sobota 25. října 2014

Komentář Eleison CCCLXXX – Skrytý příběh II (2014)


Komentář Eleison CCCLXXX – Skrytý příběh II (2014)
(380)
25. října 2014
Eleison Comments by His Excellency Bishop Richard Williamson
SKRYTÝ PŘÍBĚH II
Když byl nápad růžencového křížového tažení za zasvěcení Ruska poprvé předložen biskupu Fellaymu v červnu 2006, nevěděl ještě, že je ten nápad ve skutečnosti pokynem Naší Paní – posel byl příliš stydlivý, aby mu to řekl. Nešel tedy vědomě proti vůli nebe, když se při návratu do Švýcarska po svém setkání s oním poslem, rozhodl chopit se tohoto nápadu růžencového křížového tažení, ale soustředit jej především na uvolnění tridentské mše a ponechat zasvěcení Ruska mezi druhořadými úmysly. A tak, jak Naše Paní řekla svému poslovi, zatímco požehnala prvnímu růžencovému křížovému tažení jakožto znamení toho, že poselství jsou opravdu od ní, nebylo to potvrzením toho, že uvolnění mše je tím, co opravdu chtěla. Pravá odpověď na krizi Církve a světa spočívá v zasvěcení Ruska, jak bylo biskupovi velmi brzy objasněno.
A tak vzhledem k podpoře Naší Paní bylo první růžencové křížové tažení neočekávaným úspěchem, jak počtem pomodlených růženců ze strany lidí, tak ve vyplnění dlouhodobého přání biskupa Fellayho ze strany papeže Benedikta XVI. deklarací v jeho Motu Propriu z července 2007, že tridentská mše nebyla nikdy zrušena.
Avšak již v srpnu 2006 Naše Paní nasměrovala svého posla, aby biskupovi Fellaymu poslal dopis, v němž byl tentokrát úplně informován o všech detailech jejího původního požadavku včetně toho, že [tento požadavek] přichází z nebe. Na tento dopis biskup odpověděl kladně a řekl, že využije povzbuzení z prvního růžencového křížového tažení, aby spustil druhé, a že bude nejlepší, když vezme celou věc do rukou on sám. Ale o rok později, brzy po Motu Propriu ke konci roku 2007, nasměrovala Naše Paní posla, aby mu znovu a znovu psal, aby mu připomněl její přání ohledně druhého růžencového křížového tažení a toho, že by mělo být náležitě věnováno zasvěcení Ruska.
Přesto biskup Fellay váhal se k tomu propůjčit, takže na počátku roku 2008 se Naše Paní vracela dokonce ještě neústupněji s týmž požadavkem, aby bylo růžencové křížové tažení věnováno zasvěcení. Problémem bylo, že biskup Fellay již dlouho pracoval na svém vlastním plánu, jak vyřešit krizi Církve smířením mezi Bratrstvem sv. Pia X. a Římem, a požadavek Naší Paní do tohoto plánu nezapadal. Proto čím větší pokrok se zdálo, že činí s Římany ke smíření, tím těžším se pro něj stávalo dodržení svého slibu udělat to, co žádala, protože věděl, že to, o co jej žádá, by znepokojilo Římany. Vskutku...
Asi v této době se posel, který netušil, proč biskup nadále odkládá ten požadavek, zeptal Naší Paní, jestli tím důvodem je, že si biskup není jistý, že je tento požadavek skutečně od Naší Paní. „Ne,“ přišla prostá odpověď, když Naše Paní svěsila svou hlavu a jemně jí potřásla ze strany na stranu, „proto to není“. Naše Paní neřekla, co je tím skutečným důvodem, řekla jen, že to není proto, že biskup nevěří, že ona sama vznesla ten požadavek.
Blížíme se vyvrcholení dramatu. A drama to bylo. Na začátku roku 2008 se poselství blahoslavené Panny Marie týkající se zasvěcení Ruska stávalo naléhavým, protože věděla, že biskup vážně přemýšlí o tom, že využije druhé růžencové křížové tažení pro své vlastní účely. Tentokrát jej chtěl využít k dosažení druhé předběžné podmínky pro rozhovory s Římem – snětí takzvaných exkomunikací ze čtyř biskupů FSSPX z roku 1988. (pokračování příště)
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof