čtvrtek 27. února 2014

Zprávy ze světa – únor (2014)


Zprávy ze světa – únor (2014)
D. Grof
Několik krátkých zpráv ze světa:
P. Régis de Cacqueray odvolán
P. Régis de Cacqueray, představený Francouzského distriktu FSSPX, dne 21. 2. 2014 oficiálně oznámil, že mu generální představený biskup Fellay sdělil, že bude po ukončení druhého období ve funkci představeného distriktu dne 15. srpna 2014 odvolán. Novým představeným Francouzského distriktu FSSPX se stane současný představený Jihoamerického distriktu P. Christian Bouchacourt.
Protože je P. Bouchacourt zcela v souladu s novou menzingenskou linií Novobratrstva biskupa Fellayho, vítáme tuto volbu pro Francii, neboť tak kněží tohoto největšího a stěžejního distriktu konečně poznají metody, kterých byli za P. Régise ušetřeni, což, jak doufáme, přispěje k dalšímu formování katolického hnutí Odporu ve Francii.
Nové mešní centrum Odporu v Budapešti

 
Nové mešní centrum katolického hnutí Odporu začalo působit v Budapešti v Maďarsku na adrese: 1065 Budapest VI., ul. Weiner Leó 3 (přízemí).
Příští mše: neděle 9. března a 23. března v 18h.
Nové mešní centrum Odporu v Mnichově

Další nové mešní centrum katolického hnutí Odporu začalo působit v Mnichově v Německu na adrese: Schießstättstr. 28 EG, Mnichov.
Mše svaté v 16h ve dnech: 2. a 16. března. Bližší informace na adrese: freundeskreis-karmel@t-online.de