sobota 14. listopadu 2020

Komentář Eleison DCXCVI – Madiran – hereze (2020)

Komentář Eleison DCXCVI – Madiran – hereze (2020)

(696)

14. listopadu 2020

MADIRAN – HEREZE

Jean Madiran (1920–2013) ve své knize „Hereze 20. století“ prezentoval závažnost této hereze (úvod), její základní filozofii (část I) a biskupy zodpovědné za ní (část II). V části III, IV a V se dostává k samotné herezi a analyzuje ji na základě jejích sedmi tvrzení. V části III představuje samostatně první dvě tvrzení kvůli jejich důležitosti, v části IV prvních šest tvrzení trochu podrobněji, a v části V sedmé tvrzení, také samostatně kvůli jeho veliké důležitosti pro Madiranovu část III, která bude předmětem „Komentáře“ na tento týden, přičemž ji rozděluje do šesti kapitol.

V první kapitole Madiran prohlašuje, že již těsně před Druhým vatikánským koncilem (1962–1965) byla náboženská atmosféra všeobecně zhoubná. Msgr. Schmitt, tehdejší biskup z Met z východní Francie, však celou tuto neurčitou zhoubu dostal do středu pozornosti díky prvním dvěma ze sedmi tvrzení, jimiž s celou svou biskupskou autoritou prezentoval to, co ve skutečnosti bylo novým náboženstvím. První tvrzení vyhlašuje, že dnešní měnící se svět zavádí změnu do samotného pojetí spásy, které přinesl Ježíš Kristus. A druhé vyhlašuje, že církevní idea Božího plánu nebyla doposud dost evangelická. Stručně řečeno, (I) musí Církev prosazovat „socializaci“, říká biskup z Met, protože (II) stará Církev nebyla dostatečně kolektivní, ale až příliš osobní při praktikování Evangelia. To, co však tento biskup prosazuje, je komunismus, říká Madiran.

„Socializace“ totiž, jak v druhé kapitole argumentuje Madiran, ve skutečnosti spočívá na marxistickém náhledu na historii, který je materialistický a deterministický, což ukazuje, že biskup z Met ztratil křesťanskou víru, protože jak se mohou duchovní cíle křesťanství shodovat s materialistickými cíli komunismu? Komunismus je společenský systém, který musí být odmítnut z náboženských důvodů, protože jako společenský systém se domáhá toho, že nahradí společenský systém Církve a tedy i křesťanství.

Ve třetí kapitole Madiran odmítá tvrzení biskupa Schmitta, že dnešní lidé ze všeho nejlépe rozumí Evangeliu bratrství (srov. tvrzení II výše). Takové snižování všeho společenského díla a úspěchů předkoncilní Církve je směšné a pro katolíka je to nemístný narcisismus, říká Madiran.

A tak, říká Madiran ve čtvrté kapitole, se do roku 1967 stalo světu jasným, že biskup Schmitt neprosazuje nic jiného než nové náboženství, neboli herezi, a záměrně ničí staletí trvající katolickou Tradici. Francouzští biskupové jsou ničitelé bez inteligence a charakteru. Je proto na laicích, aby bránili základní katechismus, jinak řečeno, úplné základy Víry!

V páté kapitole Madiran proti tomu, abychom se přizpůsobovali době (tvrzení I), staví první Boží přikázání, protože první místo v našich srdcích a myslích musí zabírat neměnný Bůh a nikoliv měnící se svět. A doba ani nikdy nebude s Církví, protože Církev je s Ježíšem Kristem. Svět obdivuje pouze světské katolíky. A proti Církvi, která dostatečně nepraktikuje Evangelium (tvrzení II), namítá Madiran to, že světci nikdy nevymýšleli nic, aby byli „dostatečně evangeličtí“, naopak vždy usilovali o to, aby byli co nejvíce věrní tradici a tím uváděli Evangelium do praxe.

Na závěr v šesté kapitole Madiran popírá, že by se dalo něco zachránit z tvrzení I a II, a prohlašuje, že nové náboženství biskupa Schmitta chce, aby Církev získala celý svět tím, že ztratí svou duši. Toto nové náboženství nemá ani skutečnou autoritu, ani skutečnou poslušnost, a Madiran má prorockou vizi katolické Tradice, která přežije Druhý vatikánský koncil, protože přiměje svobodné lidi vznešeně pokleknout před svým Bohem v souladu se skutečnou autoritou a skutečnou poslušností. Takoví katolíci nikdy nebudou následovat falešné náboženství ubohých biskupů jako je biskup z Met. Jen počkejte a uvidíte!

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof