sobota 23. července 2016

Komentář Eleison CDLXXI – Akademická obec diagnostikovaná (2016)Komentář Eleison CDLXXI – Akademická obec diagnostikovaná (2016)
(471)
23. července 2016
AKADEMICKÁ OBEC DIAGNOSTIKOVANÁ
Když se mě Vaše Excelence jakožto studenta historie zeptala, zda s vámi souhlasím, že agnostický fenomenalismus odsouzený v Pascendi, je jediným největším vodítkem k moderní scéně, krátce jsem souhlasil. Pak jsem se zeptal sám sebe, jak lidé, zvláště vzdělaní lidé, vůbec kdy mohli brát vážně takový nesmysl jako je myšlení, které nezná nic za jevy nebo za tím, co se jeví. A vzpomněl jsem si, jak jsem poté, co jsem poslední tři a půl roku seděl v univerzitních učebnách a pečlivě naslouchal některým skvělým profesorům, kteří se zdají mít smysl reality, i mnoha, kteří jej nemají, sám začal přemýšlet, proč někteří mají velký smysl rozumu a jiní s týmiž nebo podobnými doktoráty přijali takové divoké a nerozumné ideje. Nechte mi vám dát odpověď tohoto dlouhodobého pozorovatele akademické scény...
Došlo mi po krátké úvaze, že profesoři, kteří byli nejlogičtější, byli katolíci, protože ačkoliv mohou být přinejlepším konzervativci, mají realistický pohled na svět. Ideje a koncepty, jež vyučují, jsou z větší části rozumné. Na druhou stranu, učivo většiny profesorů je nejasné, zmatené a nesmyslné. Hlásají bizarní a prapodivné ideje a podporují je polopravdami. Přijímají takřka jakýkoliv módní pojem jako je globální oteplování nebo změna klimatu (nová „evoluce“) a prezentují jej jako pravdu. Jejich uvažování za těmito pojmy je čistý nesmysl a nemůže obstát před bližším zkoumáním. Začal jsem dumat nad tím, jak mohou být tak vzdělaní lidé natolik ignorantští? Po dlouhém přemýšlení jsem přišel s tím, co jsem si jistý, že je skutečnou odpovědí.
Protože profesoři, kteří jsou nejrozumnější, jsou lidmi přinejmenším usilujícími o to být katolíky, dávalo by rozum, že mají něco, co pohané nemají. Před revoltou Martina Luthera byla většina učenců nebo vzdělaných lidí katolíky, kteří používali svůj rozum a měli zdravý rozum, takže většina učila a věřila v tutéž pravdu. Když Luther zpustošil Církev, zpustošil také mnoho vzdělaných kleriků a univerzitních profesorů. Zvláště jeho nové náboženství odstranilo svátost biřmování, skrze niž, jak víme, katolíci dostávají sedm darů Ducha Svatého, z nichž čtyři jsou pro myšlení: vědění, moudrost, rozumnost a rada. Všechny čtyři dnešní agnostičtí profesoři postrádají. Mohou to být dobře vzdělaní, učení lidé, ale nedokážou své vzdělání používat rozumným způsobem nebo jej aplikovat na realitu. Jak říká Pius X., vytvářejí fantazie a prezentují je jako pravdy, a navíc přesvědčují sami sebe, že jsou skvělí, když se ve skutečnosti vyžívají v ignoranci. Jsou kultem 2+2=5! A jsou na to hrdí.
Dle této teorie by šlo dnešní zničení akademické obce zpět až k Lutherově opuštění svátosti biřmování a k tomu, že evropské univerzity se stávají čím dál méně katolickými. Nakonec bylo do akademického světa vypuštěno tisíce profesorů, kteří byli vzděláváni mimo svou schopnost uvažovat. Protože postrádají vědění, moudrost, rozumnost a radu v jejich nejvyšším smyslu jakožto dary od Boha, rozvinuly na univerzitách přehlídku dnešních omylů nebo „ismů“. Například tvrdit, že globální oteplování zničí člověka a svět je čirý nesmysl, přesto se to učí a věří se tomu na moderních univerzitách jako by to bylo 2+2=4. A tyto otrávené ideje jsou hltány vykulenou mládeží na univerzitách jako sušenky při odpolední svačině, zvláště idea, že Pravda je pouze tím, co každý z nás věří, že je, a rozum ať je zatracen.
Z toho by tedy vyplývalo, že když si Druhý vatikánský koncil zvolil jít v Lutherových šlépějích tím, že opustil Tradici a tím, že tak „obnovoval“ svátost biřmování až ohrozil její platnost, katolíci také ohrozili dary Ducha Svatého, a tomu odpovídajícím způsobem ztratili schopnost uvažovat, protože biřmování Novocírkve nyní prostě zamýšlí učinit je „lepšími křesťany“.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof