pátek 11. srpna 2017

Dobré zprávy z Brazílie (2017)


Dobré zprávy z Brazílie (2017)
Sean Johnson
8. srpna 2017
http://sodalitium-pianum.com/wp-content/uploads/2017/08/Angelo-Melo-2-768x1024-225x300.jpg
P. Angelo Mello de Carvalho
Blog Sodalitium Pianum obdržel následující oznámení:
Brazilský kněz P. Angelo Mello de Carvalho nakonec s velkou vírou, odvahou a obezřetností opustil svou farnost.
Rozloučil se se svými farníky a vysvětlil, že nemůže, nežli kázat proti ekumenismu a vzdávání poct Lutherovi.
Den po svém rozloučení byl „suspendován“ a divinis místním biskupem.
P. Angelo Mello de Carvalho požádal biskupa Thomase Aquinase, OSB, aby jej představil biskupu Fauremu, od nějž chce [v jeho semináři] obdržet „tradiční katolickou formaci, kterou neobdržel v modernistickém semináři“.
Biskup Thomas Aquinas, OSB, požadované formální představení učinil a P. de Carvalho nyní očekává pokyny od biskupa Faureho.
Pravděpodobně to znamená, že bude přesvěcen sub conditione, požádá o vstup do SAJM a co nejdříve započne tradiční seminární studia.
Bylo zaznamenáno, že jeho způsob odchodu z farnosti koncilní církve, která má 800 věřících (jimž sloužil 10 let), byl učiněn s takovým povznášejícím taktem a prozíravostí, že 30 jeho farníků jej také následovalo pryč z koncilní církve.
Nakonec je třeba zmínit, že P. Carvalho pochází z arcidiecéze Niterroi v Brazílii (tj. ze stejné oblasti Brazílie, z níž také pochází kdysi tak rozhodný P. Lorenco Fleichman, OSB – autor Otevřeného dopisu kněžím Campos.)
Jaký další důkaz prozřetelné péče o duše ze strany dobrého Hospodina je potřeba?
Sotva, co jeden bojovník uteče z bojiště a přidá se k výprodeji Novobratrstva, už odnikud na jeho území povstává další voják a přichází k Odporu.
Děkujme dobrému Bohu za tohoto kněze a modleme se za jeho vytrvalost v boji.
Překlad: D. Grof