání je dle vedení FSSPX to, aby „přiměla církevní autority být si lépe vědomy Bratrstva a díla Tradice, a zároveň jim ukázat vážné námitky a body neshod, která zůstávají, pokud se týká Druhého vatikánského koncilu a jeho reforem“.
Vedení FSSPX se již nikterak netají dalšími podobnými plánovanými setkáními v příštích měsících a to v semináři St. Cure de Ars (sv. Faráře arského) ve Flavigny ve Francii a také v semináři St. Thomas Aquinas (sv. Tomáše Akvinského) ve Winoně v USA. (viz DICI #307, 19. prosince 2014)
Dovolím si v této souvislosti připomenout slova z posledního rozhovoru arcibiskupa Lefebvra uveřejněného ve francouzštině (viz Fideliter č. 79) krátce před jeho smrtí v březnu 1991, která se vyjadřovala k lidem ve vedení Církve a jejich filozofii, jíž by dnes v zásadě odpovídal termín hermeneutika kontinuity:
„Máme co do činění s lidmi, kteří mají odlišnou filozofii od naší, odlišný způsob vidění, kteří jsou ovlivněni všemi moderními subjektivistickými filozofy. Pro ně neexistuje žádná pevná pravda, neexistuje žádné dogma. Vše se vyvíjí. To je skutečné zednářské zničení Víry. Naštěstí máme Tradici, o kterou se můžeme opřít!“
A v témže rozhovoru na otázku, co by řekl těm věřícím, kteří stále doufají v možnost dohody s Římem, jednoznačně a přímo odpověděl:
„Naši opravdoví věřící, kteří pochopili problém, a kteří nám právě pomohli pokračovat po rovné a pevné cestě Tradice a Víry, mi řekli, že kontakty, které jsem s Římem navazoval, byly nebezpečné a že jsem plýtval svým časem. Přesto jsem do poslední minuty doufal, že v Římě budeme svědky alespoň trochy loajality, nemohu tedy být viněn z toho, že jsem neudělal maximum. Nyní si tedy také myslím, že těm, kteří mi říkají: „Musíte dosáhnout dohody s Římem“, mohu říci, že jsem tehdy zašel dokonce dále, než jsem býval měl.
Zbývá jen opakovaně připomenout, že situace v neomodernistickém Římě je od roku 1991, kdy arcibiskup rozhovor poskytl, ještě mnohem horší.
Biskup Fellay posvětil jesličky v Evropském parlamentu
http://sspx.org/sites/sspx/files/styles/news_big/public/news/bp-fellay-blesses-nativity-scene-eu-parliament460.jpg?itok=G_s87eCi
Další zpráva pocházející z oficiálního tiskového zdroje FSSPX je také příznačná. Evropský parlament v Bruselu každoročně mívá ve své budově také vánoční jesličky s celou scenerií. Jak webové stránky tiskové agentury FSSPX hrdě oznámily, „tento rok byl pozván biskup Fellay, aby je posvětil, a pronesl několik slov o důležitosti uznání Krista jako Pána všeho“. Biskup promluvil k celým 30 lidem (včetně 10 poslanců). Stalo se 9. prosince 2014. (DICI no.307, 19. prosince 2014)
Opět si neodpustím krátký komentář a pominu při tom skutečnost, že zrovna letos byl čistě náhodou do Evropského parlamentu pozván právě biskup Fellay. Pokud je mi známo, je tato vánoční „kulisa“ jen jednou z mnoha jiných „tradic“, které mají v tomto všepohlcujícím molochu své místo. Je však krásnou paralelou toho, co FSSPX čeká po regularizaci, která, jak už víme z dřívějších tiskových prohlášení, má nastat po „překonání obtíží, které zůstávají“, nicméně „v rozumném časovém úseku“. FSSPX v nejlepším případě dostane místo v některé z bočních kaplí onoho pomyslného chrámu Novocírkve. Ale především bude definitivně zlikvidována poslední velká bašta katolické Tradice.
A ještě jedna věc je z této zprávy patrná. Biskupu Fellaymu není přízeň světa nemilá. To ovšem pro jednání s neomodernistickým Římem není zrovna nejlepší předpoklad.
Je libo mercedes zdarma?
Třetí zprávu zmíním jen stručně. Na webových stránkách již zmíněného semináře sv. Tomáše Akvinského v USA se objevila zpráva hodná spíše reklamní kampaně nějaké velké firmy. Pokud splníte podmínky (viz zde), můžete získat zánovní automobil mercedes! Žádá se sice i o donace, ale tyto nejsou pro účast v soutěži nutné ani vaši šanci na výhru nezvýší. Vyhrát můžete i tak...
Nemá smysl tuto zprávu nějak dlouze komentovat. Rád bych jen připomněl, že již v půlce roku 2013 REX! v článku zde a především v překladu zde zveřejnil informace o tzv. „brandingu“ FSSPX. Tato poslední zpráva je výmluvným potvrzením, že nové Bratrstvo při své prezentaci pečlivě dbá rad renomované „brandingové“ firmy, jak se přiblížit duchu světa.
 
Závěr
Když se stručně ve stylu novinových titulků podíváme na poslední události týkající se neomodernistického Říma, zjistíme, že papež Bergoglio navštívil Modrou mešitu v Konstantinopoli, kde se pomodlil s místním velkým muftím. Dále se v tomtéž městě setkal se schizmatickým pravoslavným patriarchou Bartolomějem, zúčastnil se schizmatické liturgie a jako vrchol všeho jej požádal o požehnání! Následně před několika dny přijal delegaci luteránů a při setkání zdůraznil, že luteráni a katolíci budou poprvé společně slavit 500. výročí Lutherovy reformace, tj. odpadu od Víry. Tento výčet by mohl pokračovat bez konce.
Nikde se ale nedočteme, že by kterýkoliv z tzv. konzervativních prelátů proti tomu i dalším závažným věcem zásadně a nedvojznačně vystoupil a jako svatý Pavel veřejně a příkře napomenul sv. Petra. (Gal. 2,11)
A pak si přečteme, že biskup Fellay a mnohé vůdčí osobnosti, mezi nimi i P. Frey, který je představeným Rakouského distriktu, pod nějž spadá i český priorát FSSPX, se setkaly, setkávají a budou setkávat s vatikánskými tzv. konzervativními preláty, aby se dobraly společné řeči s cílem dojít regularizace FSSPX v době, kdy situace v neomodernistickém Římě je zcela kritická.
Co by za dané situace k této snaze o regularizaci asi řekl arcibiskup Lefebvre? Nejspíš by to zhodnotil docela lakonicky: „C´est impossible.“ – Je to nemožné..