sobota 24. prosince 2011

Vánoční přání 2011

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 2011


Přeji všem čtenářům a Vaším rodinám milostiplné svátky. Kéž svatý Josef, Panna Maria a Božské Dítko zvětšují Vaší věrnost katolické víře, abyste vždy vítězili nad vábnými svody, které přináší současná krize Církve.
Přeji také Boží požehnání všem členům Církve bojující do následujícího roku 2012.
autor