sobota 15. června 2013

Biskup Williamson – Komentář Eleison CCCIX (2013)

Biskup Williamson – Komentář Eleison CCCIX (2013)
(309)
15. června 2013
ASIJSKÁ CESTA 
Mnoho čtenářů si stěžovalo na „Komentář Eleison“ před dvěma týdny o ochromené autoritě. Z jeho argumentu, že bokem tohoto „hrozícího trestu“ nemůže být založena žádná další katolická kongregace na normálním katolickém základě, dovozují, že věřím, že biskup nemůže dělat víc než čekat na Boží zásah. Proč bych však v takovém případě právě strávil dva týdny v Asii a proč jsem nyní v Irsku? Podobně dovozují, že nikdy nevysvětím dalšího biskupa. Říkám – bude-li to Boží vůle – jen počkejte.
Ve skutečnosti toho má biskup mnoho, co dělat při návštěvách a povzbuzování duší usilujících o to, aby si udržely Víru, když vedení Bratrstva sv. Pia X. je očividně stále rozhodnuté dovést ho do náručí koncilního Říma. 17. června biskup Fellay napsal Benediktu XVI.: „Zamýšlím nadále vyvíjet všechno úsilí v následování této cesty (smíření s Římem), abychom dospěli k nutným vyjasněním.“ A ve stejném rozpoložení: „Naneštěstí, v současné situaci Bratrstva“ protinávrh Říma z 13. června k Věroučné deklaraci z půlky dubna, „nebude přijat“. Pak by tedy bývalo šťastné, kdyby Bratrstvo podmínky Říma přijalo?
Proti tomuto psanému důkazu (zveřejněnému vedením) o pokračujícím odhodlání biskupa Fellayho zaprodat arcibiskupovo Bratrstvo, máme jeho citáty řečené představenému Francouzského distriktu, že [slovo] „naneštěstí“ napsal pouze „kvůli papeži“, a Matce představené karmelitánek v Belgii, že „nikdy nezamýšlel prosazovat praktickou dohodu s Římem“. Bohužel, biskup Fellay má tolik záznamů toho, jak přizpůsobuje svá slova svému publiku, že takovéto citáty v žádném případě nevyvrací jeho úmysl zaprodat arcibiskupovo Bratrstvo. Jeho udivující schopnost přestavovat duševní nábytek v jeho myšlení si zasluhuje „Komentář Eleison“ úplně sám pro sebe. Je však mezitím nějaký div, že to, co se začíná nazývat „Odporem“, spontánně povstává po celém světě?
Mezi 24. květnem a 6. červnem jsem s P. Chazalem navštívil velkou část jeho stáda nějakých 400 duší a udělil přes 50 biřmování v Jižní Koreji, na Filipínách a v Singapuru. P. Chazal je osobnost. Skvěle proniká do podstaty věcí a ještě k tomu je velice zábavný. Pokud se s ním někdy setkáte, požádejte ho, aby vám napodobil indického politika (on říká, že Indové jsou tvrdí a „snesou to“).
V Jižní Koreji zapříčinila změna směřování Bratrstva ostré rozštěpení s tím výsledkem, že sponzor původní kaple začal sponzorovat pouze jinou. Měl jsem to potěšení sezdávat dceru tohoto sponzora. Na Filipínách, právě když jsem přijel, postarší kněz, který před lety opustil novocírkev,aby pracoval s Bratrstvem, opouštěl Novobratrstvo, aby pracoval s Odporem. Vypadá to, že je mu svěřeno započít seminář, který chce P. Chazal spustit a k tomu ubere P. Chazalovi práci v [mešních] centrech na středních Filipínách. V Singapuru, výkladní skříni materialismu v západním stylu, ještě jedna dobrá čínská rodina se svými přáteli spolehlivě chápe změnu Bratrstva v Novobratrstvo. Pravda podryje toto ex-FSSPX, jak jej nazývá P. Chazal, stejně jako pravda podrývá Novus Ordo novocírkev.
Je zde mnoho duší, které je třeba udržet na cestě do nebe. Mám nějaké kandidáty, kteří se nabízí pro svěcení na biskupy?
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof