pondělí 21. ledna 2019

Neočekávaný nový biskup pro FSSPX (2019)

 
Neočekávaný nový biskup pro FSSPX (2019)
Komentář REX!: Překlad následujícího příspěvku z „konzervativního“ blogu Rorate Caeli přetiskujeme v plném znění a ponecháváme na čtenářích, aby si ohledně prezentovaných fakt učinili vlastní závěry.
20. ledna 2019
Jen před pár týdny Rorate Caeli otiskl analýzu kroků papeže Františka, týkajících se Bratrstva sv. Pia X. (FSSPX): The Vatican and the SSPX – Prospects for 2019 [Vatikán a FSSPX – Vyhlídky pro rok 2019].
V ní náš hostující přispěvatel odkryl, že papež a FSSPX rychle dosahují plné regularizace, ale „po částech“.
Spolu se zrušením Papežské komise Ecclesia Dei, podepsaným 17. ledna, které také signalizuje cestu „regularizace FSSPX po částech“, další zpráva datovaná téhož dne také vyjasnila, co se děje.
Z francouzského časopisu Monde & Vie:
Nový biskup pro FSSPX
Je to několik měsíců, co biskup [Vitus] Huonder, biskup z Churu (Švýcarsko) naznačil svou vůli dožít na odpočinku u Bratrstva sv. Pia X. Tentokrát už je to oficiální. Biskup Huonder, který je považován za konzervativního, není jen přítelem FSSPX, ale je i blízkým papeži Františkovi, který odmítnul v roce 2017 jeho rezignaci. Jinak řečeno, člověk může prožít důchod u FSSPX, jako u jakékoliv jiné kongregace! Podle naší informace bude biskup Huonder žít na odpočinku ve škole, jíž vlastní Bratrstvo ve Švýcarsku. Krátce, jde o příklad onoho „statutu po částech“, jemuž se Bratrstvo těší. Se souhlasem papeže… Zde je další dodatečný důkaz o regularizaci FSSPX. [Monde & Vie, 17. ledna 2019, č. 965, str. 19]
 Škola FSSPX Institut sv. Marie, Wangs, Švýcarsko
Biskupu Huonderovi je 76 let a už nějakou dobu si přeje odejít na odpočinek – jeho velká diecéze zahrnuje největší město ve Švýcarsku Curych, a jeho konzervativní názory nejsou příliš populární u mnoha vlivnějších členů jeho stáda.
[Blog] Le Salon Beige odkrývá, a zdroj Rorate Caeli to potvrzuje, že škola, v níž bude biskup Vitus Huonder žít, až odejde na odpočinek, je Institut sv. Marie, internátní škola pro chlapce ve Wangs v kantonu St. Gallen. Le Salon Beige potvrzuje, že papež je samozřejmě informován o volbě biskupa Huondera, a mlčky ji schvaluje.
Zdroj: Rorate Caeli
Překlad: D. Grof