neděle 24. února 2019

Komentář Eleison DCVI – USA svedené na scestí (2019)


Komentář Eleison DCVI – USA svedené na scestí (2019)
(606)
23. února 2019
USA SVEDENÉ NA SCESTÍ
Minulý týden tento „Komentář“ citoval ruského prezidenta Putina, který v roce 2014 obvinil Spojené státy americké, že „zruinovaly všechny systémy globální kolektivní bezpečnosti“. Na co se to odkazoval?
Když si v 80. letech 20. století prezidenti Reagan a Gorbačov z USA respektive z Ruska uvědomili nebezpečí zásoby jaderných zbraní na každé straně, schopných ukončit život na zemi, uzavřeli společně dohody, aby zredukovali zbraně, které měli, a aby se zdrželi výroby jakýchkoliv dalších zbraní zvláště nebezpečného druhu, které ještě neměli. Tyto dohody dobře sloužily k uvolnění napětí a k udržení míru mezi těmito dvěma národy až do konce studené války v roce 1989 a později, ale pád berlínské zdi a zhroucení Sovětského Ruska vytvořili novou situaci na světové scéně – USA teď byly jedinou supervelmocí. Měly moudrost nezneužít svou nyní zdrcující vojenskou moc?
Několik vůdců uvnitř USA vyzvalo k ráznému snížení vojenských výdajů – k čemu jsou ještě potřebné? – ale už v roce 1961 odstupující prezident Eisenhower ve svém známém proslovu k národu na rozloučenou varoval občany USA před jejich „vojensko-průmyslovým komplexem“ vyvíjejícím příliš velký vliv na veřejnou politiku. „Vojensko-průmyslovým komplexem“ myslel neformální trojstranné spojenectví, které vyvstalo mezi ozbrojenými silami USA, těžkým průmyslem a Kongresem, a to nebezpečí bylo, že společně budou chtít válku kvůli obrovským ziskům, jež se vytvoří z výroby nákladných zbraní – v roce 2011 USA utratily na své ozbrojené síly více než dalších 13 národů společně.
Pravdou je, že kapitalistická ekonomika prosperuje na válce tou měrou, že zbraně mohou být nákladné na výrobu, a jestliže jsou zničeny a musí být nahrazeny, je to vše o to větší obrat pro výrobce. Na konci studené války tedy existovaly přinejmenším tři argumenty pro zachování velkých výdajů na zbraně: USA musejí být stále připravené bránit se proti hrozbám, které mohou vyvstat, ekonomika potřebuje obrat a svět potřebuje policistu. Do jisté míry je každý ten argument platný, ale Plán, který američtí vůdci (zvláště Dick Cheney) vypracovali v 90. letech, aby řídil americkou politiku, nebyl nutně rozumný, protože to byl plán pro USA, aby vládly světu. Vyzývá k tomu, aby si USA udržely svou zdrcující vojenskou převahu a zabránily novým konkurentům, aby povstaly a vyzvaly je na světové scéně. Stejnou měrou vyzývá k nadvládě nad přáteli i nepřáteli. Neříká, že USA musejí být mocnější nebo nejmocnější, ale že musí být absolutně mocné. Tento Plán převrátil odzbrojování v znovuvyzbrojování.
To, že plán vyjádřený takovými termíny trpí nebezpečnou pýchou a samolibou ctižádostí by mělo být zřejmé komukoliv s tou nejmenší znalostí lidské povahy. Za prezidenta Clintona (1992-2000) se tento Plán zpomalil, ale jakmile se s Republikány k moci vrátil Dick Cheney jako viceprezident, byla do praxe uvedena zlotřilá idea nového Pearl Harbouru jakožto vykonstruované události k mobilizaci lidu za politikou, jíž by nikdy při svém zdravém rozumu neschválil – 11. září, jedna z největších lží celých dějin, která mohla být zorganizována pouze tajnou vládou z hlubin veřejné vlády (skutečným „Deep State“), která však v té době mimořádně uspěla při prosazování Cheneyho Plánu. 11. září okamžitě umožnilo vojenskou invazi do Iráku; a kolik dalších válečných agresí od té doby. Také to umožnilo celosvětovému policejnímu státu udělat obří kroky kupředu.
Lži jsou však jistou stopou Satana. Z toho by vyplývalo, že je něco satanského v Cheneyho Plánu s jeho konceptem na vojenskou nadvládu světu ze strany USA, vše ve jménu „demokracie“. Pro zdravý pohled na nezdravou politiku USA směřující přímo k třetí světové válce, čtěte na PaulCraigRoberts.org rozumné úvahy od bývalého vysokého oficiálního představitele v americké vládě za prezidenta Reagana, který z první ruky viděl a obdivoval, jak Reagan a Gorbačov společně uspěli v tom, že uchránili světový mír. A modleme se za Trumpa i Putina. I se všemi jejich vlastními chybami jsou oba jistě darem od Boha, za nějž musíme být Bohu vděční.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof