čtvrtek 29. prosince 2022

Deset tipů na lepší novoroční předsevzetí (2022)

Deset tipů na lepší novoroční předsevzetí (2022)

1. Buďte poctiví

Poznejte sami sebe. Co je vaší nejsilnější ctností? Co je vaší nejhorší neřestí? Své předsevzetí tedy přizpůsobte tak, aby posilovalo vaši dobrou stránku a bojovalo proti vaší špatné stránce. Univerzální předsevzetí je bezúčelné.

2. Buďte konkrétní

Nepoužívejte všeobecnosti. To nefunguje. Například, když potřebujete být pokornější, je bezúčelné jenom si říct: „Budu pokornější.“ Musíte se zaměřit na jednu situaci, při níž potřebujete praktikovat pokoru, a dát si předsevzetí se zlepšit v této jedné situaci.

3. Buďte nekomplikovaní

Nekomplikujte to. Zaměřte se na něco, co můžete snadno vidět a změřit a co vás nezdrtí pokaždé, když se to pokusíte získat. Jinak se budete rozptylovat a vaše energie bude odvedena jinam a špatně se nasměruje.

4. Buďte rozumní

Nesnažte se udělat toho moc najednou. Světcem se nestanete za jeden den. Pamatujte: Máte jednu HLAVNÍ věc, na níž záleží celá vaše věrnost Bohu a Jeho svatým zákonům. Nazývá se vaším prvotním světlem. Nalezněte ji a pracujte na jejím zlepšení. Všechno ostatní se zlepší, pokud se zlepšíte v té jedné věci.

5. Buďte důslední

Je mnohem lepší udělat něco malého na zlepšení oné jedné klíčové věci každý den, než dát si velké předsevzetí, které nemůžete dodržet déle než jeden či dva týdny. Závod vyhraje ten, kdo je pomalý, ale vytrvalý!

6. Buďte pokorní

Uvědomte si, že nemůžete udělat nic dobrého, co má hodnotu v nadpřirozeném řádu, bez Boží milosti a přímluvy Blahoslavené Panny Marie. Neustále ve všech myšlenkách, přáních a skutcích proste o Boží milost prostřednictvím přímluvy Naší Paní.

7. Buďte nezaujatí

Pamatujte, že Bůh chce, abychom bránili Jeho práva a zájmy a sdíleli Jeho myšlenky a cesty. Proto se zaměřte na věci, události a akce, které jsou velmi blízké Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a které nutně nemají vztah k vaším vlastním zájmům.

8. Sepište si je

Je důležité sepsat si svá předsevzetí, abyste se k nim mohli během roku vracet. Když si je sepíšete, budete také schopní je na konci roku zkontrolovat a zhodnotit svůj pokrok od chvíle, kdy jste předsevzetí učinili.

9. Veřejné vyjádření víry

Neskrývejte svou víru. Přesně to chce ďábel. On ví, že když veřejně vyjádříte svou víru, druzí vás vidí a povzbudí je to následovat vašeho dobrého příkladu. Otevřeně se pomodlete před jídlem v restauraci, i když to lidé uvidí. Budete překvapeni kladnými reakcemi, které obdržíte. [V českém kontextu tomu bude spíš naopak, doporučuje se proto diskrétnější přístup. – pozn. překl.]

10. Pobožnost k Naší Paní

Praktikujte více pobožností k Blahoslavené Panně Marii. Pobožnost k Panně Marii je všelékem. Svatý Ludvík z Montfortu říkal, že pobožnost k Panně Marii je nejsnadnější, nejbezpečnější, nejrychlejší, nejjistější a nejzaručenější cestou k Ježíši a k naší vlastní spáse. Jestli nezvládnete nic jiného, dejte si předsevzetí, že se budete každý den modlit růženec. Svatý Ludvík z Montfortu napsal:

Pokud se budete věrně modlit růženec až do smrti, ujišťuji vás, že navzdory závažnosti svých hříchů dostanete nikdy nehynoucí korunu slávy. I když jste na pokraji zatracení, i když jste jednou nohou v pekle, i když jste zaprodali svou duši ďáblu, jako to dělají čarodějové, kteří praktikují černou magii, a i když jste kacíři zarputilí jako ďábel, dříve nebo později budete obráceni a napravíte svůj život a spasíte svou duši, jestliže – a dobře si poznamenejte, co říkám – budete každý den až do své smrti zbožně recitovat růženec za účelem poznání pravdy a získání lítosti a odpuštění svých hříchů.

Zdroj: Crusade Magazine November/December 2022, str. 5

Překlad: D. Grof