sobota 11. září 2021

Komentář Eleison DCCXXXIX – Hovoří finančník (2021)

Komentář Eleison DCCXXXIX – Hovoří finančník (2021)

(739)

11. září 2021

HOVOŘÍ FINANČNÍK

Doug Casey je velmi úspěšný investor z USA a má za sebou mnohaletou zkušenost, jak vydělat peníze. Má nejen znalost financí, díky níž stojí nohama na zemi, ale také určitou celkovou vzdělanost, za níž musí vděčit humanitnímu vzdělání. V tom, co píše, zmiňuje náboženství jen letmo, kombinuje však ten nejlepší realismus finančníka se znalostí lidské povahy. V žádném případě není neomylný, ale jeho názory na svět jsou zajímavé. Zde je upravený souhrn jednoho z nich ze 7. července. Má název: Proč většina lidí nechává své myšlení na „expertech“.

Díky internetu a moderním technologiím mají teď lidé snadný přístup k velkému množství informací takřka u všech témat, přesto se zdá, že kriticky přemýšlejí méně často než kdy jindy. Je to určitě proto, že technologie jako internet, je svou podstatou mechanická a zcela předvídatelná, zatímco lidé nejsou stroje, ale duchovní bytosti se svobodnou vůlí, které nejsou předvídatelné, a při zacházení s nimi je vyžadován rozum. Této svobodné vůli je technologie zcela cizí, ale zatímco rozum vyžaduje osobní myšlení, což může znamenat bolestné úsilí, řešení z Googlu jsou stejně snadná, jako jsou rychlá. Proto, když mě přemýšlení stojí příliš mnoho úsilí, mohu se pro odpověď obrátit na svůj neživý počítač.

Ale v případě rozumu, který se tříbí, mi počítač může nabídnout pouze velké množství nesetříděných informací. Ať už jde o otázku finančnictví, ekonomiky, politiky nebo mnohých jiných oblastí, mám v takovém případě sklon dovolávat se „odborníků“, aby mi řekli, co si mám myslet. Většina odborníků dnes však má pouze úzkou technickou formaci a nikoliv dřívější široké humanitní vzdělání. A tak místo, abych se u svého problému setkal s pohledem filozofa ze široké perspektivy, setkávám se s pohledem technika z úzké perspektivy. A čím více se data nutná k chodu dnešní společnosti stávají technickými a složitými, tím méně lidí se stává filozofy v pravém smyslu toho slova, tím více diplomů z moderních „univerzit“ se stává zbytečnými. „Univerzitní titul“ dnes často znamená, že pouze na oplátku za zamaskování průměrnosti, na sebe v mládí vezmu dluh, který ve zbytku života sotva splatím. Při hledání skutečných řešení se pak mohu obrátit na celebrity, protože předpokládám, že známí lidé něco vědí. Ale i když dobře vypadají a dobře se prezentují, ve skutečnosti nevědí skoro nic. Vracím se k výmyslům „odborníků“.

Covidový nesmysl tyto trendy jen urychlil. V průběhu této hysterie většina lidí jako roboti uvěřila „zdravotním odborníkům“ a napadala rozumné lidi, kteří svůj rozum používali k předkládání logických informací a dat, která zpochybňovala zavedený narativ. Média a establishment vybrali sestavu diplomovaných zdravotních odborníků, propagovali je a říkali veřejnosti, že oni vědí, o čem mluví, např. Anthonyho Fauciho, který teď odnikud vystoupal až takřka k diktátorské vládě. Naopak lidé, kteří napsali mnoho recenzovaných pojednání a provedli seriózní laboratorní práci, nestojí za nic, protože nesouhlasí s „carem“ Faucim. A tak se „zdravotní odborníci“ nyní řadí mezi naše vládce, protože říkat lidem, že umřou, když je jejich blízcí vystaví nebezpečí, je silnou motivací přimět je, aby udělali, co jim bylo řečeno.

To vše vede k policejnímu státu s mnoha chapadly. Lidé, kteří řídí stát, mají kontrolu nad přísunem peněz, ekonomikou, vzdělávacím systémem, médii a zdravotním systémem. Stejní vládci dlouho oslabují pravé náboženství. Je nahrazováno aktualizovanými verzemi marxismu (což vždy bylo sekulární náboženství, i když tvrdilo, že je „vědecké“), jako jsou greenismus [zelené hnutí] a wokeismus [hnutí zaměřující se na „společenské nerovnosti“] (obě nahrazují náboženství). Naši vládci rozpoutali válku na mnoha frontách – ze zhroucení ekonomiky obviní covid a jak se hospodářská deprese potáhne, svedou ji také na globální oteplování. Covid a globální oteplování jsou dvě obrovské lži naplánované tak, aby přesměrovaly vinu za nadcházející chaos a aby se ustavila celosvětová globalistická tyranie. Tolik, pokud jde o „odborníky“!

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof