pondělí 2. srpna 2021

Komentář Eleison DCCXXXIII – Velký reset? (2021)

Komentář Eleison DCCXXXIII – Velký reset? (2021)

(733)

31. července 2021

VELKÝ RESET?

Pro Festival filozofie, který se před dvěma měsíci konal v Benátkách, napsal arcibiskup Viganò další ze svých vynikajících přehledů na téma moderních událostí, jenž představuje skutečně katolický pohled, jaký by měli předkládat všichni duchovní, jemuž se však velké množství z nich díky koncilnímu šílenství stále brání. Bůh pro Církev v jejím bezprecedentním strádání, kdy se blíží konci světa (srov. Mt. XXIV), nepochybně vyčlenil tohoto arcibiskupa jako maják, aby nadále říkal plnou Boží Pravdu, kterou zbytek jeho kolegů od ukončení nešťastného Druhého vatikánského koncilu před více než půl stoletím více či méně dusí.

Nedostatek „zdravého rozumu“ u jednotlivců do velké míry umožnil tento útok proti Bohu, proti Církvi a proti lidskému plemeni, který reprezentuje Velký reset. Iracionalita, vzdání se rozumu, zničení kritického úsudku a popírání důkazů jsou skutečným pandemickým virem naší doby. Měli bychom se vzdát utěšujícího předpokladu, že naši vůdci jednají pro naše dobro. Realita není jen odlišná, ale je diametrálně v protikladu k tomu, co se nám tvrdí.

Ti, kteří pracují na Velkém resetu, mají za to, že masy lidí již natolik zotročili, že se nemusí bát žádné vzpoury. Tyto masy nyní věří, že jejich záchrana závisí na očkování a brzy natáhnou své ruce, aby obdržely čip pod kůži. A pokud „pandemická“ fraška odezní, je připraven další podvod: „klimatická změna“ zavede „ekologický přechod“ a „udržitelný rozvoj“.

Takové lži jsou stálou poznávací značkou architektů různých Velkých resetů v průběhu několika posledních století – protestantské pseudoreformace, průmyslové revoluce, Francouzské revoluce, Ruské revoluce, dvou světových válek, revoluce roku 1968 a pádu Berlínské zdi. V této dlouhé řadě Velkých resetů organizovaných týmiž elitami konspirátorů se nepodařilo uniknout ani katolické Církvi. I ona se díky Druhému vatikánskému koncilu dočkala toho, že lepší pochopení liturgie ze strany lidu se stalo záminkou pro zničení apoštolské mše, pro zrušení posvátného jazyka a znesvěcení obřadů. A tak se tento poslední Velký reset dá vystopovat zpět až ke všem jiným útokům, které se v průběhu dějin pokoušely anulovat dílo Vykoupení a zavést tyranii Antikrista. To, co se děje, odpovídá ďábelskému plánu, který po staletí uskutečňoval jediný cíl – Nový světový řád. Posledním krokem je ustavení společné vlády, v níž je velení uchváceno několika anonymními tyrany, kteří jsou sami oddáni uctívání smrti a hříchu.

Stála Kristova vláda v cestě? Druhý vatikánský koncil ji odsunul na konec světa a nechal Církev padnout za oběť témuž demokratickému podvodu, do nějž občanské společnosti upadly skoro o dvě století dříve při Francouzské revoluci. Tím, že Církev uznala legitimitu omylu a falešných náboženství, sama se svýma rukama zbavila trůnu a sama se omezila na to, že bude muset žebrat o uznání ze strany mocných pánů tohoto světa, jejichž příkazům se podřídila.

Dnes má každý z nás možnost si vybrat, zda se připojí ke Kristu, nebo bude proti Kristu. Propůjčete se Mu s čerstvým zápalem, aby Koruna, kterou Mu Jeho nepřátelé vyrvali, byla navrácena Tomu, který je Naším králem. Nechejte Našeho Pána vládnout ve své duši a ve všech oblastech soukromého i veřejného života. Jen tam, kde vládne Kristus, je pravý pokoj a harmonie: Kristův pokoj ve vládě Krista.

Kéž dá Bůh mnoho dalších let tomuto vynikajícímu pastýři duší, arcibiskupu Viganovi. 

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof