středa 14. června 2023

Ďábelská přísaha svobodného zednářství (2022)

 

Ďábelská přísaha svobodného zednářství (2022)

…ke zničení katolické Církve

Coralie Graham

Při všech těch současných krizích ve světě a v Církvi je společným jmenovatelem, který zvedá svou ohavnou hlavu, svobodné zednářství – kořen moderní apostaze. To, co dnes kolem sebe vidíme, ztrátu Víry, ztrátu Bohem daných práv, pronásledování, diktaturu a podvodného papeže, se ďábelsky plánuje po mnoho a mnoho let. Jak nám říká P. Paul Kramer, je to zlý plán na to, jak zavést luciferovské Jednosvětové náboženství, Jednosvětovou vládu.

Vnitřní lstivost svobodného zednářství v sobě zahrnuje organizovaný naturalismus a popírá Kristovo Božství. To je zjevné, lze to snadno vidět. Jak se však zdá, lidstvo přesto upřednostňuje strkání hlavy do písku. Je snadnější žít v nevíře, jinak byste museli změnit svůj život a něco s tím udělat. Když papežové a světci viděli tuto apatii, znovu a znovu varovali věřící:

1738 – Papež Klement XII. v encyklice, která byla závazná pro celou křesťanskou Církev, napomínal věřící, aby se vyhnuli členství ve svobodném zednářství a sdružování se s ním, „kvůli špatnosti a zvrácenosti zednářství a jeho schopnosti klamat“.

1829 – Papež Pius IX. řekl pařížskému arcibiskupovi, že zednářská tajná sekta vytvořila Synagogu Satanovu.

1917 – Maxmilián Kolbe s hrůzou pozoroval svobodné zednáře, kteří slavili své dvousté výročí, jak pochodovali ulicemi Říma a nesli transparenty zobrazující Satana, jak poráží Sv. Michaela, a prohlašovali: „Satan bude vládnout na vatikánském pahorku a papež bude sloužit jako jeho poslíček.“ Svatý Maxmilián neúnavně pracoval proti zednářství, protože věděl, jak tento nepřítel Církve záludně ovlivňuje revoluční společenské změny tím, že podporuje duchovní paralýzu, mravní kompromisy, světský humanismus a herezi indiferentismu.

1958 – Papež Pius XII. při pastorační přednášce varoval věřící před velkou apostazí a identifikoval její příčiny: „Kořeny současné apostaze spočívají ve vědeckém ateismu, dialektickém materialismu, racionalismu, iluminismu, laicismu a svobodném zednářství, které je ´matkou jich všech´.“

1991 – Kardinál Eduard Gagnon, člen Kurie, informoval, že z vlastní zkušenosti v Kanadě ví, že zednáři ukradli posvěcenou Hostii, aby ji použili při slavení zednářských „černých mší“. Kardinál dále řekl, že zednáři opakovaně usilovali o ovlivnění Vatikánu, aby sňal všechny zákazy týkající se katolického členství [v zednářství].

V každém stupni zednářského zasvěcení skládá zednářský kandidát smrtelnou přísahu a slibuje věrnost zednářství, která je nad Bohem a nad vlastní zemí. Pod trestem smrti přísahá, že nikdy nevyzradí zednářská tajemství. Nezáleží tedy na tom, co zednáři tvrdí o svých dobrých skutcích a úmyslech, nedá se jim věřit. Jsou ďábelským nepřítelem Církve.

Cílem zednářstva je svrhnout a nahradit křesťanské náboženství a politický řád novým řádem založeným na naturalismu. A při tom je zničení Fatimy prvořadou nezbytností v jejich zlé agendě. P. Gruner a P. Kramer mnohokrát poukazovali na to, že ďábelským plánem zednářů od počátku bylo a stále je zničení a zdiskreditování Fatimy.

Když se v roce 1917 Naše Paní zjevila ve Fatimě, byli nemilosrdnému pronásledování ze strany zednářského starosty Ouremu, Artuse de Oliveira Santa, vystaveni dokonce i tři dětští vizionáři. Použil zastrašování a dokonce i brutální sílu ve snaze ukončit obrovskou vlnu lidové zbožnosti vyvolanou zjeveními ve Fatimě. 11. srpna 1917 dětské vizionáře vyslýchal a pokoušel se je přimět, aby prozradili tajemství a aby mu slíbili, že už se nikdy nevrátí do Cova da Iria.

Jak víme, nepodařilo se mu to, a tak 13. srpna děti unesl a prohlásil, že je nepustí, dokud tajemství neprozradí. Děti i přesto odmítly zradit Naší Paní a tak se zednářský starosta rozhodl použít silnější zbraně k terorizování dětí, aby získal jejich přiznání. Vsadil je do vězení a řekl jim: „Teď se vaří olej. Prozraďte to tajemství, jestli nechcete být usmaženy zaživa.“ Zvítězila však jejich statečnost a tyto tři nevinné děti toho dne zmařily zednářský komplot – bylo to vítězství Víry.

To je jen krátký výčet mnoha snah zednářů, kteří hned od počátku vyvíjeli snahu, aby Fatimu vykolejili. Jejich zlá posedlost a nemilosrdné kroky ve snaze dosáhnout svého cíle pokračují dodnes. Je tedy nějaký div, že ani nám samotným uprostřed tohoto ďábelského plánu neprokazují žádné milosrdenství? Je tedy nějaký div, že P. Gruner (R.I.P.) i P. Kramer dnes nadále čelí mnoha stejným pronásledováním při misi na obranu Fatimy a Církve, aby Fatima nebyla umlčena?

My katolíci bychom teď měli zednáře vidět takové, jací jsou ve své podstatě. Jsou dědici náboženství, které si dělá nárok, že je „jediným náboženstvím jediného boha“ a tudíž vnitřně a nesmiřitelně nepřítelem katolicismu.

Svobodné zednářství ve své moderní podobě je „modernitou“ v nejhlubším (filozofickém i náboženském) smyslu tohoto termínu. Je to „padělaný katolicismus“, protože jeho „bůh“ je „padělaným bohem“, tím, který sám sebe bere jako Boha, tím, který je Pánem tohoto světa, tím, který je Otcem lží. Mají teď připraven padělaný Jednosvětový řád a podnikli velké kroky k vytvoření padělané Jednosvětové církve. Převzetí katolické Církve je prováděno prostřednictvím zednářské hierarchie zaplavující Vatikán a posledním tahem, třešničkou na dortu, je instalování padělaného papeže, kterým, jak víme, je Bergoglio. [Autorka považuje za právoplatného papeže Benedikta XVI. – pozn. překl.]

Myslí si, že zvítězili. A možná vyhráli bitvu, ale nikdy nevyhrají válku, protože Fatima bude jejich konec. Bůh slíbil, že zasvěcení [Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie] bude provedeno – bude však pozdě. Pozdě je nyní. Musíme se modlit a obětovat jako nikdy předtím, aby se toto nápravné opatření z nebe ke zničení zednářství skrze Naší Paní z Fatimy naplnilo velmi brzy, než bude pro věčnost ztraceno mnoho dalších duší v pekle.

Zdroj: Servants of Jesus and Mary, Issue 60, September 2022, str. 2

Překlad: D. Grof