neděle 30. prosince 2012

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCLXXXV (2012)

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCLXXXV (2012)
(285)
29. prosince 2012
KULTURNÍ OSTRAŽITOST
Když se zdá, že vedení Bratrstva sv. Pia X. váhá, mohou být katolíci, kteří milují Bratrstvo, protože od něj v předešlých letech tolik obdrželi, v pokušení myslet si, že toho není mnoho, co s tím mohou jako prostí věřící udělat. Mýlí se. Nechť si přečtou tyto úvahy mého přítele a měli by být schopní číst mezi řádky, že nezachrání-li pro ně Bůh Bratrstvo, což by samozřejmě mohl učinit, pak to přinejmenším zčásti záviselo na nich. Upravený dopis mého přítele je níže:
„Praktická dohoda by byla pro věc katolické Tradice ničivá. Člověku stačí se podívat, co se přihodilo tradičním redemptoristům ve Skotsku... Dvě mše nemohou koexistovat. Jedna vždy bude vytlačovat druhou... Na Novus Ordo mši, kterou jsem dříve navštěvoval, byl celý kostel prostoupen brebentěním a neustálým tleskáním... Tyto dvě strany jsou prostě příliš vzdálené, než aby dohoda fungovala. Není možná žádná názorová shoda mezi modernitou a Tradicí.
„Pak je zde hluboká revoluce, která ochromila současnou civilizaci včetně tradičního hnutí, a které si z větší části vedení Tradice nevšimlo... Elektronická technologie způsobila kulturní revoluci v našich životech, zvláště u mladší generace. Jestli se s ní správně nevypořádáme, oslabí jistě víru, protože může ovládnout celý život lidí. Mladí jsou náchylní k tomu, aby je uchvátila. Nevzdají se jí po celý den. Lidé, kteří jsou jí příliš pohlceni, špatně fungují, nejsou schopní ráno vstát, nebo udržovat živou konverzaci či si udržet práci.
„Jestliže není sportovní tým veden svým trenérem, jeho úroveň hry začne upadat. Jestliže katolíci nejsou vedeni v kulturních záležitostech jako jsou hudba, ženské oblékání nebo sledování televize, jejich kulturní úroveň začne upadat, což má hluboké dopady na jejich víru. Tradiční rodiče jsou v boji ponecháni osamoceni spolu se svými rodinami, aby udrželi protřelost moderní společnosti mimo své domovy, protože vedení FSSPX buďto nepostřehlo tuto kulturní revoluci, nebo ji nevěnuje pozornost, jakou si zasluhuje. Vedl jsem mnoho dlouhých debat s tradičními rodinami, které mají starost o to, kam tradiční hnutí směřuje. Náboženská hnutí musí ke kulturním záležitostem zaujmout postoj, mají-li vzkvétat. Tradice byla posílena, když zaujímala postoj k televizi. Jestliže se však nezaujme postoj ke kulturním záležitostem, začne se postoj k věroučným záležitostem brzy oslabovat.
„Poslední kapitula FSSPX možná stáhla tuto organizaci z okraje, není v tom však pro mě velká útěcha. Věnovala mnoho pozornosti definování kritérií jakýchkoliv budoucích rozhovorů s Římem při tvorbě dohody. Řím se však od roku 1988 v zásadě nezměnil. Dle mého názoru potřebuje FSSPX získat zpět svou prorockou roli, kterou hrálo, když byl arcibiskup Lefebvre ještě naživu. Tradiční hnutí tolik potřebuje rázně odsoudit modernismus a liberalismus, který vede katolickou Církev k její zkáze. Taková odsouzení byla v poslední době umlčena. Možná jsou mnozí tradiční kněží rozhození z pomyšlení na to, jaké pohodlí by jim dohoda s Římem přinesla.
Co se týče vás, milí čtenáři: Pryč s mizernou a bezcennou hudbou u vás doma. Zbavte se televize. Omezte elektroniku na minimum. Matky, noste sukně, kdykoliv je to možné, což je skoro pořád. Jinak si nestěžujte na to, jestli Bůh nezachrání Bratrstvo. Své dary nikomu nenutí. Blahoslaveno budiž navždy jeho jméno.
Kyrie eleison.
Překlad: D. Grof