pátek 12. dubna 2024

Poslouchá facebook vaši zpověď? (2016)

 

Poslouchá facebook vaši zpověď? (2016)

Diane Montagnaová

21. října 2016

V době mobilních telefonů a aplikací, které naslouchají, by měl být kněz i kajícník obezřetný při tom, co si berou do zpovědnice.

S tím, jak se naše chytré telefony stávají chytřejšími a sociální sítě se rozšiřují, roste i riziko narušení vašeho soukromí.

Jak velké je proto nebezpečí brát si chytrý telefon do zpovědnice? A jaká bezpečnostní opatření může kněz a kajícník přijmout?

„Všechny telefony mají mikrofon a facebook a mnohé další aplikace v telefonu vyžadují přístup k mikrofonu a kameře,“ řekl P. George Hajj, farní kněz v maronitském chrámu sv. Antonína z Paduy ve Spojených státech. „Nevíme tudíž, pomocí jaké technologie a v čím zájmu, je špehovat a odposlouchávat, co se říká ve zpovědnici.“

Podle otce Andrewa Pinsenta, vedoucího výzkumu v oxfordském Centru Iana Ramseyho pro vědu a náboženství, se sledování prostřednictvím moderních technologií stalo tak důkladným, že Orwellovy obavy z Velkého bratra vypadají téměř jako něco „z doby dinosaurů“. K zajištění „patřičného soukromí u svátostí, kdy je v sázce spása“, se proto vyžaduje „obzvláštní opatrnost“.

P. Pinsent zakrývá kamery, „které lze zapnout elektronicky“, aby zabránil špehování (ředitel FBI James Comey nedávno lidem radil totéž ). Má i další obavy jako například, pokud jde o vestavěné mikrofony v počítačích i mobilních zařízeních (stejně jako je má Mark Zuckerberg), a o profilování, které jde ruku v ruce s brouzdáním na internetu. Elektronické asistenty jako je Siri nebo Amazon Echo považuje „z hlediska ochrany soukromí prostě za šílené“.

Dodává, že problém je o to větší, že existuje „ohromující množství levného spywaru na prodej“, který umožňuje komukoliv, vládě nebo jednotlivci, „získávat informace“, pokud se k tomu odhodlá.

Přesto si čím dál více kněží bere svůj mobil do zpovědnice, protože se jim přenosnost a pohodlnost chytrého telefonu jeví praktičtější při modlitbě breviáře, než aby s sebou nosili knihu v pevných deskách. Podobně kajícníci někdy preferují používání aplikace v telefonu pro zpytování svědomí před zpovědí a často si tuto aplikaci berou s sebou do zpovědnice, aby mohli snadno uvést svoje hříchy.

P. Pinsent a další si proto přejí, aby se Církev těmito věcmi zabývala podrobněji a aby byla biskupům poskytnuta odborná rada založená na nezbytné technické expertíze.

„Poslouchá“ facebook?

Facebooková technologie „naslouchání“ používá tutéž algoritmovou technologii, která umožňuje vašemu chytrému telefonu rozpoznat nějakou písničku v restauraci. Telefon nahrává „průběh signálu“ okolního zvuku zachyceného mikrofonem a pak jej porovná se signály v obrovské databázi, kde je téměř všechna zaznamenaná hudba. Když najde shodu, dá vám o tom zprávu. To vše proběhne takřka okamžitě. Tytéž „naslouchající“ algoritmy nyní vystopují i určitá slova či obraty, jak je zabírá mikrofon telefonu. Když tedy mluvíte s přítelem o tom, že podniknete výlet na Nový Zéland, tento algoritmus uslyší a rozpozná slova „Nový Zéland“ a pak vaše facebookové či googlové reklamy zaplní obsahem týkajícím se turismu na Novém Zélandu. Tentýž algoritmus by mohl být velmi jednoduše naprogramován tak, aby shromažďoval data poté, co zaznamená slova „Požehnejte mi, otče, neboť jsem zhřešil...“

Facebook připouští, že je tato aplikace schopná poslouchat, co se kolem děje. Ale po řadě stížností vydal 2. června 2016 prohlášení, které říká, že facebook nepoužívá mikrofon telefonu k „informování o reklamách“ ani ke „změně“ informací ve zpravodajských kanálech, a že „není pravda“, že „poslouchá rozhovory lidí, aby jim pak ukazoval relevantní reklamu“. Říká, že spíše zobrazuje reklamu „založenou na zájmech lidí a na profilových informacích, nikoliv na tom, o čem hovoříte“.

Ale i kdyby facebook „nenaslouchal“ hovorům, neznamená to, že jiní nenaslouchají nebo nemohou naslouchat. Zařízení jako Amazon Echo naslouchají celou dobu, i když jsou ztlumená. Jednoduchý způsob, jak se vyhnout takovému „naslouchání“, zvláště ve zpovědnici, je zakázat přístup k mikrofonu. Nebo svůj chytrý telefon prostě nechte doma, na chvíli v autě, nebo u přítele či člena rodiny.

Pokud chcete na iPhonu vidět, kdo vás potenciálně „poslouchá“, prostě jděte do položek Nastavení>>Soukromí>>Mikrofon, abyste viděli aplikace, které požádaly o přístup k mikrofonu vašeho přístroje. Jestliže se vám nelíbí představa, že mají aplikace přístup k vašemu mikrofonu, můžete je vypnout do chvíle, než budou potřeba.

Postoj Vatikánu

Otázka sledování a nahrávání zpovědí není pro Vatikán nová.

V roce 1988 se k obecné otázce nahrávání svátostných zpovědí vyjádřila Kongregace pro nauku Víry v dokumentu s názvem „decretum de sacramenti paenitentiae dignitate tuendam“ (Dekret o exkomunikaci těch, kdo vyzradí zpověď) [AAS 80 (1988) 1367]. Tento krátký dokument nastavil obecnou zásadu, že nahrávání svátostné zpovědi „jakýmkoliv technickým prostředkem“ je „závažnějším“ přečinem [což znamená, že „neexistuje nic horšího“], takovým, který se natolik přímo dotýká důstojnosti této svátosti, že je považován v určitém smyslu za přečin proti víře, a je tudíž vyhrazen Kongregaci pro nauku Víry. Jinými slovy, pouze tato kongregace může tuto věc vyřešit. Spadá do stejné kategorie jako sexuální zneužívání nezletilých, hereze a apostaze.

Tento přečin zahrnuje také „zlovolné šíření“ toho, co bylo řečeno při svátostné zpovědi, ať už knězem nebo kajícníkem, ať už je to pravdivé či nepravdivé.

Tato pravidla byla zavedena dávno před příchodem chytrých telefonů a určitě před tím, než nějaká technologie mohla na dálku – a bez vědomí vlastníka – aktivovat mikrofon nebo nahrávací zařízení. Tato pravidla jsou však dostatečně obecná, aby současnou situaci pokrývala. Poslouchání není totéž jako nahrávání, ale aplikuje se stejný princip. Pokud někdo poslouchá a sdílí to, je to zlovolný přečin.

Vatikánský oficiální představitel, který se na tyto věci specializuje, řekl webu Aleteia, že pouze kněz je vázán zpovědním tajemstvím. Kdokoliv jiný, kdo slyšel informace odhalené ve zpovědi, je však také vázán „tajemstvím“ a jakékoliv porušení tohoto tajemství by bylo považováno za nemorální a závažné.

Vatikánský oficiální představitel vysvětlil, že pokud by chtěl biskup kajícníkům nebo zpovědníkům zakázat nosit do zpovědnice mobilní telefon, mohl by to udělat. Církev by však podle něj nevydala zákaz, dokud by neexistoval nějaký zkušební případ. A řekl, že by bylo lepší, kdyby takový případ nikdy nenastal.

Je tedy prozíravé, aby si kněží s sebou brali chytrý telefon? „Ne,“ řekl. „Prozíravé by bylo nevytvářet realitu na základě hypotézy.“

Posvátná intimita zpovědi

To, co tuto věc činí tak citlivou, je, že během svátosti zpovědi je člověk „nejzranitelnější vůči druhému člověku a nakonec i vůči Kristu,“ řekl tento oficiální představitel. „Je to chvíle největší zranitelnosti. Jen díky zpovědnímu tajemství jsou lidé ochotní přicházet ke zpovědi. Jinak by lidé tyto informace nikdy nesdíleli.“

Poznamenal, že dnešní „doba selfíček oslavuje slabost“ a někteří ji vystavují na sociálních sítích, aby se proslavili, ale zpověď taková „naprosto není“. Řekl, že člověk nejde ke zpovědi proto, aby se proslavil, ale proto, aby odhalil svou slabost a hřích a aby je jako takové uznal, protože je chce nechat za sebou.

„Jedinou věcí, kterou člověk získá, když projeví svou slabost při zpovědi, je spása,“ vysvětlil. „Zpovědní tajemství v této chvíli naprostého sebeodhalení chrání intimitu. Je to ochrana Ježíšova daru svazovat a rozvazovat, který dal Petrovi.“

Bezpečností opatření pro kněze a kajícníka

S ohledem na citlivost a potřebu chránit posvátnost zpovědi řekl dominikánský kněz Ezra Sullivan, profesor morální teologie na Papežské univerzitě svatého Tomáše Akvinského v Římě, že kajícník má „povinnost vypnout mikrofon“, aby bylo zajištěno „zachování jeho soukromí i soukromí kněze, aby žádný vývojář aplikací nemohl odposlouchávat tento posvátný okamžik“.

Upozornil také na další věc, že při čekání na příchod kajícníka do zpovědnice má kněz „jedinečnou možnost modlit se za budoucí kajícníky, sám se připravovat na osvícení, jak radit kajícníkům a prosit Boha, aby k posvátnému tajemství smíření přivedl více kajícníků. Pokud kněz používá svůj mobil, aby si zkontroloval facebook nebo pro jiná rozptýlení, už sám sebe nedisponuje k obdržení milosti.“

Někteří lidé jsou proto přesvědčeni, že stejně jako pro kajícníka, je i pro kněze nejlepší si telefon nebrat. „Místo na telefon,“ řekl P. Hajj, „je v zásuvce v sakristii a měl by být v době bohoslužby vypnutý.“

Zdroj: Aleteia

Překlad: D. Grof