sobota 26. října 2013

Komentář Eleison CCCXXVIII - Upadající FSSPX (2013)

Komentář Eleison CCCXXVIII – Upadající FSSPX (2013)

(328)
26. října 2013
UPADAJÍCÍ FSSPX
Pro slávu Boží a pro spásu duší je nutné diagnostikovat, proč za dnešních podmínek hrozí konec čtyřicetileté slavné obrany Víry ze strany Bratrstva sv. Pia X. Jeden článek a jeden dopis, které byly sepsány nedávno, mohou v tomto ohledu pomoci: článek analyzující pád Bratrstva a dopis s nádechem naděje ohledně toho, jak může znovu vstát.
Článek se objevil ve francouzštině na internetu (viz „Un Évêque se léve“). Autor článku po přečtení knihy o utopismu v moderní výchově, která ji přirovnává k nereálnému snění v moderní politice, zjišťuje, že totéž schéma se dá v šesti fázích aplikovat na FSSPX. Za prvé, schéma: 1 Odmítnutí lidské přirozenosti jakožto dané, s níž se má pracovat a nikoliv pracovat proti ní. 2 Sen o vytvoření dítěte/člověka zcela nově. 3 Vyloučení přirozených struktur rodiny/společnosti. 4 Zcela nová úprava dítěte k vytvoření dokonalé nové společnosti. 5 Strašlivé následky navzdory všem původním dobrým úmyslům – 6 Nevzdělané a zvrhlé děti a společnost odpadající od Boha a vedoucí proti Němu válku.
Za druhé, aplikování na FSSPX: 1 Odmítnutí reality o bezprecedentní krizi v Církvi. 2 Sen o vytvoření smíru mezi koncilní Církví a Tradicí. 3 Vyloučení přirozené interakce mezi vůdci a vedenými. 4 Zcela nová úprava katolické autority k vnucení snu. 5 Z toho vyplývající strašlivá stalinizace FSSPX navzdory všem zbožným úmyslům. – Když je snílek konfrontován s neústupnou realitou, ve výchově, politice nebo v FSSPX, má sklon použít všechnu moc, kterou má k dispozici, k potlačení reality – jeho sen je tak mnohem krásnější. 6 Ztráta bojového ducha náchylná k tomu, že povede k úplné ztrátě Víry.
Dopis, který mi přišel e-mailem, sleduje tutéž obecnou linii analýzy, přidává však nádech naděje. Protože papež František a biskup Fellay jsou, kým jsou (oba utopisti, mohl by člověk dodat), pisatel dopisu si myslí, že dohoda Řím-FSSPX musí přijít a odpor vůči ní bude rozdrcen. Když tedy FSSPX padne, autor si myslí, že to bude kvůli jeho podcenění laiků a jejich nevytížení při pomoci zavést ve společnosti společenskou vládu Krista Krále. FSSPX pouze potřebuje znovu sesbírat laiky, aby pro tuto vládu pracovali a – zde je nádech naděje – to vzchopí a posílí všechny typy katolíků, kteří si udrželi Víru navzdory všemu, co vytrpěli v posledních letech, a pocházejí z Novus Ordo, z Ecclesia Dei, od františkánů Neposkvrněné nebo odkudkoliv. Tak, uzavírá autor dopisu, „FSSPX akcí těch, kteří mu zůstávají věrní, neupadne do chaosu, ba právě naopak“.
Pokud jde o mě, i když souhlasím, že klerikalismus (podceňování laiků) je jedním problémem FSSPX, nemyslím si, že je kořenem problému FSSPX. Myslím si, že kořenem je spíše dnešní všeobecný obrat k člověku namísto k Bohu (srovnej Jer. XVII, 5,7), odpadnutí v žádném případě se netýkající FSSPX, s následnou ztrátou objektivní pravdy a klamu, objektivně správného a špatného. Souhlasím však s vizí pisatele dopisu o novém spojenectví, které se vytvoří někdy v budoucnu, z věrných katolíků ze všech koutů Novocírkve a Církve, aby neslo dál katolickou víru (srovnej Mt XIX, 30). Kéž FSSPX setřese své současné problémy, aby hrálo vůdčí roli, nebo lépe pokornou roli, v tomto spojenectví.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof