sobota 19. ledna 2019

Komentář Eleison DCI – Kalifornské požáry (2019)


Komentář Eleison DCI – Kalifornské požáry (2019)
(601)
19. ledna 2019
KALIFORNSKÉ POŽÁRY
Jestli si někdo, zvláště v USA, ale i kdekoliv na světě, stále myslí, že Spojené národy jsou dobročinnou organizací, nebo že požáry z poslední doby pustošící stát Kalifornie, jsou normálními lesními požáry, musí oboje znovu promyslet. Existují závažné důkazy, že tyto požáry, jež minulý měsíc zničily města Paradise a Malibu a zabily Bůh ví kolik set lidí, byly spuštěny uměle, a existuje racionální podezření, že byly částí plánu Spojených národů na snížení americké populace a její vytlačení z krajiny do velkých měst. Paranoia? Nebo nové paradigma? Čtěte dál.
Z dlouhodobé zkušenosti ve státě Kalifornie jsou velmi dobře známé charakteristické rysy normálního lesního požáru. Teploty normálně nikdy nejsou dostatečně vysoké, aby roztavily kovy nebo gumové pneumatiky, požáry nikdy nezačínají náhle na několika místech všechny najednou, stromy, jež obklopují domy, jsou zřídkakdy nedotčené, když jsou domy spáleny, a domy nejsou obvykle srovnány se zemí, kdy zbude hromádka převážně bílého popela. Toto vše však jsou rysy požárů, které zničily Malibu a Paradise. Únikové cesty, jimiž se obyvatelé pokusili opustit tato hořící města, se navíc staly hřbitovy s vraky aut a jejich řidiči spálenými na popel, zatímco stromy lemující tytéž silnice zůstaly nedotčené. Na internetu je množství obrazových důkazů. Na alespoň jeden příklad se podívejte na http://themillenniumreport.com/.
Zdaleka nejpravděpodobnější vysvětlení je, že tyto požáry byly zapříčiněny zbraněmi DEW, Directed Energy Weapons [Zbraně se směrovanou energií], například laserovými zbraněmi shůry, z helikoptér nebo z letadel. Paprsky z nějakých takových paprskových zbraní, které existují už desítky let, byly zachyceny na kameru mobilního telefonu některých obyvatel, a vysvětlovaly by veliký žár a výběrovost požárů. Ale kdo na zemi by naprogramoval satelit nebo pilotoval letadlo, aby provedl úmyslnou vraždu spoluobčanů? Čtenáři, pokud nestrkáte hlavu hluboko do písku, už teď musíte vědět, že jen pár lidí ještě věří, že 11. září bylo dílem 19 Arabů. Většina lidí nyní připouští, že důkazy ukazují na vnitřní záležitost, pokud ne veřejné vlády nebo ozbrojených sil, pak v každém případě toho, co se dnes nazývá „deep state“ [„stát ve státě“], jinak řečeno soukromé vlády skryté uvnitř veřejné vlády, která řídí veřejnou vládu. A 11. září proběhlo v roce 2001. O kolik vražednějšími se tito pseudo-hráči „počítačových her“ od té doby stali…!
Proč by však „deep state“ nějakou takovou věc dělal? Aby naplnil jeden další z početných plánů na diktaturu nového světového řádu. V roce 1992 se konalo velké setkání Spojených národů v Riu de Janeiru, kde 178 vlád hlasovalo pro přijetí Agendy 21, plánu na „udržitelný rozvoj“ pro budoucnost světa. Cožpak zde kandidát na prezidenta USA Albert Gore nenavrhoval snížení světové populace o devět desetin? Proč je neusmažit „počítačovou hrou“ z nebe? Závažná otázka pro tyto budoucí manažery našeho bezbožného světa! Pokud milujete Boha, vzbuďte se a ucítíte spáleninu!
Cíl 15 Agendy 2030 Spojených národů, jež byla přijata v roce 2015, aby následovala po Agendě 21, říká: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity. Prostou češtinou, přinutit lidi, aby odešli z krajiny do ohromných městských aglomerací, kde je můžete „poskládat jako v Tetrisu“ a snadněji je ovládat; kriminalizovat soukromé vlastnictví půdy; kriminalizovat soběstačnost a vnutit naprosté spoléhání se na vládu. Nejpravděpodobnější ze všech je však čtvrtý účel, terorizovat populaci přesnými super silnými paprskovými zbraněmi shůry, proti nimž neexistuje žádná obrana. Konec konců, cílem je celosvětová diktatura, a jak se to daří v Kalifornii, tak se to daří v USA, a jak se to daří v USA, tak se to daří ve světě.
Chápou teď čtenáři, proč Naše Paní v roce 1973 v Akitě v Japonsku řekla: „Pouze já vám mohu pomoci“?
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof