sobota 8. března 2014

Komentář Eleison CCCXLVII - Zpozorovaný "padesátismus" (2014)

Komentář Eleison CCCXLVII – Zpozorovaný „padesátismus“ (2014)
(347)
8. března 2014
ZPOZOROVANÝ „PADESÁTISMUS“
Pokud tu je, alespoň doposud, relativně malá odezva z Bratrstva sv. Pia X. na jeho úplnou změnu směřování pod biskupem Fellaym, je to kvůli touze po návratu ke katolicismu 50. let. Tak to pozoruje jedna katolička navštěvující mše v kapli FSSPX v anglicky mluvícím světě. Nedávno mi napsala:
„Proč neexistuje žádný ‘Odpor‘ v naší části světa? Myslím, že jsem na to přišla. Mnohokrát jste zmiňoval, že většina původních vůdců Bratrstva sv. Pia X. nikdy nepochopila arcibiskupa Lefebvra. Myslím si, že lokálně to zde platí na mnoho z našich původních zakladatelů kaplí, kteří jsou těmi, kdo lpí na Bratrstvu a jeho současných vůdcích. Co je důvodem? Proč nezačnou jednat, když to, za co bojovali tak dlouho a tvrdě, je ohroženo zničením zevnitř?
„V neděli to pro mě stručně vyjádřila jedna postarší paní. Jak to ona a její manžel vidí, statečně bojovali celá 70. léta až do počátku 80. let a plodem jejich námahy je samotná kaple. Mše se všemi požitky, nemovitosti, budovy, kostelní lavice, sochy, mešní roucha – jsou tím, co je ohroženo, pouhou existencí Odporu! Po celá ta léta bojovali, aby pro sebe obnovili katolicismus svého mládí. Pro ně to naprosto NENÍ otázkou nauky. Ta paní je členkou třetího řádu, přesto věří, že věroučné záležitosti jsou pro kněze a biskupy, nikoliv laiky. Například studium papežských encyklik je vměšováním se do věcí, které Bůh uložil hierarchii.
„Zeptala jsem se, jestli chápou potřebu rozumět své Víře, jestli jednotlivé duše neodpovídají Bohu, protože znají svou Víru? Věřím, že jejich odpověď byla upřímná, ale pro mě byla ohromující. Řekli: ‘Ne! Povinností katolíka je poslouchat své představené. ‘ A pokud jsou představení v omylu? ‘I tak poslouchat! Činit něco jiného je vzpoura.‘ Pro katolíka je ‘znamením vzpoury‘ dokonce i zpochybňovat své představené ‘ve věcech, které se jej netýkají‘, tj. ve věcech nauky. Jestliže se představený mýlí, bude jej soudit Bůh – ‘Nikdy se nezmýlíte, když budete poslouchat kněze.‘ Tak tady to máte. Ti, co odporují, jsou rebely, neposlušnými, neuctivými. Jak se odvažují zpochybňovat představeného? Jak se opovažují studovat nauku, klást svým představeným ohledně ní otázky? Ti, co odporují, jsou špatní, nikoliv proto, že se naukově mýlí, ale proto, že jejich slova a činy ohrožují katolicismus 50. let.
„Ale slepá poslušnost je absurdní! Co máme my ovce dělat, když bijí Pastýře a stádo se rozprchlo? Předstírat, že vše je v pořádku a nechat se sežrat vlky ve jménu poslušnosti? Co člověk může říci takovým lidem? Jsou úmyslně nevědomí ve víře, že úmyslná nevědomost je ctností! Odkud takový způsob myšlení pochází? Jaký omyl se vloudil do Církve, aby přinutil katolíky vypnout své myšlení? Vše, co mohu říci je, že jestliže u FSSPX zůstane stádo otupělých ovcí, bude pro Řím snadné úplně zničit poslední pevnost Tradice! Je jen třeba, aby byly kaple FSSPX předány jurisdikci místního biskupa formální dohodou či de facto spoluprací s Novus Ordo kněžími, kterou jsme místně viděli.“
Všimněte si její evokace možnosti, že Řím pohltí FSSPX již ne nějakou jasně danou dohodou, ale postupným splynutím. To je skutečné nebezpečí. Přemýšlím nad tím, jestli toto není tím, co vedení FSSPX radí učinit jeho „noví přátelé“ v Římě.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof