sobota 3. června 2017

Komentář Eleison DXVI – Banksterova zpověď (2017)


Komentář Eleison DXVI – Banksterova zpověď (2017)
(516)
3. června 2017
 
BANKSTEROVA ZPOVĚĎ

Jaké drama to je, když každá duše užívá svou svobodnou vůli každý den svého krátkého života na zemi, aby si zvolila Pravdu Našeho Pána Ježíše Krista dosáhnout věčné blaženosti, nebo ďáblovy klamy, aby se ve smrti navždy zřítila do pekelných muk. „Bůh nestrpí posměchu.“ (Gal. VI, 7), ale záleží mu na každé jednotlivé lidské duši a dělá vše, co může, aby ji přivedl do nebe, kromě toho, že by jí vzal její svobodnou vůli. Přesto většina duší dává přednost peklu (Mt VII, 13-14)! Avšak na internetu (zde) je drama duše hledající světlo – moderní holandský bankéř, který padl hluboko do ďáblových nástrah.
Svéhlavý otec Ronalda Bernarda jej jako dítě vedl k víře, že svět a lidé jsou „daleko od toho, že by byli skvělí“. Takže nejvyšším ideálem jeho mládí bylo vydělat tolik peněz, kolik je možné. V několika oborech podnikání jej jeho přirozený talent učinil úspěšným, ale jednoho dne mu makléř, se kterým pracoval, řekl, že jestliže chce skutečně vydělat peníze, měl by jít do finančnictví, pokud jen dokáže „zmrazit své svědomí“. RB se tomu smál, protože „pud sebezáchovy“ jej dávno naučil ovládat své svědomí. Šel do finančnictví, kde mu stejný talent umožnil stoupat výš a výš.
Říká, že nikdy nedosáhnul úplného vrcholu, ale byl před ním. Jeho klientské banky potřebovaly agenty, aby manipulovaly obrovské peněžní toky takovým způsobem, aby nikdo s výjimkou těch, kteří vědí, nemohl vystopovat, co se děje. Tak si elita udržuje své postavení, zatímco zbytek společnosti je potlačen, říká RB. A „jestli chcete vědět, co se opravdu děje, sledujte peníze“. Tuto hru, jak to nazývá, manipulování obrovských částek peněz miloval a pět let v tom byl velice dobrý. Tím, že ji hrál, se dozvěděl, jak ve skutečnosti bankéři, vlády, tajné služby, teroristické organizace atd. atd., všichni hrají spolu, takže „celý svět, jak si myslíme, že jej známe, je jen iluzí, v níž věříme“.
Avšak lidská bída, kterou také viděl, a která byla způsobena tímto primátem peněz, pomalu přivedla jeho svědomí zpět k životu. Když mu kolega řekl, jak obchod, který udělali, aby položili liru, zbankrotoval podnikání jednoho otce rodiny a dohnal jej k sebevraždě, RB se nejprve smál, pak ale objevil, že většina lidí, s nimiž jedná, jsou luciferiáni, kteří berou Lucifera velmi vážně. On naopak považoval jejich obřady za legrační – až do dne, kdy byl pozván, aby se zúčastnil obřadu dětské oběti. Pak si uvědomil, že „existuje celý neviditelný svět“ a začal číst a objevovat a vytvářet spojitosti. Nikoliv kvůli hloupé zaujatosti, ale kvůli hořké zkušenosti všem, kdo chtějí vidět moderní svět, jaký opravdu je, doporučuje přečíst si Protokoly sionských mudrců. Říká, že existuje skupina lidí třímající rozhodující moc, kteří „mají prudkou nenávist, vztek... všezničující sílu, která nás nenávidí, nenávidí stvoření, nenávidí život“ a zamýšlí nás zcela zničit. Katolíci ke svému nebezpečí takovou výpověď o realitě ignorují. Jejich obranou je růženec.
Pokud jde o RB, pokoušel se zatnout zuby a pokračovat dál, ale napětí mezi jeho prací a jeho svědomím se stalo nesnesitelným. Jeho tělo vypovědělo službu a on potřeboval rok na zotavení, protože mezi jinými věcmi na jeho cestě z vysokých financí byl „léčen“, aby se mu zabránilo, aby kdy prozradil jména korporací nebo kolegů, která znal. Uvědomil si, proč se tolik jeho kolegů dalo na pití nebo drogy – nebo již byli mrtví, zatímco jemu otevření se celého nehmotného světa dalo chápat, že „on“ je něčím víc než jen svým tělem a tomuto „něčemu víc“ to pomohlo přežít úplný kolaps svého těla.
Navzdory mnoha krokům podniknutým ke světlu, nejmenuje RB ve svém rozhovoru ani Boha ani Ježíše Krista, ale i toto vynechání může být Božím milosrdenstvím k dosažení milionů internetových duší, které jinak na míle utečou při pouhé zmínce Božího svatého jména. Je na katolících, kteří mají Víru, aby se modlili za tolik duší, jež jsou hluboce polapeny v mnohočetných iluzích moderního života.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof