úterý 23. října 2012

Consummatum est - Biskup Williamson vyloučen z FSSPX (2012)

Consummatum est - Biskup Williamson vyloučen z FSSPX (2012)
D. Grof

Consummatum est. Dnešním dnem oficiálně vstoupilo v platnost vyloučení Jeho Excelence biskupa Williamsona z Kněžského bratrstva sv. Pia X., stalo se tak po předešlém oficiálním varování od vedení FSSPX a vypršení stanovené lhůty pro odvolání.
Biskupu Williamsonovi bylo vytýkáno, že pokračuje ve své „internetové kampani“, čímž se myslí pravidelné rozesílání každotýdenního Komentáře Eleison (některé tyto komentáře byly otištěny také na tomto blogu), dále prý kromě svých mylných myšlenek v zákulisí pletichařil proti autoritě generálního představeného a před poslední generální kapitulou organizoval kněze a laiky ke vzpouře proti vedení. (srovnej Rozhovor s P. Pflugerem ze 16.10.2012, www.dici.org)
Bez ohledu na názory biskupa Williamsona na světské záležitosti, s kterými nutně nemusí každý souhlasit, i bez ohledu na některé kroky, které zvolil při obraně FSSPX, je toto vážným a bezprecedentním krokem. Mnohé to také vypovídá o budoucí politice Menzingenu. Tento krok bohužel nebude znamenat posílení jednoty, o kterém generální představený a jeho asistenti mluví, naopak bude znamenat další, přinejmenším vnitřní, dělení FSSPX.
Věřím, že budu moci čtenářům brzy představit původní dopis – ultimátum, které biskup Williamson obdržel, a také jeho odpověď, aby si každý čtenář mohl učinit názor za sebe. Zároveň v této nelehké době vyprošuji modlitby za FSSPX jako celek i biskupa Williamsona osobně.