sobota 19. října 2013

Komentář Eleison CCCXXVII - František Bezbožný (2013)

Komentář Eleison CCCXXVII – František Bezbožný (2013)
(327)
19. října 2013
 FRANTIŠEK BEZBOŽNÝ
Katolíci, kteří si zachovali jakýkoliv opravdový smysl své víry, jsou pohoršováni slovy a skutky člověka, který v současnosti sedí na Petrově stolci. Člověk skoro přemýšlí nad tím, jestli tam byl dosazen, aby zničil to, co zbývá z katolické Církve. Jako správné dítě Druhého vatikánského koncilu se odvrací od Boha k člověku. Zde je například prvních devět klíčových citátů vyňatých (nikoliv mnou) z rozhovoru, který František 24. září poskytnul ateistickému redaktorovi italských novin.
Citáty 2 až 5 se týkají Církve. (Shrnuji.): 2 Církevní správa musí být více horizontální, méně vertikální. 3 Římská kurie příliš sleduje své vlastní zájmy. Musí vyjít k lidu. 4 Papež již nesmí být králem obklopeným pochlebovačnými dvořany. 5 Příliš mnoho kněží sleduje své vlastní zájmy a jsou překážkou křesťanství. Citáty jako jsou tyto, zjevně potěší moderní demokratickou veřejnost, které se nikdy nelíbilo, aby ji oficiální Církev říkala, co má dělat, jsou však tyto citáty čestné či spravedlivé vůči nesčetným papežům, kuriím, pracovníkům administrativy a kněžím, kteří předcházeli Františkovi po 1900 let, aby zachovávali uspořádání Církve pro spásu duší? Zanechá za sebou naopak František ještě nějaké uspořádání, nějaké spasené duše?
Citáty 1 a 6 se týkají světa: 1 Pod mým dozorem zůstane Církev mimo politiku. Aby ponechala demokratické lidi, aby se vrhli do pekla? 6 Dva nejhorší problémy současného světa jsou nezaměstnanost mladých a osamělost starých. Toto jsou dva opravdu lidské problémy dneška, ale proč? Není to právě proto, že duchovní jako František ponechávají politiku politikům a stavějí peníze před mladé lidi? A protože duchovní jako on odmítají prosazovat církevní zákony, které tím, že drží rodiny pohromadě, jim napomáhají starat se o staré lidi?
Citáty 7 až 9 se týkají náboženství: 9 Ježíš nám dal jen jediný způsob spásy, milujte se navzájem. Ale láska k bližnímu bez lásky k Bohu, která přichází první, se mění v nenávist k bližnímu, například komunismus. 7a Obracet lidi nedává smysl. To dává největší smysl, jestliže, jako v tomto případě, se nikdo nemůže dostat do nebe, aniž by věřil v Boha a v jeho Božího Syna, Ježíše Krista! 7b Musíme se všichni promísit a pohnout jeden druhého k Dobru. My ale musíme pohnout jeden druhého k Bohu. Co jiného je Dobro? Jestliže František nezmíní Boha, kdo uvěří v Boha?
Citát 8 je nejzávažnější ze všech: 8a „Věřím v Boha, nikoliv v katolického Boha, neexistuje žádný katolický Bůh.“ To je vážně zcestné. Pravda, Bůh je Bohem všech lidí, ale pro všechny lidi zavedl jediné náboženství a jedinečné náboženství, a tím je katolické náboženství. Bůh katolicismu je proto jediným pravým Bohem. 8b „Ježíš je jeho vtělením, mým učitelem a mým pastýřem, ale Bůh Otec, Abba, je světlem a Stvořitelem.“ Taktéž vážně zcestné. Nenaznačuje toto „ale“, že Ježíš není Stvořitelem? Věří František, že Ježíš je něčím víc než jen člověkem? 8c „Každý má svou vlastní ideu dobra a zla a musí si zvolit následování dobra a boj proti zlu, jak je pojímá.“ To není vůbec zcestné. Je to popřením vší objektivní morálky, popřením všech zásad katolické morálky. Je to pobídka pro všechny lidi, aby konali, jak se jim zlíbí. Přichází-li to od člověka, který je podle všeho zdání katolickým papežem, je to čiré šílenství.
Papež František může prohlašovat, že se pokouší proniknout k modernímu člověku, ale proniknout k němu bez Boha je totéž jako skočit do nebezpečné řeky na pomoc tonoucímu člověku bez lana uvázaného ke břehu. Člověk jen utone spolu s topícím se. Vaše Svatosti, vy nepomáháte, ale topíte se!
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof