neděle 19. ledna 2014

Komentář Eleison CCCXL – Dobré zprávy (2014)


Komentář Eleison CCCXL – Dobré zprávy (2014)
(340)
18. ledna 2014
DOBRÉ ZPRÁVY
První dobrou zprávou je, že dům Královny Mučedníků v jižní Anglii se kupuje právě v těchto dnech. Nejprve se kupní cena zdála nedosažitelná, ale dva telefonáty francouzskému a americkému dobrodinci ihned získaly asi dvě pětiny resp. další čtvrtinu potřebné sumy a náhle se koupě stala dosažitelnou. Další asi sedmina přišla od mnoha dobrodinců z Iniciativy sv. Marcela, já jsem vysypal ještě několik svých vlastních pokladniček a nakonec nás asijský dobrodinec dostal na víc, než se očekávalo.
Ohromné díky každému z vás, kdo jste přispěli, protože malými dary se neopovrhuje. Bůh se nedívá jen na částku. Možná teprve, když vidí dost vdov přinášejících dost, aby zaplatily svými vdovskými grošíky (Lk. XXI, 1-4), podnítí dárce schopné velkých darů. U Boha duch řídí hmotu a ne naopak. Modlete se však, prosím, za ty tři výše zmíněné dárce, jimž jsme všichni zavázáni. Zvláště o tom domu přemýšlím tak, že bude moci sloužit jako útočiště pro kněze při návštěvě, jako ostrov duševní normálnosti.
Druhou dobrou zprávou totiž vskutku je, že zrada Víry ze strany vůdců Novobratrstva sv. Pia X. se stává kněžím FSSPX pomalu pomaličku jasnější. Některé nejlepší z nich si jednoho po druhém Novobratrstvo  znepřáteluje a pak je vylučuje. Předstírá, že odcházejí ze své vlastní svobodné vůle nebo z čistě osobních důvodů nebo, že jsou vyloučeni pro svou neposlušnost. Nikdy tito zrádci ve vedení FSSPX samozřejmě nepřipustí, že je to jejich vlastní zrada, která tyto kněze vyhání. Přesto oni jeden po druhém prohlašují, že jejich problém s Novobratrstvem je problémem nauky: oficiální dokumenty FSSPX z 15. dubna, 14. července 2012 a z 27. června 2013 názorně ukazují, že vůdci Novobratrstva zanechávají velkolepého boje arcibiskupa Lefebvra za Víru výměnou za bryndu koncilní bramboračky.
A tak schopný a oddaný prior FSSPX v Jižní Americe odmítá změnu místa očividně naplánovanou, aby kontrolovala a umlčela jeho opozici vůči výprodeji ze strany vedení a píše svému představenému distriktu, že jeho odmítnutí je z čistě věroučných důvodů. V Rakousku ohromně trpělivý a věrný bývalý prior předkládá pět závažných důvodů pro svůj odchod z FSSPX a vše, co mu první asistent odpoví je, že jeho důvody jsou „zvažovány“. A především ve Francii se setkala skupina 12 kněží a vydala veřejnou deklaraci věrnosti k věroučnému postoji arcibiskupa Lefebvra a dali své kněžství k dispozici rodičům, kteří potřebují vzdělání pro své děti, mladým mužům, kteří potřebují formaci ke kněžství, a duším, které potřebují svátosti. Kněží ve Francii si dali na čas, než začali reagovat, ale reakce by měla být o to silnější, o co opožděnější. Arcibiskup Lefebvre rád citoval francouzské přísloví, které říká, že čas nebere ohledy na cokoliv, co se dělá bez něj.
Mějte trpělivost, drazí čtenáři. Bůh nespěchá, ani nestrpí posměchu (Gal. VI, 7). Pokud se mystifikátoři FSSPX snaží utěšovat, že odcházející nebo vyloučení kněží představují pouze malou menšinu z celkových asi 500 kněží FSSPX, jak málo chápou sílu pravdy! Opustili ji a ona opouští je – nezadržitelně. Bůh měj slitování s námi všemi.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof