úterý 2. října 2018

Viganó znovu udeřil (2018)

 
Viganó znovu udeřil (2018)
27. září 2018
Louie Verrecchio
Arcibiskup Carlo Maria Viganó právě vydal další svědectví. Níže se podíváme na jeho nejpozoruhodnější části, ale skutečná hodnota tohoto následného textu spočívá v tom, co neříká, ale přesto to vyjasňuje.
Bergogliův hlavní manipulátor pro vztahy s veřejností, Greg Burke, včera na palubě zpátečního letu z jeho návštěvy v pobaltských zemích novinářům vyjasnil, že by své otázky měli soustředit výlučně na tuto cestu, tj. neměla by se diskutovat Viganóva aféra. A přesto si upovídaný Argentinec nemohl pomoct říct:
Když vyšlo ono proslulé komuniké bývalého apoštolského nuncia, psaly mi sbory biskupů světa a jasně říkaly, že mi jsou nablízku, že se za mě modlí.
Ach, ano... Vzpomínáte si, „když vyšlo ono proslulé komuniké“, viďte?
Bergoglio by zřetelně chtěl, aby novináři a svět považovali ten případ za uzavřený; jako by to byla jen politováníhodná věc minulosti, třebaže taková, že nakonec posloužila dalšímu upevnění vztahu s biskupy ve světě.
Jaká nestydatá várka vypočítavých nesmyslů! Co ti biskupové, kteří veřejně požadují úplné vyšetřování? Nebo ti, kteří přispěchali, aby se zaručili za Viganóvu osobnost?
V každém případě, navzdory Bergogliovu pokusu zamést Viganóvo svědectví pod koberec, dal arcibiskup – tím, že dnes vydal nové svědectví – na vědomí, že nemá naprosto žádný úmysl nechat věc usnout. Mimoto, jak uvidíme, ukázal, že zamýšlí jmenovitě zaskočit další představitele Církve tak, že je přinutí deklarovat svou věrnost – buď Světlu, nebo temnotě.
A teď k onomu textu.
Arcibiskup Viganó, jako důkaz, že hovořil pravdu, poukázal na opomenutí Bergoglia a jistých kardinálů jakkoliv smysluplně vyvrátit tvrzení, jež předložil ve svém původním jedenáctistránkovém svědectví:
Ani papež, ani žádný z kardinálů v Římě nepopřeli skutečnosti, které jsem tvrdil ve svém svědectví. [Rčení] „Qui tacet consentit“ [„Kdo mlčí, souhlasí“] se jistě vztahuje na tento případ, protože, jestliže popírají mé svědectví, říkají jenom to, ale nepředložili dokumentaci, aby své popření podpořili. Jak je možné, aby člověk nedošel k závěru, že důvodem, proč nepředkládají žádnou dokumentaci je, že ta potvrzuje mé svědectví?...
Nuže, odpovědí na mé svědectví bylo: „Neřeknu k tomu ani slovo!“ Pak však [Bergoglio] protiřečí sám sobě, když své mlčení přirovnal k mlčení Ježíše Nazaretského před Pilátem a mě přirovnal k velkému žalobci, Satanovi, který rozsévá pohoršení a rozdělení v Církvi – aniž by kdy [Bergoglio] vyslovil mé jméno.
Ačkoliv člověk od Bergoglia a spol. očekává více těchto věcí – konkrétně mlčení a pomluv – pozorovatel se zdravým rozumem je silně tlačen k tomu, aby s tímto arcibiskupem nesouhlasil.
S každým dalším dnem se stává stále zjevnějším, že „žalobce“ v tomto případě skutečně hovořil pravdu, tj. nikterak se nejeví, že by se jeho činy daly srovnávat s ďáblovým dílem. Pokud jde o onoho pomlouvače, čtenáři si mohou udělat názor sami. Následující slova arcibiskupa Viganó by měla pomoci:
On [Bergoglio] proti mně vznesl lstivou pomluvu – pomluvu, která je pokleskem, jehož závažnost často přirovnával k vraždě. Ve skutečnosti to dělal opakovaně v rámci slavení nejsvětější Eucharistie, kde neriskuje, že bude konfrontován ze strany novinářů.
Vskutku, a již dlouho je standardním postupem „Jeho Poníženosti“ hromadit urážky – některé zastřené, jiné až tak moc ne – proti těm, kteří z kazatelny odporují jeho ďábelským plánům.
Nejsem si jistý, jestli existuje něco satanštějšího, než proměnit mši (i když je to jen kvaziprotestantský Novus Ordo) na platformu pro zahajování osobní vendety proti něčím nepřátelům takovýmto způsobem. Toto jsou opravdu činy člověka, který skutečně nenávidí katolickou víru a Toho, který ji ustanovil. Jiný závěr nelze vyvodit.
Viganó dále pokračoval krátkým shrnutím:
Středem mého svědectví bylo, že nejpozději 23. června 2013 ode mě papež věděl, jak zvrácený a mravně špatný McCarrick byl ve svých úmyslech a činech, a namísto toho, aby učinil opatření, jež by učinil každý dobrý pastýř, papež ustanovil McCarricka jedním ze svých hlavních prostředníků pro řízení Církve ve Spojených státech, v Kurii a dokonce i v Číně, jak vidíme v těchto dnech s velkou starostí a znepokojením o tuto mučednickou církev.
Toto Viganó charakterizoval jako „papežovo krytí McCarricka“ a jako, že to „zjevně nebyla ojedinělá chyba“. Dále vyjmenoval příklady toho, jak „František hájil homosexuální duchovní, kteří se dopustili těžkých zneužití nezletilých i dospělých.“
To účinně předchází jakémukoliv pokusu ze strany Bergoglia přijít se stejným podvodným tvrzením, jaké vznesl s ohledem na aféru biskupa Barrose. Čtenáři si možná vzpomenou, že poté, co „Jeho Poníženost“ nejprve obvinila oběti sexuálních útoků z falešných obvinění, tváří v tvář negativnímu veřejnému mínění se (jako pravý politik) později omluvila a řekla:
Udělal jsem vážné chyby v úsudku a vnímání situace, zvláště kvůli nedostatku přesných a vyvážených informací.
Ačkoliv existuje jen malý náznak, že Bergoglio zvažuje udělat totéž s ohledem na McCarricka, tak či tak mu to Viganó právě předem překazil.
Možná proto, že Viganó rozpoznal, že Bergoglio nezamýšlí jakkoliv reagovat, tím méně pak, že by prostě řekl pravdu, vyzval jmenovitě kardinála Daniela DiNarda a kardinála Marca Ouelleta ve zjevné naději, že je jejich svědomí pohne předstoupit s důležitými informacemi.
Prvně [vyzval] DiNarda, který nedávno vedl delegaci do Říma, aby požádal Bergoglia o úplné vyšetření Viganóvých tvrzení týkajících se „strýčka Teda“ McCarricka:
Kardinál DiNardo a další preláti by měli říct církvi v Americe i ve světě: Odmítl papež provést vatikánské vyšetření zločinů McCarricka a těch, kteří jsou zodpovědní za to, že je kryli? Věřící si zasluhují to vědět.
Pak [vyzval] Ouelleta:
Zvláště bych chtěl apelovat na kardinála Ouelleta … Vaše Eminence, dříve než jsem odjel do Washingtonu, byl jste tím, kdo mi řekl o sankcích papeže Benedikta vůči McCarrickovi. Máte ke své naprosté dispozici klíčové dokumenty svědčící proti McCarrickovi a mnohým v Kurii, kteří jej kryli. Vaše Eminence, naléhavě vás žádám, abyste vydal svědectví pravdě.
Se zveřejněním dnešního svědectví dal Viganó na vědomí, že bude pokračovat v tom, aby přinutil krysy vyjít na denní světlo, a ti z církevních představitelů, kteří mají informace, a raději by se skryli v mlčení, jsou hlavní mezi nimi.
Dobře sehrané, Excelence.
Zdroj: AKA Catholic
Překlad: D. Grof