neděle 30. října 2016

Slovo bloggera 6 – Svátek Krista Krále (2016)


Slovo bloggera 6 – Svátek Krista Krále (2016)
30. října 2016
http://store.catholicism.org/images/detailed/3/ChristTheKing-11-2015.jpg
Modlitba ke Kristu Králi
Pane Ježíši Kriste,
uznávám Tě za Krále světa. Všechno, co bylo stvořeno – pro Tebe je stvořeno. Jednej tedy se mnou podle svého práva. Obnovuji svůj křestní slib: Odříkám se zlého ducha, i všech skutků jeho i vší pýchy jeho. Slibuji, že budu žíti jako řádný Křesťan. Zvláště se zavazuji, že vše vynaložím, aby zvítězila práva Boží a Tvé svaté Církve. Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti své nepatrné skutky, aby všechna srdce uznala Tvé svaté království a aby zavládl Tvůj pokoj na celém světě.
Amen
***
Vážení čtenáři,
opět po roce slavíme svátek Ježíše Krista Krále a skoro se nechce věřit, že tento blog funguje již 5 let. Jeho ambice se za tu dobu nijak nezměnily a stále chce být především blogem pro náročné katolické čtenáře a sloužit ke cti a slávě Krista Krále. Nicméně se mnohé změnilo v blízkém i vzdálenějším světě kolem nás. Člověk nemusí být zrovna „aparacionista“, aby si povšiml některých značně znepokojivých souvislostí. Beze všech spekulací je však jisté jen jedno: Bůh se nenechá posmívat.
Tato překotná doba se vyznačuje mimo jiné i přívalem zbytečných slov, propagandy, lží, manipulací, pozérských prohlášení i pseudodiskuzí, a tak si člověk čím dál častěji připomíná moudrá slova z knihy Sírachovcovi, nad nimiž je užitečné čas od času rozjímat:
Ústa nemoudrých nerozvážně mluví; ale slova moudrých na vážkách vážena bývají. V ústech mívají bláhoví svoje srdce; ale moudří mívají ústa svá v srdci.
Naopak slova, která nikdy nejsou zbytečná, jsou slova modlitby, především pak slova modlitby, která je tou nejsilnější zbraní, Svatého růžence. Zvláště pak jsou užitečná, budeme-li se modlit za zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, za obrácení neomodernistického Říma a papeže, za dobré kněze, kéž vytrvají, a za špatné, kéž se obrátí.
***
Jako každoročně chci poděkovat všem starým i novým čtenářům za přízeň i nezištnou propagaci, a občasným spolupracovníkům za jejich pomoc. Především však chci všem poděkovat za modlitby, bez nichž by toto skromné dílo již dávno skončilo. Pán Bůh vám to oplať!
Vive Christus Rex!
autor