neděle 29. července 2018

Komentář Eleison DLXXVI – Generální kapitula – I (2018)


Komentář Eleison DLXXVI – Generální kapitula – I (2018)
(576)
28. července 2018
GENERÁLNÍ KAPITULA – I
Poslední generální kapitula Bratrstva sv. Pia X., čtvrtá volební (1982, 1994, 2006 a 2018), tedy minulou sobotu v Écône ve Švýcarsku skončila. Tato událost byla z mnoha stran sledována se zájmem, protože Bratrstvo se za asi 40 let od svého založení vyvinulo v nejdůležitější baštu katolické Víry po Druhém vatikánském koncilu (1962-1965), který prakticky oficiálně tuto Víru podkopal. Za posledních asi 20 let však Bratrstvo stále více vykazuje znaky změny směru, více v linii s oficiálními koncilními představiteli Církve, a méně v linii se svým zakladatelem arcibiskupem Lefebvrem. Jaké směřování generální kapitula nyní ukázala, že zaujme?
Detailní rokování kapituly jsou zamýšlena zůstat soukromá, stejně jako rokování při volbě papeže, na konci kapituly se však ukázala veřejná slova a skutky. Těmi slovy byla oficiální Deklarace kapituly ohledně politiky pro budoucnost, která se „ve své úplnosti“ přihlašuje k proslulé deklaraci arcibiskupa Lefebvra z listopadu 1974. Jak však jasně ukázaly webové stránky Non Possumus, když skutečně ve své úplnosti citovaly onu deklaraci o válce proti novému náboženství Druhého vatikánského koncilu, kapitula si záměrně vybrala k ocitování pouze její nejmírnější části. To není ze strany Bratrstva příslibem pro pokračování arcibiskupovy svaté války proti strašlivé apostazi Druhého vatikánského koncilu.
Samozřejmě byl arcibiskup předně katolický a pouze v důsledku byl antikoncilní, proto jeho válečná deklarace obsahuje i umírněné části. Jak však může být pravda milována bez nenávisti k omylu? Antikonciliarismus bezprostředně a nutně vyplývá z lásky ke katolicismu, což je důvod proč davy pravých katolíků začaly následovat Bratrstvo a jeho zakladatele, který jasně a otevřeně odsoudil apostazi oficiálních představitelů Církve. Pod ním měl seminář v Écône kdysi hodně přes sto seminaristů a tisícové davy každé léto navštěvovaly svěcení tuctu či více nových kněží. V červnu tohoto roku navštívil odhadovaný dav 450 duší svěcení tří nových kněží z asi 40 seminaristů. Katolíci volí nohama – a peněženkami – proti Novobratrstvu.
Pokud jde o veřejné činy kapituly, které vždy hovoří hlasitěji než slova, ty spočívaly ve volbě nového generálního představeného a dvou nových asistentů. Musí se pogratulovat účastníkům kapituly, že zbavili funkce předešlého generálního představeného a asistenty, protože ti 12 let usilovali o to, změnit směřování Bratrstva, aby zajistili oficiální uznání ze strany římských apostatů. Toto uznání se nezískalo, ale Bratrstvo bylo vážně oslabeno a jeho nejlepší kněží dezorientování. Koho si tedy kapitula vybrala jako vládce na jejich místo? Tito dva noví asistenti byli loajálními vykonavateli předešlého generálního představeného s jeho politikou podlézání koncilnímu Římu. Pro obecné dobro Bratrstva? Kdy však existovalo katolické obecné dobro v protikladu k Víře? Pokud jde o nového generálního představeného, možná sám [ještě] nemusí vědět, co zamýšlí udělat jako generální představený, protože jen Bůh sám s jistotou ví, co člověk udělá, když se dostane k moci. Často zklame, protože „moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně“ (Lord Acton) – ale může se ukázat i překvapivě dobrým. P. Pagliarani jistě potřebuje naše modlitby.
V tomto ohledu však poslední veřejný čin kapituly přišel jako hromová rána. Těsně před skončením kapituly [její členové] hlasovali pro to doplnit do řídící rady Bratrstva sestávající z generálního představeného a dvou asistentů další dva „poradce“. A koho si vybrali? Poslední dva generální představené Bratrstva, P. Schmidbergera (1982-1994) a biskupa Fellayho, který mezi lety 1994, kdy byl poprvé zvolen, a 2018, kdy byl nakonec sesazen, byl hlavním architektem oslabení a úpadku Bratrstva! Čí to byla akce umístit biskupa Fellayho zpátky hned vedle trůnu, spolu s jeho nejbližším spolupracovníkem P. Schmidbergerem? Který moudrý představený chce, aby se jeho předchůdce potuloval dalších 12 let kolem? Co si kapitula myslela, že dělá? V každém případě to není dobré znamení, jestliže má Bratrstvo milovat pravdu a nenávidět omyl.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof