středa 24. října 2012

Oficiální prohlášení generálního domu Bratrstva sv. Pia X. (24. 10. 2012)

Oficiální prohlášení generálního domu Bratrstva sv. Pia X. (24. 10. 2012)
Protože se biskup Richard Williamson po několik let vzdaloval od vedení a řídících orgánů FSSPX a odmítal prokazovat řádnou úctu a poslušnost svým zákonným představeným, byl z rozhodnutí generálního představeného a rady prohlášen dne 4. října 2012 za vyloučeného z FSSPX. Byla mu poskytnuta konečná nejzazší lhůta, aby deklaroval svou poslušnost, po níž oznámil zveřejnění „otevřeného dopisu“ požadujícího rezignaci generálního představeného.
Toto bolestné rozhodnutí se stalo nezbytným kvůli obavě o obecné dobro Bratrstva sv. Pia X. a jeho dobré řízení v souladu s tím, co odsuzoval arcibiskup Lefebvre: „Toto je ničení pravomoci. Jak může být autorita uplatňována, jestliže potřebuje požádat všechny členy, aby se na výkonu autority podíleli?“ (Econe, 29. června 1987)
Menzingen, 24. října 2012
Překlad: D. Grof