sobota 12. července 2014

Komentář Eleison CCCLXV – Dohoda je zde (2014)


Komentář Eleison CCCLXV – Dohoda je zde (2014)
(365)
12. července 2014
 

DOHODA JE ZDE
13. prosince minulého roku se v Domě sv. Marty v Římě, kde v současnosti papež žije, krátce setkal s biskupem Fellayem, generálním představeným Bratrstva sv. Pia X. Bratrstvo oficiálně popírá, že toto setkání mělo jakoukoliv důležitost, ale italský komentátor, který je určitým způsobem obeznámen s tím, jak Řím funguje, jistý Giacomo Devoto (G.D.), tvrdí, že toto setkání bylo důkazem, že bylo dosaženo dohody Řím-FSSPX. Viz http://www.unavox.it/ArtDiversi/DIV812_Devoto_Notizia_intrigante.html Stručně:
Ráno třináctého se biskup Fellay a jeho dva asistenti z vedení FSSPX ve Vatikánu setkali s vedoucími činiteli Komise Ecclesia Dei na pozvání Monsignora Guida Pozza, který byl papežem Františkem znovu jmenován do Komise, aby se zabýval problematickými vztahy mezi Římem a FSSPX. Oficiální publikace FSSPX, DICI, tvrdí, že toto setkání bylo pouze „neformální“, ale G.D. říká, že i kdyby bylo neformální, nemohlo by se konat, aniž by předem neproběhla série diskrétních styků k urovnání veřejné roztržky ve vztazích v červnu 2012. G.D. říká, že je takové setkání také nutným přípravným jednáním k jakémukoliv „formálnímu“ setkání.
V každém případě se po tomto setkání Msgr. Pozzo, Msgr. di Noia a tři vůdčí představitelé FSSPX odebrali do Domu sv. Marty, kde také náhodou obědval papež. Když se papež po jídle zvedl, aby odešel, biskup Fellay k němu došel, vyměnili si veřejně pár slov a biskup políbil papežův prsten (nebo, dle římského Vatican Insider, poklekl pro požehnání). DICI toto setkání opět bagatelizovalo jako nic víc, než náhodné setkání se spontánní výměnou zdvořilostních frází. G.D. naopak opodstatněně tvrdí, že dokonce i takovéto „náhodné“ setkání se nemohlo odehrát bez toho, že by o něm papež předem nevěděl a neschválil ho.
Mimo to, říká G.D., v umění diplomacie je takovéto setkání skvěle vykalkulovaným prolomením ledů, které se dá pružně vykládat a je plánováno tak, že může znamenat tak málo nebo tak moc, jak si člověk přeje. Na jednu stranu zde byl zdvořilostní kontakt, který měli všichni vidět na veřejném místě hojně navštěvovaném významnými představiteli novocírkve, a mohl být vnímán jako papežova podpora čehokoliv, co se událo na ranním setkání s Komisí. Na druhou stranu mohli Řím i FSSPX věrohodně popřít, že toto setkání mělo jakýkoliv reálný význam kromě výměny zdvořilostních frází.
Proto když v novém roce začaly kolovat fámy, FSSPX měsíce popíralo, že by existovala jakákoliv otázka dohody Řím-FSSPX. Teprve 10. května DICI připouští, že vůbec došlo k nějakému kontaktu mezi papežem a biskupem Fellayem a pak DICI natolik bagatelizovalo tuto událost, že to G.D. bere za jisté znamení, že bylo v soukromí dosaženo dohody. (Jak říká cynické rčení, v moderní politice nelze nic považovat za pravdivé, dokud to není oficiálně popřeno.)
Ve skutečnosti není pro papeže a pro biskupa Fellayho hlavním problémem, jak dojít dohody, kterou si oba přejí, ale jak přimět své levé respektive pravé křídlo přijmout dohodu. Tento problém se jim však řeší den za dnem, jak se Bratrstvo kdysi proslavené svým obhajováním Víry, stává neslavným Novobratrstvem. Protože kolik biskupů novocírkve se ještě skutečně může obávat Novobratrstva jakožto hrozby pro svou novocírkev? A kolik kněží FSSPX je ještě přesvědčeno, že jakákoliv dohoda s Římem by byla pohromou, zvláště, je-li jim přislíbeno, že „nebudou muset nic měnit“? Taková dohoda bude stěží muset být oznámena. V myslích a srdcích už zde je.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof