sobota 29. června 2013

Biskup Williamson – Komentář Eleison CCCXI (2013)

Biskup Williamson – Komentář Eleison CCCXI (2013)
(311)
29. června 2013
 OCHROMENÁ AUTORITA – II 
„Opět jsem naléhavě žádán statečným účastníkem dnešního katolického „Odporu“, abych se postavil do jeho čela. Předkládaným důvodem nadále je, že jsem jediným biskupem, ještě se nějak účastnícím v tomto hnutí opozice vůči vnitřnímu zhroucení Bratrstva sv. Pia X. Bůh však dal poslední výdech pravé církevní autority arcibiskupu Lefebvrovi, jehož nástupci jej strašlivě zneužili. Proč by jej měl dát znovu? Krize Církve mezi lety 1970 a 2010 velmi postoupila. S rizikem, že mnohé z vás naštvu, zde jsou hlavní argumenty této dobré duše s odpověďmi, které předkládám všem, ale nevnucuji nikomu –
  1. Široká rozmanitost názorů mezi kněžími Odporu mate laiky. * Regulovat názory však vyžaduje autoritu (viz výše). A možná si katolíci zasluhují být zmatení poté, co tak mnozí slepě následovali Druhý vatikánský koncil a nyní slepě následují FSSPX. Možná má Bůh dost slepé poslušnosti. Možná chce, aby katolíci používali svou hlavu a přemýšleli za sebe a ne jen slepě „poslouchali“ jako při lenivé cestě do nebe.
  2. Zvláště existuje zmatení ohledně toho, zda vyskočit z lodi, tj. přestat navštěvovat mše FSSPX. * Proč by však jeden názor měl pasovat na všechny případy? Na takovou otázku mohou mít vliv všechny druhy odlišných okolností. Zůstat s FSSPX při jeho současném mylném kurzu jistě zahrnuje skutečné nebezpečí postupného sklouzávání, duše však potřebují svátosti a všichni kněží FSSPX v žádném případě ještě nejsou zrádci. Naposledy ve Francii se první vydání třistapadesátistránkové knihy sestávající z 90% z citátů arcibiskupa Lefebvra vyprodalo za dva týdny. Byla sestavena knězem FSSPX P. Francoisem Pivértem. To je pozitivní znamení naděje. Bůh mu žehnej!
  3. Neshody mezi kněžími Odporu by mohly zapříčinit sebezničení Odporu. * Vždy existovaly a vždy budou existovat osobní neshody mezi kněžími. Věroučná neshoda je mnohem závažnější. Věroučná věrnost je tím, co doposud hlavně drželo FSSPX pohromadě a věroučná nevěrnost jej nyní ničí. Věroučná věrnost je tím, co zajišťuje samotnou naši Víru, která je základem toho, co z katolicismu v Církvi, nebo v FSSPX, nebo v „Odporu“ přežije.
  4. Neexistuje Církev bez hlavy nebo hierarchie. Bůh chce, abychom se organizovali. * Normálně skutečně neexistuje Církev bez hlavy nebo hierarchie, moderní člověk však vytvořil nenormální situaci. Zatímco pohanský setník v evangeliu (Mt. VIII, 6-10) měl přirozený cit toho, jak velet a jak poslouchat (to oboje ladí), „demokratický“ člověk se ve jménu svobody vědomě nenaučil, jak obojí činit. Proto svévolné příkazy a přehnaná poslušnost v současnosti ničí FSSPX, stejně jako do značné míry zničily konvenční Církev. Je to proto, že jak vládnoucí, tak ovládání postrádají smysl a lásku oné objektivní pravdy, která je nad nimi oběma, a která, když se jí dbá, nemá žádnou potíž sladit jejich autoritu a poslušnost. Možná Bůh chce, abychom usilovali spíše o nauku než organizaci.
Závěrem, tato výjimečná zkouška Církve potrvá tak dlouho, jak Bůh bude potřebovat, aby trvala pro očištění jeho Církve. Mezitím se mi na počátku 21. století zdá, že zde prostě nezbylo dost katolické slámy k výrobě katolických cihel [srovnej Exodus V – pozn. překl.] jakou bylo FSSPX na sklonku 20. století. Trpělivost. Bůh bude mít svůj způsob. Je to jeho Církev a on na ni dohlíží. Trpělivost.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof