neděle 4. listopadu 2018

Komentář Eleison DXC – T.F.P. o liberalismu (2018)


Komentář Eleison DXC – T.F.P. o liberalismu (2018)
(590)
3. listopadu 2018
T.F.P. O LIBERALISMU
Ať už byly od jejího počátku – a stále jsou – chyby organizace známé jako T.F.P. (Tradition, Family, Property) [Tradice, Rodina, Vlastnictví] jakékoliv, je potěšením říct, že dnes dělá ve Spojených státech určitou dobrou práci. V pravidelném oběžném dopise (dostupném z tfp@tfp.org) prezentuje stručné eseje o třech důležitých bodech pro pochopení toho, jak katolická Víra musí fungovat v dnešním ďábelském světě. Tyto eseje nejsou pro obyčejného čtenáře příliš hluboké k pochopení, ale nejsou ani mělké. Nemusí být neomylné, ale jsou přemýšlivé a plné zdravého rozumu, a často se vyjadřují k důležitým problémům v dnešní Církvi a ve světě. Zde je například souhrn Čtyř typických znaků liberálního myšlení, které ničí společnost z Dopisu T.F.P. před měsícem: 
Roztříštěný a polarizovaný stav společnosti dnes je důkazem, že se něco strašlivě pokazilo. Konzervativci často dávají toto zhroucení za vinu liberálním aktivistům působícím v politice a v médiích, ale tato rozrušující aktivita liberálů pochází z celého liberálního stavu myšlení rozšířeného široko daleko. Takřka každý dnes přijímá principy klasického liberalismu uchovávané v americké ústavě, ale v tehdejší době zmírněného křesťanským dědictvím Ameriky. Když je teď toto dědictví z velké části zavrženo, úplná rozrušující síla liberálních principů se dnes stává zjevnou, jak nebyla zjevnou předtím. Abychom viděli, odkud náš zmatek pochází, podívejme se na čtyři charakteristické znaky liberálního myšlení.
 1 Liberální myšlení se vždy vzdaluje od objektivní pravdy. Protože se chtějí jevit soucitnější a laskavější než „nemilosrdní konzervativci“, sklouzávají s pomocí polopravd do omylu, který prvně nepřijímali. Liberálové například mohou v zásadě docela dobře být proti zločinu, ale v praxi jej podporují tím, že jsou měkcí ke zločincům kvůli údajné nespravedlnosti, jíž mohli tito zločinci utrpět.
2 Aby liberální myšlení nahradilo nepříjemnou a neosobní pravdu, vždy hledá příjemné subjektivní názory nebo osobní soudy, aby jej utvrdily v jeho vlastním způsobu myšlení a jednání. Klasický příklad pochází z rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1992, které ospravedlňuje potrat: „V jádru svobody je právo definovat svůj vlastní koncept existence, smysl vesmíru a tajemství lidského života.“
3 Liberální myšlení vždy mylně definuje svobodu jako právo, aby si člověka dělal, co chce. Z této definice mohou nakonec vzejít naprosté vrtochy a rozmary. Liberálové pak budou zpochybňovat cokoliv, co odporuje jejich vrtochům, ale nikdy ne to, co je potvrzuje.
4 Liberální myšlení má vždy odpor vůči pravidlům a zákonům, jež vnímá jako automaticky restriktivní. V realitě zákon spočívá v rozumných nařízeních ze strany nějaké kompetentní společenské autority, jež jsou podstatná pro obecné dobro oné společnosti. Liberálové však odmítnou dokonce i oblečení nebo gramatiku, jestliže jsou tyto vnímány jako příliš restriktivní! A tak, aby nahradili skutečného Boha Spravedlnosti, Boha Desatera přikázání, vytvářejí si svého vlastního boha, boha především soucitu, boha deseti doporučení.
Stručně řečeno, všechny čtyři tyto charakteristické znaky jsou zaměřeny na vlastní já. Podle liberalismu si každá osoba určuje sama pro sebe, co je pravdivé a co falešné, správné a špatné. A tady se společnost hroutí.
Protože liberalismus jako takový skutečně nemůže vytvořit společenský řád, nebo společnost, ale pouze společenské zhroucení. Jestliže doteď přežil, je to jen díky pevnému křesťanskému řádu, jejž zdědil, a jehož je rozrušením. Liberálové závisejí na tom, co zničí, a ničí to, na čem závisejí. V roce 2018 se stále blíže posunují k chaosu. Liberalismus je svou vnitřní podstatou protispolečenský. Žádná společnost nemůže být vytvořena z protispolečenských členů. Liberalismus může lidi učinit pouze čím dál izolovanějšími, osamělejšími a frustrovanějšími. Může lidský život jenom čím dál více obracet v řadu střetů mezi nedotknutelnými jednotlivci.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof