sobota 11. ledna 2014

Komentář Eleison CCCXXXIX - Syrský smysl (2014)

Komentář Eleison CCCXXXIX – Syrský smysl (2014)
(339)
11. ledna 2014
SYRSKÝ SMYSL
Pozoruhodný souhrn na politické úrovni toho, jak a proč dnes svět tak sešel na scestí, je na YouTube prezentován „syrskou partyzánskou dívkou“. Je to mladá syrská vlastenka, která předkládá osm důvodů, proč nový světový řád (NWO) nenávidí Sýrii a dělá vše, co může, aby svrhnul současnou syrskou vládu a nahradil ji loutkami NWO. Katolíci však nesmí západní propagandě a lžím dovolit otrávit své myšlení, ani nesmí říkat, že politika nemá co dělat s náboženstvím. NWO je poháněn šíleným snem zcela zlikvidovat společenské kralování Krista Krále, spolu s Božím přirozeným zákonem. Zde jsou důvody té syrské dívky:
1_Syrská centrální banka je vlastněná státem a je státem kontrolovaná tak, aby sloužila národnímu hospodářství a syrskému lidu, namísto obohacování mezinárodních bankéřů západních národů a Izraele, kteří takřka všem národům světa vnutili lichvářské půjčky vytvářející umělé dluhové krize, jimiž jsou tyto národy ve skutečnosti zotročeny.
2_Sýrie nemá žádný dluh u Mezinárodního měnového fondu. MMF jedná jako dluhová výběrčí policie mezinárodních bankéřů. Jakýkoliv moudrý národ zůstává mimo spáry MMF, což se Sýrii podařilo, ale bankéři z takové moudrosti vůbec nejsou šťastní.
3_Sýrie zakázala geneticky modifikovaná semena neboli „Franken-food“ [anglický novotvar – zkrácený výraz pro „Frankensteinovo jídlo“, tj. umělé, nepřirozené, zrůdné jídlo – pozn. překl.], protože Bašár Asad chce chránit zdraví svého lidu. „Franken-food“ znamená kontrolu nad jídlem, což znamená kontrolu nad populací. NWO zjevně upřednostňuje „Franken-food“ (USA ho vnutily i dobytému Iráku).
4_Syrské obyvatelstvo je velmi dobře informováno o NWO, jehož nadvláda nad loutkovými politiky světa za pomocí jeho think-tanků a tajných společností se v syrských médiích a na univerzitách otevřeně probírá. Taková otevřenost je pro NWO, který musí skrývat své operace v temnotě, prokletím.
5_Sýrie má obrovské zásoby ropy a plynu a pracuje na tom, aby je využívala nezávisle na obřích západních ropných společnostech jako jsou Shell a Texaco. NWO miluje ropu, ale ne ropnou nezávislost.
6_Sýrie jasně a jednoznačně odporuje sionismu a Izraeli. V posledních letech dokonce i přízemní západní média reagovala na izraelskou proměnu Palestiny na v podstatě velikánskou Osvětim. Sýrie kritizuje brutální izraelský apartheid. Židovské lobby po celém světě se zjevně sjednotí, aby použily všechen svůj vliv k ukončení takové nepoddajné opozice vůči svým spolubratrům Židům v Izraeli.
7_Sýrie je jedním z posledních sekulárních muslimských států na Středním východě a odmítá uznat jakoukoliv nadvládu onoho lidu, který si stále nárokuje, že je lidem vyvoleným (dokonce i 2000 let poté, co si Vtělený Bůh, Ježíš Kristus, přestal volit svůj lid podle rasy a začal si jej volit podle víry – Římanům III, IV atd.). Tytéž lobby potrestají jakékoliv odmítání jejich náboženské a rasové nadřazenosti.
8_Sýrie si hrdě zachovává a chrání svou politickou a kulturní národní identitu, zatímco NWO usiluje o to rozpustit všechny národy (s výjimkou jediného) v jednu smísenou masu „ovčanů“ pro příchod Antikrista.
Podívejte se na původní devítiminutové video „syrské partyzánské dívky“ na YouTube, nebo si přečtěte vynikající souhrn argentinského komentátora na   actualidadRT.com/experts/Salbuchi. (Tento „Komentář Eleison“ je značně odvozen od textu Adriana Salbuchiho.) Ať již jsou jiné chyby muslimských národů jakékoliv, kdo by si nepovšimnul, o kolik více než dekadentní západní národy dělají, aby vzdorovaly bezbožnému novému světovému pořádku?
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof