sobota 22. října 2022

Komentář Eleison DCCXCVII – Růženec Lva XIII. (2022)

Komentář Eleison DCCXCVII – Růženec Lva XIII. (2022)

(797)

22. října 2022

RŮŽENEC LVA XIII.       

Říjen je měsícem svatého růžence, jak byl zaveden v roce 1883 za vlády papeže Lva XIII. (1878–1903), který byl sám horlivým stoupencem této druhé nejdůležitější modlitby Římskokatolické církve po Oběti mše svaté. Mezi lety 1883 a 1898 napsal třináct encyklik k růženci, skoro každý rok jednu, protože jasně rozpoznal, že je to hlavní nápravný prostředek na vzrůstající zlo moderní doby v jeho časech. Od té doby se růženec ve své povaze nezměnil. Jen zlo se ještě zhoršilo. To je důvod, proč někteří angličtí katolíci z tzv. „Odporu“ za týden vykonají pouť do proslulé anglické svatyně ve Walsinghamu v hrabství Norfolk, jak to činili v posledních dvou letech, aby se při stále větší hrozbě třetí světové války modlili růženec v rámci „Růžencového náporu“.

Mezitím je zde velice stručný přehled těchto encyklik, abychom viděli, proč mu tento „papež růžence“, jak bychom ho mohli nazývat, přikládal takovou důležitost.

1883 – Supremi Apostolatus je výčtem velkých vítězství v dějinách získaných prostřednictvím růžence, zvláště námořní bitva u Lepanta v roce 1571, kdy katolická flotila porazila o mnoho větší muslimskou flotilu, čímž na léta ochromila příchod muslimské hrozby pro křesťanstvo z jihovýchodu (není pochyb o tom, že kdyby se dnes dostatečný počet duší dostatečně vážně modlil růženec, Naše Paní by mohla zabránit třetí světové válce, nebo ji velice zmírnit – z toho důvodu se příští týden koná „Růžencový nápor“ a jsou vítáni i nekatolíci).

1884 – Superiori Anno je žádostí, aby se lidé modlili růženec za současné problémy v Itálii, pět tajemství před vystavenou Svátostí oltářní, spolu s litaniemi Naší Paní a požehnáním.

1885 – Quod Auctoritate Apostolica je o tom, jak se růženec hodí pro naší dobu, snadno se recituje a nese mnohé plody.

1886 – Saepe Numero stanovuje každodenní modlitbu růžence v Římě jako příklad k následování pro všechny diecéze.

1887 – Vos Probe Nostis znovu o tom, jak růženec může vyřešit politické problémy takovým způsobem, jak to nic jiného neumí.

1889 – Quamquam Pluries prosí, abychom se utíkali k růženci kvůli problémům způsobeným svobodným zednářstvím.

1891 – Octobri Mense je úplným rozborem růžence a je nejdůležitější encyklikou papeže Lva XIII. k tomuto tématu.

1892 – Magna Dei Matris konstatuje, že růženec je „skvělou formou modlitby, účinným způsobem k zachování víry a vynikajícím vzorem dokonalé ctnosti“.

1893 – Laetitiae Sanctae představuje růženec jako nadpřirozené řešení společenských a politických problémů. (Tato věc se musí často zdůrazňovat duším, které si myslí, že „modlitba je jen modlitba“. Modlitba dosahuje k Bohu, zvláště prostřednictvím Jeho Matky, a Bůh je svrchovaným určovatelem světových událostí!)

1894 – Jucunda Semper o tom, že je růženec souhrnem celého křesťanského náboženství skrze Pannu Marii.

1895 – Adjutricem Populi o tom, že konečným účelem růžence je vláda Krista Krále nad všemi dušemi.

1896 – Fidentem Piumque o tom, že musíme bojovat za Víru tím, že se nepřestaneme modlit společně růženec.

1898 – Diuturni Temporis shrnuje všech dvanáct předešlých encyklik papeže Lva XIII. o růženci.

Úplný text papežských encyklik v několika jazycích lze najít na vatikánském webu https://www.vatican.va/offices/papal_docs_list.html. Výše zmíněný souhrn do velké míry čerpá z říjnového zpravodaje jednoho kněze Bratrstva z Francie, který je dostupný na adrese cmrc@fsspx.fr. Díky, P. Castelaine.

Dá-li Bůh, „Růžencový nápor“ začne v 18 h (SEČ) ve čtvrtek 27. října prvním z deseti úplných růženců, kdy poslední bude končit v 10 h (SEČ) v sobotu 30. října a následovat bude mše svatá. Další informace můžete získat na adrese respicestellam2015@gmail.com.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof