pondělí 23. prosince 2013

Úvahy o římském návrhu (2011)

 
Úvahy o římském návrhu (2011)
Biskup de Galarreta, FSSPX
7. října 2011
Poznámka překladatele: Tyto „Úvahy“ přečetl biskup de Galarreta v říjnu 2011 na setkání představených FSSPX v Albanu v Itálii. Byly ignorovány. Dnes se jeho slova ukazují jako takřka prorocká.
***
„Začít jednat o praktické dohodě by znamenalo přede všemi popřít naše slovo a naše závazky vůči našim kněžím, našim věřícím a Římu.
Mělo by to nesmírně negativní důsledky ad intra i ad extra.
Ve věroučném pohledu Říma není žádná změna, která by ospravedlňovala naší změnu.
Naopak, rozhovory ukázaly, že oni nepřijmou nic z naší kritiky.
Bylo by absurdní, abychom po výsledku rozhovorů a jejich závěrech šli ve směru praktické dohody...
Takový přístup by ukázal vážnou diplomatickou slabost na straně Bratrstva a vskutku více než jen diplomatickou.
Byl by to nedostatek důslednosti, čestnosti a pevnosti, který by měl dopady jako je ztráta důvěryhodnosti a morální autority, kterým se těšíme.
Pouhá skutečnost, že půjdeme touto cestou, nás povede k nedůvěře a rozdělení.
Mnozí představení a kněží [s tím] mají problém ve svědomí a budou tomu odporovat.
Autorita a sám princip autority budou zpochybněny a podkopány..
Není proto doba na změnu rozhodnutí kapituly [FSSPX] z roku 2006 („žádná praktická dohoda aniž by byly vyřešeny věroučné otázky“) a není ani správné, ani prozíravé pustit se do přípravy změny myšlení předtím, než my sami budeme mít přesvědčení, konsenzus a rozhodnutí ke změně...
Pro dobro Bratrstva a Tradice musí být tato ´Pandořina skříňka´ zavřena co nejrychleji, aby se zabránilo diskreditaci a zničení autority, svárům, rozbrojům a rozdělením, z nichž nebude návratu.
Zdroj: citováno v knize P. Rioulta „Nemožné smíření“ (anglické vydání), str. 32
Překlad: D. Grof