čtvrtek 23. dubna 2020

Bill Gates chce digitální certifikát (2020)


Bill Gates chce digitální certifikát (2020)
Bill Gates chce digitální certifikát k identifikaci toho, kdo byl očkován proti COVID-19
15. dubna 2020
Bill Gates je léta v čele výzkumu týkajícího se globálních pandemií a kampaní za hromadné očkování. V posledním desetiletí Gates několikrát veřejně prohlásil, že svět není připraven na globální pandemii.
Bill Gates
Gates v čele výzkumu globálních pandemií
V říjnu 2019 (jen pár měsíců před tím, než se objevil COVID-19) pořádala Nadace Billa a Melindy Gatesových [Bill and Melinda Gates Foundation] (ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem) událost Event 201, což byla 3,5hodinová simulace globální pandemie.
Kupodivu se tato simulace týkala nového koronaviru, který by mohl zabít miliony lidí. Asi o osm týdnů později vypukl v Číně skutečný nový koronavirus. To vedlo k tomu, že někteří lidé začali přemýšlet nad tím, zda tato simulace skutečně předpověděla COVID-19. V reakci na tyto otázky vyšlo na webu Event 201 prohlášení.
Prohlášení k novému koronaviru a naší simulaci pandemie
„V říjnu 2019 pořádalo Centrum Johnse Hopkinse pro zdravotní bezpečnost [Johns Hopkins Center for Health Security] simulační nácvik pod názvem Event 201 spolu s partnery, Světovým ekonomickým fórem a Nadací Billa a Melindy Gatesových. Centrum nedávno obdrželo dotaz, zda tato simulace pandemie předpověděla vypuknutí současného nového koronaviru v Číně.“
„Abychom to vyjasnili, Centrum pro zdravotní bezpečnost spolu s partnery během naší simulace nevytvářelo žádnou predikci. Pro daný scénář jsme modelovali fiktivní pandemii koronaviru, výslovně jsme však prohlásili, že se nejedná o predikci.“
„Simulace měla spíše posloužit jako zdůraznění připravenosti a jako odpověď na výzvy, které by mohly vyvstat při velmi vážné pandemii. Také nyní nepředpovídáme, že nová nákaza koronaviru zabije 65 milionů lidí. Ačkoliv naše simulace zahrnovala cvičný nový koronavirus, vstupy, které jsme použili k modelování potenciálního dopadu tohoto fiktivního viru, nejsou podobné novému koronaviru.“
Event 201 - NY - October 2019
Diskuze při akci Event 201 v New Yorku 18. října 2019
13. března, asi den potom, co se celý západní svět kvůli COVID-19 začal uzavírat, odstoupil Bill Gates z představenstva Microsoftu, aby „věnoval více času filantropickým činnostem, které zahrnují globální zdraví a rozvoj, vzdělávání a změnu klimatu“. Jak se pandemie začala šířit po celém světě, stal se Gates, pokud jde o pandemickou krizi, neskrývanou autoritou, která se objevuje ve všech masmédiích a dělí se o své názory a doporučení.
18. března se Bill Gates na sociální síti Reddit účastnil pořadu Zeptej se mě na cokoliv [Ask Me Anything, AMA] pod názvem Jsem Bill Gates, spolupředseda Nadace Billa a Melindy Gatesových. Zde odpovídal na otázky ohledně této pandemie. V jedné ze svých odpovědí se Gates odkazoval na „digitální certifikát“, který má uchovávat záznam o tom, kdo byl očkován.
Jeden uživatel Redditu pod jménem RemoteControlledUser [„DálkověOvládanýUživatel“] položil tuto otázku: „Jaké změny budeme muset udělat ohledně fungování podniků, aby udržely naši ekonomiku a zároveň zachovávaly sociální distancování?“
Bill Gates odpověděl:
„Otázka toho, které podniky by měly nadále fungovat, je složitá. Určitě zásobování jídlem a zdravotní systém. Stále potřebujeme vodu, elektřinu a internet. Musí být zachovány řetězce zásobování kriticky nutnými věcmi. Země stále přemýšlejí, co nechat fungovat.“
„Nakonec budeme mít nějaké digitální certifikáty, které budou ukazovat, kdo se zotavil nebo byl nedávno testován, nebo kdo byl očkován, až budeme mít vakcínu.“
Bill Gates answers -  Event 201
Snímek obrazovky s otázkou a odpovědí na Redditu
Zatímco většina Gatesových odpovědí byla přijata pochvalně, tato vyvolala mnoho údivu. Nejvíce souhlasných reakcí měla odezva, která poukázala na podobnost Gatesova řešení a „znamení šelmy“ v Písmu svatém.
Bill Gates answers -  Event 201
Nejlepší odpovědi na otázku Billa Gatese
Tento koncept „digitálního certifikátu“ k uchování zdravotních informací (včetně provedených očkování) a k zajištění přístupu k právům či službám, nebyl jen pouhým návrhem. Je součástí ohromného projektu, jež je poháněn mocnou skupinou nazvanou ID2020, která je podporována Spojenými národy, Rockefellerovou nadací a... Microsoftem Billa Gatese.
Jednoduše řečeno chce skupina ID2020 vytvořit digitální identifikační systém, který by uchovával osobní informace, a nebyl by omezen limity národních vlád. Oficiální webová stránka skupiny ID2020 tvrdí, že globální digitální identita je nezbytná k sledování uprchlíků a osob bez průkazu totožnosti v rozvojových zemích. Lidé v rozvinutých zemích by však samozřejmě také obdrželi identitu. Na webové stránce se říká:
Je nezbytné získat právo na digitální identitu
„Bohužel současné modely digitální identity nenaplňují potřeby všech. Obecně jsou zastaralé, nezabezpečené, postrádají dostatečnou ochranu soukromí a pro více než miliardu lidí ve světě jsou nedostupné.“
ID2020 Summit, May 2016
Schůzka skupiny ID2020 na nejvyšší úrovni, květen 2016
„Všichni by měli mít přístup k digitální identitě, která jim napříč institucionálními a mezinárodními hranicemi a napříč časem umožní prokázat, kým jsou, a zároveň jim dá kontrolu nad tím, jak jsou jejich osobní informace shromažďovány, používány a sdíleny.“
V článku, který skupina ID2020 publikovala v roce 2018, je očkování prezentováno jako perfektní způsob, jak zavést digitální identitu ve světě – zvláště u malých dětí. V článku s příhodným názvem Imunizace: vstupní bod k digitální identitě se říká:
„Protože imunizace se provádí v útlém dětství, digitální dětská zdravotní karta by dětem poskytla jedinečnou, přenosnou digitální identitu už na počátku života. A jak děti porostou, lze jejich digitální dětskou zdravotní kartu použít jako přístup k druhotným službám, jako je základní školství nebo k usnadnění procesu získání dalších oprávnění. Tak se vlastně dětská zdravotní karta stává prvním krokem v ustavení právní, obecně uznávané identity.“
Krátce řečeno, očkování je podle skupiny ID2020 dokonalou příležitostí zavést digitální identitu, která by uchovávala zdravotní historii každého jednotlivce. Tato identita by se také použila k zajištění přístupu k základním právům a službám.
Skupina ID2020 už testuje zavedení digitální identity v Bangladéši. V srpnu 2019 skupina ID2020 publikovala článek nazvaný „Žádost o informace“, v němž se tvrdí:
„Agentura A2i a její partneři Gavi a ID2020 jsou odhodláni společně zkoumat a zavádět jedinečnou identitu u malých dětí prostřednictvím digitalizace procesu očkování v Bangladéši.“
„Tento program nemluvňatům a dětem poskytne přenosnou, digitální identitu provázanou na biometrii buď při registraci při narození, nebo v době jejich imunizace a zároveň tak podpoří tři sdílené cíle:
Vylepšit pokrytí CRVS (Demografická a sociální statistika) a podpořit zlepšení procesu očkování a rovnosti.
A nakonec i podpořit přístup k právům a službám v průběhu života člověka.“
V tomto bangladéšském experimentu je digitální identita „provázaná na biometrii“, což znamená, že je založená na otiscích prstů jednotlivců. Článek popisuje, jak tento proces probíhá na místě:
„Požadují se informace pro biometrické skenery schopné zachytit biometriku otisků prstů rodičů během fáze 1, přičemž cílem je ve fázi 2 účinně zaznamenat také biometrické údaje nemluvňat. Skenery mohou být propojeny kabelem nebo prostřednictvím Bluetooth. Skenery musí být minimálně typu FAP30, který je certifikován ze strany FBI, jsou přenosné, odolné a zachytí minimálně 500 pixelů na palec.“
Zatímco tento projekt je provázán na biometriku, Bill Gates dotuje výzkum jiné formy očkovací identifikace. „Tetování“ pomocí kvantové tečky. [Někdy se pro kvantovou tečku používá název nanočástice nebo nanokrystal – pozn. překl.]
„Tetování“ pomocí kvantové tečky
V prosinci 2019 publikovala skupina výzkumníků z Massachusettského technologického institutu (MIT) studii v odborném časopise Science Translational Medicine o použití „tetování“ pomocí kvantové tečky k identifikování lidí, kteří již byli očkováni.
Quantum dot tattoo
Obrázek, který ukazuje zavedení kvantové tečky pomocí „tetování“ na kůži prostřednictvím očkování, časopis Science Translational Medicine, prosinec 2019
Článek v časopise Futurism s názvem Neviditelná kvantová tečka pomocí „tetování“ by mohla být využita k identifikaci očkovaných dětí  hodnotil tuto studii následovně:
„Pro lidi, kteří celostátně řídí očkovací iniciativy v rozvojových zemích, může být těžkým úkolem uchovávat záznamy o tom, kdo jaké očkování a kdy prodělal.“
„Výzkumníci z MIT však možná mají řešení: vytvořili inkoust, který může být jednoduše vpraven do kůže spolu s očkováním a je viditelný pouze pomocí aplikace speciálního fotoaparátu chytrého telefonu a filtru.“
„Jinak řečeno, našli skrytý způsob, jak uložit záznam o očkování přímo do kůže pacienta, spíše než aby ho zadokumentovali elektronicky nebo papírově – a jejich takřka bezrizikový záznamový systém by mohl velmi zjednodušit proces uchovávání přesných záznamů o očkování, zvláště ve velkém měřítku...“
„Toto neviditelné „tetování“, které doprovází očkování, je struktura vytvořená z miniaturních kvantových teček – malých polovodičových krystalů, jež odrážejí světlo – které pod infračerveným světlem svítí. Tato struktura – spolu s očkováním – se do kůže dostane pomocí špičkové technologie rozložitelných mikrojehel vyrobených ze směsi polymerů a cukru.“
„Je možné, že by jednoho dne tento „neviditelný“ přístup mohl vytvořit nové možnosti uchovávání dat, biosensingu a očkovacích aplikací, jež by mohly zdokonalit poskytování medicínské péče, zvláště v rozvojovém světě,“ řekl ve svém prohlášení profesor MIT a uznávaný autor Robert Langer.
V článku se také tvrdí, že tato studie byla výsledkem bezprostředního požadavku ze strany Billa Gatese.
„Nadace Billa a Melindy Gatesových financovala výzkum tohoto týmu, který byl ve středu publikován v časopise Science Translational Medicine.“
„I podle zprávy v časopise Scientific American probíhal tento projekt v důsledku bezprostředního požadavku ze strany zakladatele Microsoftu Billa Gatese, který se osobně angažoval v úsilí o vymýcení dětské obrny a spalniček prostřednictvím očkování.“
Závěr
Když Bill Gates odpovídal na otázku ohledně organizování podnikání v éře sociálního distancování, odpověděl, že budou použity „digitální certifikáty“ k určení toho, kdo prodělal COVID­-19, kdo se z něj zotavil, kdo byl na něj v poslední době testován a kdo byl očkován.
Tato krátká (a neočekávaná) odpověď otevřela ohromnou Pandořinu skříňku, pokud jde o to, co se chystá v blízké budoucnosti: Nevyhnutelná masová očkovací kampaň k vymýcení COVID-19 by byla perfektní příležitostí zavést celosvětovou digitální identitu. Tento systém by uchovával velké množství informací o každém jednotlivci (včetně historie očkování) a byl by používán k zaručení přístupu k právům a službám. Ačkoliv Gates neuvedl konkrétní detaily, „digitální certifikáty“ by mohly být napojeny na biometrické údaje nebo na kvantovou tečku pomocí „tetování“.
Vzhledem ke skutečnosti, že celý tento projekt děsivě připomíná pasáž ze Zjevení svatého Jana (znamení šelmy, které se přijímá na „pravou ruku nebo na čelo“ a je vyžadováno, aby člověk mohl „kupovat a prodávat“), bylo by zavedení takového systému s největší pravděpodobností přijato s velkým odporem. A nejen ze strany věřících.
Překlad: D. Grof