sobota 20. července 2019

Komentář Eleison DCXXVII – Srozumitelný kardinál (2019)


Komentář Eleison DCXXVII – Srozumitelný kardinál (2019)
(627)
20. července 2019
SROZUMITELNÝ KARDINÁL 
V knize jednoho římského kardinála, která se nedávno objevila, si možná člověk může přečíst o nezvykle dobrém vnímání imigračních vln, jež teď už desítky let hrozí, že zaplaví kdysi velké západní národy. Kardinál Sarah však není žádný „rasista“ – pochází z černé Afriky. Kdyby jen Evropané doceňovali Boží dary pro Evropu jako on! Kdo v Evropě však chce Boha? „A právě v tom je zrada,“ jak říká Hamlet. A pokud tento kardinál tato slova nenapsal, všechna čest pro něj, že jsou mu připisována.
Jsem pohoršen všemi těmi umírajícími lidmi na moři, pašováním lidí, mafiánskými sítěmi, organizovaným otroctvím. Tito lidé emigrující bez papírů, bez vyhlídek na budoucnost i na rodinu. Myslí si, že naleznou ráj zde na zemi? Ten není na Západě! Má-li se těmto lidem pomoct, je lepší to udělat tam, odkud pocházejí, v jejich vlastních vesnicích, uprostřed jejich vlastního plemene. Ekonomická nerovnováha a lidská dramata nemohou být ospravedlnitelná. Nemůžete přijímat migranty z celého světa. Přijímat znamená nejen vpustit tyto lidi do vaší vlastní země, znamená to dát jim práci. Můžete to učinit? Ne. Znamená to dát jim nějaké bydlení. Můžete to udělat? Ne. Umístit je v nevyhovujících ubytovnách, bez důstojnosti, bez práce, to není to, čemu říkám přijímání lidí. Spíše je to jako něco organizovaného mafií! Církev nemůže spolupracovat na pašování lidí, které je spíše jako nová forma otroctví.
Co shledávám stejně pohoršlivým, je používání Božího slova k ospravedlnění toho všeho. Bůh nechce, aby lidé migrovali. Ježíšek nalezl útočiště v Egyptě kvůli Herodovi, ale poté se vrátil domů. Bůh vždy přivedl Svůj lid zpět do Izraele, ať to byl hladomor doma nebo zajetí v cizí zemi. Země je velkým pokladem, tam jsme se narodili, tam jsou pohřbeni naši předci. Když někoho přijmete, znamená to dát mu lepší život, ne jej nahnat do imigračního tábora. Jste-li vyživováni bez toho, že děláte nějakou práci, není tam žádná důstojnost.
A jakou kulturu jim musíte poskytnout? Jste schopní sdílet svou křesťanskou kulturu a kořeny? Obávám se, že populační nerovnováha způsobená těmito vlnami imigrace vás přiměje ztratit svou identitu spolu s tím, co vás činí tím, kým jste. Evropa má zvláštní poslání dané jí Bohem. Jsou to Evropané, kdo nás učil Evangelium a rodinné hodnoty, osobní důstojnost a svobodu. Jestliže se vzdáte své identity, jestliže dovolíte, abyste byli zaplaveni národy, které nesdílí vaši kulturu, pak se riskuje, že vaše křesťanské hodnoty a identita zmizí. Jako se to stalo, když byl starověký Řím zaplaven barbary. Musíte přemýšlet – není dnešní migrace novou formou otroctví a není organizována, aby se získala levná pracovní síla? Všichni ti lidé, kteří sem přicházejí ve snaze o dosažení vysněného způsobu života. Jaká lež! Jaký čirý cynismus! Papež Benedikt XVI. byl ve všech těchto otázkách zvláště srozumitelný a prorocký. [...]
Vy Evropané, jste byli zformováni křesťanstvím, vše v Evropě je křesťanské. Proč to popírat? Žádný muslim nepopírá svou identitu. Jestliže se nevrátíte zpět k tomu být tím, kým jste, zmizíte. A jestliže Evropa zmizí, nastane děsivý nepokoj: křesťanství bude riskovat, že zmizí z tváře země. Vidíte, jak jste zaplavováni islámem: Muslimové zamýšlejí ovládnout svět a mají finanční prostředky, aby to učinili. Nepodaří se jim to, protože Pán Bůh je s námi do konce světa. Nesmíte však popírat, kdo jste: tito imigranti, které pustíte k sobě, se musí integrovat do vaší kultury, za předpokladu, že ještě máte kulturu. Nebudete je integrovat do svého ateistického materialismu. S tím nechtějí mít nic do činění.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof