neděle 19. ledna 2014

Výzva věřícím (2014)
Výzva věřícím (2014)
19. ledna 2014
Věrni odkazu arcibiskupa Lefebvra a zvláště jeho památné Deklaraci z 21. listopadu 1974 [česky na konci článku zde] „celým svým srdcem a celou svou duší lpíme na katolickém Římu, strážci katolické víry, a na nutných podmínkách k udržení této víry, na věčném Římu, učiteli moudrosti a pravdy.“
Podle vzoru tohoto velkého preláta, nebojácného obránce Církve a Apoštolského stolce, „naopak odmítáme a vždy jsme odmítali následovat neomodernistický a neoprotestantský Řím, který se jasně projevil na Druhém vatikánském koncilu a po koncilu, ve všech reformách a směřování, které jej následovaly.“
Od roku 2000 a zvláště od roku 2012 nabraly autority Kněžského bratrstva sv. Pia X. zcela opačný směr, sbližování se s modernistickým Římem.
Věroučná deklarace z 15. dubna 2012 [česky zde], následovaná vyloučením biskupa a početných kněží a potvrzená odsouzením knihy „Monseigneur Lefebvre, Naše vztahy s Římem“, to vše ukazuje neústupnost v tomto směřování, které vede ke smrti.
Žádná autorita, ani ta nejvyšší v hierarchii, nás nemůže přimět opustit nebo zeslabit naši katolickou Víru jasně vyjadřovanou učitelským úřadem Církve po dvacet století.
Pod ochranou Naší Paní Strážkyně Víry zamýšlíme věnovat se operaci přežití započatou arcibiskupem Lefebvrem.
V důsledku toho za těchto tragických okolností, v nichž se nacházíme, dáváme naše kněžství k dispozici všem těm, kteří chtějí zůstat věrní v boji za Víru. Proto jsme od nynějška odhodláni reagovat na požadavky vznesené vůči nám, podpořit vaše rodiny ve svých vzdělávacích povinnostech, nabídnout kněžskou formaci mladým mužům, kteří po ní touží, zabezpečit mši, svátosti a věroučné formování kdekoliv, kde o to jsme požádáni.
Co se týče vás, nabádáme vás, abyste byli horliví apoštolové za vládu Krista Krále a Panny Marie Královny.
Ať žije Kristus Král!
Naše Paní Strážkyně Víry, ochraňuj nás!
Svatý Pie X., oroduj za nás!
7. ledna 2014
***
Jsme k dispozici našim bratřím kněžím: několik z nich se nemohlo nebo nechtělo prozatím ztotožnit s naším postojem. Nechť neváhají vejít s námi do kontaktu (diskrétnost zaručena).
Jsme k dispozici i tradičním řeholním společenstvím, která chápou krajní závažnost současné situace.
Podpisy:
P. Roland de Mérode (prior, Francie)
P. Michel Koller (prior, Francie)
P. Vignalou (Francie)
P. Hubert de Sainte-Marie d’Agneau (Francie)
P. Nicolas Pinaud (Francie)
P. Olivier Rioult (Francie)
P. Matthieu Salenave (Francie)
P. Pierre-Marie OP a 10 dalších kněží z kláštera v Avrillé (Francie)
P. Bruno OSB (Francie)
P. Avril, zakladatel díla Naší Paní ze Salérans (Francie) 
P. Raffali  (Francie)
P. Rémi Picot (Keňa)
P. Jean-Michel Faure (Jižní Amerika)
P. François Chazal (Asie)
P. Florian Abrahamowicz (Itálie)
P. Martin Fuchs (Rakousko) 
P. Patrick Girouard (Kanada)
P. David Hewko (USA)
P. Pierre-Célestin N’dong Ondo (Gabon)
P. Ernesto Cardozo (Brazílie)
P. Arturo Vargas (Mexiko)
P. Fernando Altamira (Kolumbie)
P. Hugo Ruiz (Mexiko)
P. Juan Carlos Ortiz (Austrálie)
P. Frank Sauer (Německo)
P. Eduardo Suelo (Asie)
P. Richard Voigt (USA)
P. Arnold Trauner (Rakousko)
P. Trincado (Mexiko)
P. Valan Rajkumar (Asie)
P. Rafael Arizaga OSB (Mexiko)
P. Thomas d’Aquin Ferreira da Costa OSB  (Brazílie)
P. Jahir Brito, FMBV (Brazílie)
P. Joaquim Daniel Maria de Sant’ana, FMBV (Brazílie)
Zdroj: La Sapiniére 
Překlad: D. Grof