neděle 25. června 2017

Komentář Eleison DXIX – Klíčová Fatima II (2017)


Komentář Eleison DXIX – Klíčová Fatima II (2017)
(519)
24. června 2017
KLÍČOVÁ FATIMA II
Minulý týden tento „Komentář“ prohlašoval, že kdyby jen Církev a svět dbali na velké poselství Naší Paní poskytnuté skrze tři dětské pasáčky z Fatimy v Portugalsku v roce 1917, pak by byl svět ušetřen materiální pohromy druhé světové války a Církev se mohla vyhnout mnohem větší duchovní pohromě Druhého vatikánského koncilu. Ale v roce 1960, což byl rok, kdy nejpozději Naše Paní chtěla, aby byla třetí část tajemství poskytnutá těm dětem v roce 1917 odkryta, ji duchovní namísto toho dali pod zámek, s největší pravděpodobností proto, že předem odsoudila katastrofální koncil, na nějž již jejich srdce byla připravena. A od té doby stejní koncilní duchovní vedou válku proti Fatimě, aby zastavili své odsuzování z její strany.
Přesto věrní katolíci věděli o existenci „třetího tajemství“ a chtěli vědět, co říká. Během příštích čtyřiceti let tu a tam uniklo pár detailů z jeho obsahu, a zvláště díky námaze P. Nicholase Grunera tlak na jeho zveřejnění narůstal. Proto duchovní v Římě v roce 2000 vyvinuli zvláštní úsilí, aby Fatimu jednou pro vždy pohřbili. Kardinál Ratzinger jako hlava Kongregace pro nauku Víry zveřejnil text, o němž tvrdil, že je třetím fatimským tajemstvím. Bohužel experti na Fatimu okamžitě viděli závažné rozdíly mezi tímto kardinálovým textem a tím, co bylo známo o skutečném třetím tajemství, očekávaném od roku 1960. Měli podezření, že pravé třetí tajemství je stále pod zámkem uvnitř Vatikánu.
Toto podezření potvrdila skutečnost, že později téhož roku 2000, sám kardinál řekl osobnímu příteli (a svatému knězi) Dr. Ingo Dollingerovi, že: „To, co jsme zveřejnili, nebylo celé tajemství. Jednali jsme na základě příkazů.“ Po mnoho příštích let Dr. Dollinger říkal tento příběh o kardinálově přiznání mnoha kněžím, seminaristům a laikům, aby jej slyšeli. Docela nedávno tento příběh znovu potvrdil a dal svolení, aby byl 16. května 2016 zveřejněn. Ale pravdě o třetím tajemství se nemohlo dovolit rozšířit se. Podívejte se sem. Během pár dní (21. května) Vatikán vydal tiskové prohlášení, jež citovalo Benedikta XVI., bývalého kardinála Razingera, který říkal, že s Dr. Dollingerem nikdy nehovořil o Fatimě a že bylo zveřejněno celé třetí tajemství! Koncilní Řím zjevně udělá cokoliv, aby potlačil Fatimu, ale Fatima nebude potlačena.
Zde [česky zde] se na internetu podívejte na detaily rozhovoru poskytnutého v roce 2012 proslulým římským (ale ne koncilním) exorcistou P. Gabrielem Amorthem, který chtěl, aby byl tento rozhovor zveřejněn teprve po jeho smrti, která nastala vloni. P. Amorth znal Padre Pia 26 let a tazatel se P. Amortha ptal, jestli v konverzaci, kterou s P. Piem vedl kolem roku 1960, P. Pio vztahoval třetí tajemství ke ztrátě víry v Církvi. Padre Pio velice zarmouceně odpověděl: „Víte, Gabrieli? Je to satan, kdo byl uveden do náručí Církve a během velmi krátké doby bude vládnout falešné církvi.
Ještě v nedávnější době to je kardinál Burke, který vstoupil do potyčky pro Naší Paní Fatimskou. Je jedním ze čtyř kardinálů, kteří dříve v tomto roce vznesli závažné námitky vůči papežskému dokumentu Amoris Laetitia ohledně manželství a rodiny. 19. května v Římě na setkání římského fóra pro život vyzýval katolíky, aby „pracovali za zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie“. Připustil, že Jan Pavel II. provedl takové zasvěcení světa v roce 1984, ale „my znovu slyšíme výzvu Naší Paní Fatimské k zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci v souladu s jejím výslovným pokynem“. Tento kardinál má zcela pravdu. Kéž alespoň nikdy nebude muset potlačit svá slova!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof