sobota 16. července 2022

Komentář Eleison DCCLXXXIII – Další svědectví (2022)

Komentář Eleison DCCLXXXIII – Další svědectví (2022)

(783)

16. července 2022

DALŠÍ SVĚDECTVÍ         

Je zde ještě jeden mladý člověk, který byl zachráněn od bezvěrectví díky růženci a díky určitému přispění autora těchto „Komentářů“. Všimněte si zvláště, jak jeho tzv. „vzdělávání“ muselo začít odsouzením selského rozumu, aby se připravila cesta hlouposti. Typické. Čtěte dál:

Mám silný pocit naléhavosti vyjádřit vám svůj vděk za vaše materiály na internetu a svou podporu vašemu poselství určenému katolíkům v našem současném světě. Žiji nahoře na severu Skotska a po dlouhém procesu obrácení a postupného odklonu od Novocírkve jsem byl letos o velikonoční vigilii nakonec pokřtěn v kapli FSSPX v Edinburghu. Není tady žádný kněz „Odporu“, o kterém bych věděl, ale kněz FSSPX má zdravý rozum a já jsem shledal, že je velmi nápomocný a povzbuzující.

Pocházím z liberální rodiny, ale přestal jsem navštěvovat novou heterodoxní mši v místní farnosti. Poté jsem opustil i indultní mši kvůli poněkud pochybnému kněžskému svěcení Novus Ordo kněží. Obecně vzato však teprve poté, co jsem se pohnul, jsem se začal ohlížet zpět a vidět hlubší věroučné problémy. Nyní si myslím, že docela jasně vidím onen větší problém. A jednou velkou milostí, za kterou musím být Bohu vždy vděčný, je, že si myslím, že teď velmi dobře vidím současný svět, jaký je, a jak proniknul do kněží. Vděčím tomu do velké míry vašim kázáním a přednáškám.

A co je tím problémem? V semináři ze sociologie, který jsem před šesti lety povšechně navštěvoval během svého posledního roku na střední škole, jsme při úplně první hodině probírali téma Sociologie versus selský rozum…zalapal jsem po dechu! V podstatě nám řekli, že selský rozum jsou jen zpátečnické domněnky a stereotypy a že jedině díky sociologii a vědě můžeme skutečně pochopit lidské bytosti a svět. Četl jsem úvod do Německé ideologie od Karla Marxe, kde Marx předkládá svou „vědeckou“ historicko-materialistickou teorii dějin a lidského pokroku. Dal jsem si dvě a dvě dohromady a uvědomil jsem si, že „věda“ a „pokrok“ hluboce odporují selskému rozumu, což, jak si vzpomínám, na mě učinilo hluboký a trvalý dojem. Myslím si, že v té době mě to přimělo cítit jistý pocit nadřazenosti nad všemi ostatními. Byl jsem ten osvícený pan Vědec, zatímco oni byli v temnotách selského rozumu. Prozřetelnost však samozřejmě fungovala, protože když jsem byl v procesu obrácení k Víře a objevil jsem tehdy vaši přednášku k encyklice Pascendi, umíte si představit můj pocit prozření! Asi jsem hned nedokázal všechny principy, které předložil Pius X., aplikovat, ale určitě se mi rychle dostaly do hlavy a po čase se stávalo čím dál jasnějším, jak je aplikovat na naši situaci. Cožpak jste jednou neřekl, že současný svět je něco jako Matrix? – Jakmile si vezmete červenou pilulku, není cesty zpět!

Vaše Excelence, měl bych říct, že růženec je nejdůležitější v tom všem i v tom, že mi přináší nespočet dalších milostí a já jsem si jistý, že bez jeho modlitby bych neměl tolik požehnání v tom, co teď vidím a co mám. Prvně jsem se jej začal modlit než mělo dojít k mému Novus Ordo křtu. Ačkoliv si nemyslím, že jsem přesně věděl, co dělám, přesto jsem asi čtyřicet dní předem každý den recitoval patnáct tajemství, takže když nadešel ten den, měl jsem odvahu říct knězi, že nebudu dál pokračovat. A odešel jsem k indultu, který jsem o několik měsíců později opět opustil. I když se mi nepodařilo nadále se modlit patnáct tajemství denně, dařilo se mi modlit pět a snažil jsem se o to, aby vždy byla zbožná a rozjímavá. Je pravda, že v růženci je něco, co z duší vypuzuje současný svět.

Vidím – jak vy tomu říkáte – problémy v Bratrstvu, zvláště určité zlehčování problému modernistického Říma a současného světa nebo přivírání očí nad ním. Přesto si myslím, že je v Bratrstvu ještě hodně dobrého a jistě je tam mnoho dobrých kněží. Určitě máme požehnání, že máme v Edinburghu svého kněze FSSPX…

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof