středa 5. června 2019

U novosedesvakantistů „sex prodává“ (2019)


U novosedesvakantistů „sex prodává“ (2019)
P. Anthony Cekada
2. května 2019
Poznámka REX!: P. Anthony Cekada je sedesvakantista. Autor blogu tento názor nezastává.
***
Jak jsem poznamenal před pár týdny v článku Omyly Athanasiuse Schneidera, „pravice“ v koncilní církvi – „konzervativci“ nebo v případě těch, kteří propagují starou mši v Novus Ordo systému, „novotradicionalisté“ – stále vehementněji kritizuje Bergoglia. Mluvit v těchto kruzích o papežské herezi před pouhými šesti lety bylo obvykle odmítáno jako „schizmatické sedesvakantistické fantazie“ nebo jako „odmítání Kristova příslibu, že brány pekelné ji nepřemůžou“.
Nyní však zjišťujeme, že konzervativci a novotradicionalisté z hlavního proudu v Otevřeném dopisu biskupům katolické Církve prohlašují, že: „Obviňujeme papeže Františka z kanonického přečinu [tj. zločinu] hereze.“
Silná káva a dobrý vývoj. Je povzbudivé vidět konzervativce a novotradicionalisty nakonec začínat brát vážně představu, že hereze sama – a nikoliv jediná – stojí za degenerací víry a mravů, která všeobecně nastala po Druhém vatikánském koncilu. A je podobně povzbudivé vidět je uznat, že hereze může přicházet a skutečně přichází od domnělého papeže.
Proč však nyní? Je to prosté: „Sex prodává“, říká člověk od reklamy. Jinak řečeno, získává si tím čí oním způsobem pozornost naší padlé lidské přirozenosti.
Proto ten úlek a pobouření, jež všude mezi katolíky propukli vloni v létě kvůli skandálům sexuálního zneužívání kněžími, vůči duchovním predátorům a vůči těm, kdo jim to umožňoval: McCarrick, Cupich, Wuerl, Farrell, Maradiga, Ricca, Zanchetta a stovky jiných mezi nižším klérem. Kvůli sexuální složce se tento příběh rozjel v rádiu, tisku a sociálních médiích a nejeví žádné známky toho, že by se vytratil.
Sama o sobě by to byla velice prchavá směs, v myslích mnoha lidí se však spojila s Bergogliovými strašnějšími herezemi u sexuální morálky – rozvod/uzavření nového sňatku, „kdo jsem, abych soudil“, [katolíci] „se množí, jak králíci“ atd., spojené s jeho potrhlými klamy ohledně „klerikalismu“.
Tato kombinace zničila jedinou konstantu, u níž konzervativci z hlavního proudu po Druhém vatikánském koncilu vždy cítili, že s ní mohou počítat: neměnnou oficiální nauku ohledně sexuální morálky, která deklarovala, že rozvod a nový sňatek, homosexuální akty, antikoncepce, potrat a podobné praktiky jsou vždy hříšné. Zatímco za Pavla VI., Jana Pavla II. a Benedikta XVI. tyto oficiální nauky byly v praxi široce ignorovány, zůstávaly nicméně „v knihách“. Pro konzervativce to bylo, jako by sex byl vše, na čem u pravého katolíka záleží.
Proto když „chaotik Fanda“ nedávno začal podkopávat tyto nauky slovem i skutkem, začali konzervativci a novotradicionalisté vyvádět. Františkovy hereze u sexuální morálky, jak prohlašuje jejich nedávný Otevřený dopis, jsou dostatečným základem pro kardinály a biskupy, aby jej shledali vinným z kanonického zločinu hereze, a jestliže se odmítne kát, aby jej prohlásili za odstraněného z papežského stolce.
Takže u nich, pokud jde o heretické papeže a sedesvakantismus, „sex prodává“.
Mnohem větším dobrem by však pro katolíky v dlouhodobé perspektivě bylo, kdyby autoři tohoto dopisu prozkoumali širší otázku: Jak jsme k tomuto stavu věcí došli? Jistě, Bergogliovo vykuchání šestého a devátého přikázání, jakož i katolických dogmat ohledně hříchu a milosti, je strašlivé. Ale co a kdo ho umožnil?
Odpověď je: Druhý vatikánský koncil a Bergogliovi předchůdci.
Modernistická hereze tvrdě potlačená sv. Piem X. se znovu vynořila na Druhém vatikánském koncilu, aby zasadila otrávená semena svých omylů skrze všechno koncilní „ano, ale“, existencialistické žvanění, mlžení, dvojznačnosti, obcházení, mlčení, otrávené novotvary, nové definice, falešné ekvivalence, zničené odlišnosti a to ostatní. A byli to přímo ti muži, jež dnešní konzervativci považují za hrdiny pravověrnosti – Jan Pavel II. a Benedikt XVI., kteří se na tomto koncilu podíleli – v Ratzingerově případě dokonce, kteří řídili jeho teologické směřování, a kteří zaváděli jeho „reformy“ a dláždili cestu Bergogliovým ohavnostem.
Jak tedy všeobecná degenerace ve víře a mravech, jíž vyprodukoval Druhá vatikánský koncil, pokračovala, konzervativci a indultisté té doby, spokojení, že se sexuální morálka zdála nezměněná, přešli čtyřicet let, kdy vytrvale ignorovali deklarace Jana Pavla II. a Benedikta XVI., které odstraňovaly, podkopávaly nebo do velké míry činily sporným katolické dogma.
Takto chránění mohli Wojtyla i Ratzinger – navzdory „teologii těla“ prvně zmíněného a schvalování kondomů druhého zmíněného – směle vyhlašovat celou řadu herezí bez mrknutí oka konzervativců a novotradicionalistů, protože šesté a deváté přikázání pořád nějak byla v knihách“.
Když však sekyra tnula do katolického dogmatu, morálka bude nevyhnutelně následovat.  A to by pro „pravici“ v Novus Ordo církvi mělo být skutečným poučením, jež by měla vyvodit z herezí Jorgeho Marii Bergoglia.
A tak, i když je velmi dobrým znamením, že jistí konzervativci a novotradicionalisté dosáhli svého bodu zlomu u jednoho z papežů Druhého vatikánského koncilu kvůli jeho herezím u sexuální morálky, doufám, že budou tento fakt považovat za obří neonovou šipku ukazující na nespočet dogmatických herezí jeho předchůdců a nakonec i na skutečnou příčinu všech našich trápení – na modernistické hereze, jež jsou samotným základem zlodějského Druhého vatikánského koncilu.
Zdroj: Quidlibet
Překlad: D. Grof