úterý 27. března 2018

Velké naděje ohledně dubnové konference v Římě (2018)


Velké naděje ohledně dubnové konference v Římě (2018)
Louie Verrecchio
22. března 2018
Cardinal Caffara 
V lednu Edward Pentin z National Catholic Register informoval, že jsou v plném proudu plány na „významnou mezinárodní konferenci k prozkoumání způsobů, jak vyřešit současnou krizi rozdělení v Církvi“, s doplňkovým zaměřením na „papežskou neomylnost“.
Od té chvíle se zdá, že vysoko stoupají naděje a očekávání ohledně této mysteriózní události, a to i na jistých překvapivých místech.
Pentin nedávno předložil některé doplňující detaily a napsal:
Setkání 7. dubna bude na téma: „Katolická Církev: Kam směřuješ?“ Jeho podtitul: „Jen slepý může popřít, že v Církvi existuje veliké zmatení“, je převzat z komentáře kardinála Caffary učiněném v rozhovoru pro italský deník Il Foglio v lednu 2017.
Ano, a jenom neokonzervativní pošetilec očekává, že konference bude něčím jiným než neúspěšným cirkusovým humbukem; jen další setkání roztřesených kněžských eunuchů, kteří nemají odvahu skutečně bránit své stádo před bergogliovským vlkem, tím méně pak jmenovitě ztotožnit tohoto rouhavého heretika.
Ve skutečnosti by lepším podtitulem bylo: Peklo v košíku.
A to navzdory jejich vlastnímu svatému patronovi, jehož Michael Matt na The Remnant  identifikoval jako „mocného nebeského spojence kardinála Caffaru“.
Nesmějte se. Myslím, že to bere vážně.
Pan Matt dále říká:
Snad Jeho Eminence – jeden z původních kardinálů, kteří podepsali „dubia“ – stále i nyní v Římě pracuje a snaží se zachránit Církev před modernisty, kteří ji drží pod krkem. Modleme, aby, ať je jakákoliv, byla tato konference prodchnuta duchem [zesnulého] Carla kardinála Caffary.
A to jste si mysleli, že jen konciliaristé v „církvi člověka“ jsou jediní, kdo se angažují ve falešných kanonizacích!
Na vážnější notu: modlete se za kardinála Caffaru, který byl v srdci neokonzervativcem, a který navzdory tomu, že vykazoval znaky ryzí svatosti, byl mužem koncilu, jenž, když byl naživu, udělal žalostně málo, aby ve skutečnosti modernistům odporoval.
V každém případě, když byla konference v lednu prvně oznámena, náš názor byl poněkud odlišný než názor tohoto nejstaršího amerického tradičně katolického deníku. (Možná je čas na nějakou mladou krev. Více k tomu brzy. Zůstaňte na příjmu.)
Když byla tato velká konference prvně ohlášena, zdálo se mi už tehdy docela jasné, že organizátoři události, navzdory jakýmkoliv dobrým úmyslům, jsou mezi těmi, kteří jsou dezorientovaní nejvíc ze všech.
Existoval-li kdy jen stín pochybnosti v tomto bodě, Pentinova poslední zpráva ji odstraňuje.
Organizátoři říkají, že odpolední konference bude zkoumat limity papežské autority, jakož i způsoby, jak překonat rozdělení v Církvi, protože jsou zjitření tím, co mnozí vnímají jako pastorační a naukové zmatení v klíčových morálních věcech, vyvěrající z odlišných interpretací kapitoly VIII apoštolské exhortace Amoris Laetitia papeže Františka.
Ach ano… všechno je to o těch darebně odlišných interpretacích; tj. musíme dojít shody ohledně toho, co to opravdu znamená, když se řekne, že Bůh nás žádá, abychom setrvávali ve smrtelném hříchu, že křesťanské manželství je jen ideál, a že Boží zákon je pro některé z nás příliš obtížný, abychom jej uprostřed konkrétních okolností našeho každodenního života dodrželi.
A jak lze této shody dosáhnout?
Pentin dále informuje:
Budou také diskutovány vůdčí role „Božího lidu“ a to, jak by měli být věřící konzultováni ve věcech nauky.
Budeme hlasovat!
Pentin svou zprávu uzavřel následující nadějnou novinkou:
Konference bude zakončena deklarací – vyznáním víry ohledně věroučných a morálních bodů, které jsou dnes nejkontroverznější. Bude předložena celé Církvi a bude vydána jakožto pocházející z hlasu „pokřtěných a biřmovaných členů Božího lidu“.
Tak tady to máte, lidičky:
Katolická Církev je každým dnem vedena běsnícím heretikem v roli římského pontifika stále dál od Krista, a spíše než abychom se prostě spoléhali na takové věci, jako jsou neomylné výnosy Tridentského koncilu, které tohoto člověka otevřeně anathematizují, skupina konzervativců, prodchnutých duchem kardinála Caffary, „předloží celé Církvi“ deklaraci ve jménu „nás hochů, co spolu chodíme“.
Svatý Carlo z Bologně, oroduj za nás!
Zdroj: AKA Catholic
Překlad: D. Grof