neděle 24. dubna 2016

Maršál Philippe Pétain – 160. výročí narození (2016)Maršál Philippe Pétain – 160. výročí narození (2016)
Maršál Philippe Pétain
(24. dubna 1856 – 2. července 1951)
V den 160. výročí narození maršála Pétaina si připomeňme památná slova, jež pronesl arcibiskup Marcel Lefebvre 13. dubna 1987 při každoroční pouti Bratrstva sv. Pia X. na ostrov Yeu, který se stal místem vyhnanství maršála a kde je také pohřben.
***
„Shromážděni okolo vašich smrtelných ostatků, přesvědčeni, že bídné zacházení, jež jste zakusil na tomto místě vašeho exilu vám, díky Božímu milosrdenství a vašemu duchu víry, zasloužilo, že jste dosáhl stavu věčného štěstí, přicházíme se svou poutí do těchto míst, abychom vám vzdali hold, vám, který jste dvakrát zachránil Francii, a který jste ji nejen zachránil, ale obnovil ji duchovně i mravně, když jste jí pomohl najít své silné tradice víry, práce a lásky k rodině.
Proto vás, přesvědčeni, že se za nás od nynějška můžete přimlouvat u Boha se všemi svatými vlasti, prosíme, abyste přišel na pomoc Francii, jíž jste sloužil tak dobře, aby nalezla téhož ducha, který vedl vás v době vaší velké zkoušky.
Pokud jde o nás, je na nás obnovit vaši památku a navrátit vám čest a uznání, které náleží zachránci Vlasti ve dvou případech, kdy byl její osud zoufalý. Tehdy jste ukázal výjimečnou ctnost a heroismus, které vám měly vysloužit titul Otce vlasti.
Slibujeme vám učinit vše pro vás, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, a budeme se za tento úmysl nadále modlit k svatým Francie. Ať žije maršál Pétain! Ať žije Francie!“
Zdroj: La Porte Latine
Překlad: D. Grof