středa 28. července 2021

Co je povolání? – Sestry karmelitky Svaté tváře (2021)

Co je povolání? – Sestry karmelitky Svaté tváře (2021)

Poznámka REX!: Nedávno byl na tomto blogu publikován překlad článku Plot se zhroutí!, který zaznamenal pozitivní ohlas. Autorkou článku byla jedna ze sester karmelitek Svaté tváře z Irska. S ohledem na dotazy několika čtenářů přinášíme základní informace a případné podmínky pro zájemkyně o vstup do této tradiční řehole.

***

CO JE POVOLÁNÍ?

 • Pozvání od Boha k tomu, vést život zcela oddaný Jemu.
 • Výzva k sjednocování s Bohem a k usilování o řeholní dokonalost.
 • Trvalá a přinejmenším opakovaná touha dát se šlechetně Bohu a Jeho Církvi.

„Hledám Veroniky, které otřou a budou v úctě chovat Mou Svatou tvář, která má jen málo ctitelů...“ (Náš Pán k sestře Marii od sv. Petra OCD)

Volá tě Bůh stát se sestrou karmelitkou původní observance? Náš Pán Ježíš Kristus hledá odvážné „Veroniky“, které otřou a budu v úctě chovat Jeho Tvář prostřednictvím života obětované lásky, kontemplativní modlitby a činění odškodnění. Jsme skryté v srdci Matky Církve a máme dvojí účel: oslavování a vzdávání cti Bohu ve zbožném uctívání a posvěcování a spásu duší.

Chcete se také zcela oddat tomuto Božímu dílu? Nemělo by být těžké si vybrat, když existuje tak málo tradičních řeholních řádů.

Předpoklady pro zájemkyně

 • Svobodná
 • Dobrý zdravotní stav a zdravý úsudek
 • Dobrá povaha a vysoké mravní zásady
 • Láska k modlitbě a touha po sjednocování s Bohem
 • Touha svěřit se Našemu Pánu a Jeho Církvi pro spásu duší
 • Ochota žít pod svatou obediencí a tvrdě pracovat
 • Nemít finanční dluhy
 • Nemít závazky vůči rodině včetně rodičů v pokročilejším věku

Pokud chcete více informací, napište nám nebo navštivte naše webové stránky: https://carmelitesholyface.com/

Adresa

Rev. Mother Prioress, O.Carm

Carmelites of the Holy Face

St. Joseph´s Germitage

Inchincurka

Dunmanway

Co. Cork

Ireland

 

video zde: https://www.youtube.com/watch?v=RFq7jMoijD0

Zdroj: Carmelites of the Holy Face

Překlad: D. Grof