sobota 11. října 2014

Komentář Eleison CCCLXXVIII – Spuštění webu (2014)


Komentář Eleison CCCLXXVIII – Spuštění webu (2014)
(378)
11. října 2014
 
SPUŠTĚNÍ WEBU
Na svátek Naší Paní růžencové byl na internetu právě spuštěn web, který by mohl vážně zajímat pravidelné čtenáře těchto „Komentářů Eleison“: www.stmarcelinitiative.com  Bude prezentovat poslední čísla „Komentářů“ a všechna čísla v angličtině a italštině zpět do roku 2007 a poslední čísla a všechna čísla zpětně za posledních asi pět let ve francouzštině, němčině a španělštině. A pro čtenáře, kteří upřednostňují četbu v papírové podobě před elektronickou obrazovkou, bude web nabízet různé nástroje, jak si vybrat předešlá čísla a vytisknout si je dohromady.
Druhá sekce webu, „Knihy a proslovy“, zpřístupní záznamy přednášek a kázání biskupa Williamsona, papírové kopie prvních dvou svazků jeho „Dopisů rektora“ ze čtyř sepsané mezi lety 1983-2003 a všechny dochované literární přednášky Dr. Whitea. Opět, moderní elektronika poskytne různé způsoby, jak se k těmto nahrávkám dostat a stáhnout si je, ale jen nemnohé jsou na videu i v audio podobě. Objednávky k zakoupení lze také učinit telefonicky na čísle + 1 844 SMI SHOP, tj. 1 (844) 764-7467.
Katolíci – i nekatolíci! – kteří ještě nejsou obeznámeni s literárními nahrávkami Dr. Whitea, by se měli chopit této příležitosti, aby viděli, jak využívá klasiky světové literatury jako most ke spojení Víry se světem kolem nás. Propast mezi těmito dvěma světy se zvětšuje každým dnem. Koncilní katolíci se pokouší přizpůsobit včerejší Víru dnešnímu světu a mnozí v tomto procesu ztratili svou Víru. Tradiční katolíci mají sklon pohrdat dnešním světem jako nenapravitelně ztraceným i světovou literaturou jako nenapravitelně „neduchovní“, a Víra mnoha z nich se v tomto procesu vzdálila od reality. Dr. White má jak pevnou víru, tak pevné chápání dnešního reálného světa kolem nás a jeho dokonalá znalost světové literatury mu umožňuje učinit obojí smysluplné pro nesčetné, staré i mladé, duše, které se jinak cítily beznadějně schizofrenní. Velmi doporučuji.
Třetí sekce webu se týká „Darů“. Podobně představí různé elektronické nástroje dárcovství jako pomoc k zachování oázy, doufejme, zdravého rozumu uprostřed dnešní pustiny hlouposti. Mělo by to dárcům umožnit darovat, co chtějí, kdy chtějí, podle harmonogramu, který chtějí, a snadno. Připravit web bylo vlastně samo o sobě docela drahé. Myslíme si, že by se mělo prokázat, že se to vyplatí, je to však pro nás dalším důvodem apelovat na vaší štědrost. Předem vám děkujeme.
Čtvrtá sekce je nazvána „Informace“. Něco málo řekne o Iniciativě sv. Marcela, o tom, jak web funguje, a o tom, co biskup Williamson dělá a doufá, že bude dělat. Avšak zprávy o jeho budoucích závazcích musí být zveřejňovány s jistou mírou obezřetnosti, protože nemá ve světě jen přátele.
Internet má vážné stinné stránky a nebezpečí, není však pochyb, že skrze udivující rozmanitost elektronických prostředků lze na něm nalézt pravdy, které nikde jinde nalézt nelze. Trochu doufáme, že tento nový web přispěje k tomuto zdroji pravdy. Na jeho přípravu padlo hodně práce a kromě přispění mnoha pracovníků bylo také nepostradatelné přispění mnoha dárců. Upřímně děkujeme všem dotčeným. Pán Bůh zaplať jim všem, každému z vás.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof