sobota 3. srpna 2013

Komentář Eleison CCCXVI - Pokračující poškozování II (2013)

Komentář Eleison CCCXVI – Pokračující poškozování II (2013)
(316)
2. srpna 2013

POKRAČUJÍCÍ POŠKOZOVÁNÍ II
Kromě argumentace, že Nauková deklarace z poloviny dubna minulého roku byla odmítnuta Římem a již nás tedy nezajímá, se také lidé, kteří tvrdí, že nedošlo k žádné významné změně v Bratrstvu sv. Pia X. uchylují k nedávné Deklaraci tří biskupů z 27. června, která byla očividně navržena tak, aby ujistila lidi, že záchranný člun FSSPX je nepoškozený a stále dokonale schopný plavby. Duše, které však nechtějí utonout, by se na to měly podívat blíže.
Nechvalně známým se stal 11. odstavec. Krátce, biskupové zde prohlašují, že mají v budoucnu v úmyslu následovat Prozřetelnost, již se Řím brzy vrátí k Tradici, nebo výslovně uzná právo a povinnost FSSPX veřejně odporovat koncilním omylům. Tato věta „ať“ je mimo pochyby, protože naprosto nic nepřinutí nepřátele Boha pevně usídlené ve Vatikánu opustit svůj koncil. Přicházíme k větě „nebo“. Co mohli biskupové myslet tím, že Řím „výslovně uzná právo a povinnost“ FSSPX odporovat koncilu?
Zřejmým významem je, že by Řím poskytnul FSSPX nějaký oficiální status v oficiální Církvi nebo nějakou formu kanonické regularizace. Nějaké takové uznání je očividně tím, o co vůdci FSSPX vždy usilovali poté, co přijali myšlenky pařížského think-tanku GREC dobře před více než deseti lety. Když však tito vůdci v dubnu minulého roku z velké části přijali podmínky Říma pro takové uznání, vytvořili takovou bouři protestu v FSSPX, že byli přinuceni předstírat, že již nechtějí žádné takové uznání založené na podmínkách z poloviny dubna. Co tedy pak může věta „nebo“ z 27. června znamenat?
Během několika dní jim představený Francouzského distriktu položil přesně tuto otázku. Bylo mu řečeno, že věta „nebo“ nutně neznamená jakékoliv oficiální uznání, ale pouze možnost slabého, ale katolického papeže, který na jedné straně bude dostačovat na to, aby uznal „právo a povinnost“ FSSPX atd., ale na druhé straně je příliš slabý a osamocený v Římě, aby mohl Římanům nařídit jakékoliv oficiální uznání atd.. A zdá se, že představený distriktu je přinejmenším spokojený s touto odpovědí, když ji okamžitě předal kněžím svého distriktu.
No, to je mi naprosté překvapení! Zaprvé, kdo by kdy při čtení textu z 27. června hádal, že toto měli biskupové na mysli? A zadruhé, co v textu z 27. června vylučuje řadu jiných možností, které by biskupové přijali ve jménu „následování Prozřetelnosti“? Vezmeme-li v potaz, že 17. června 2012 biskup Fellay napsal Benediktu XVI., že by dál dělal vše, co může, aby uskutečnil smíření mezi Římem a FSSPX, co v textu z 27. června vylučuje, aby vychytralí Římané biskupům učinili takovou nabídku smíření, kterou by – vždy ve jménu „Prozřetelnosti“ – nemohli odmítnout?
Hodně štěstí komukoliv, kdo přijme výklad věty „nebo“ podaný představenému Francouzského distriktu. Existují však mnozí z nás, kteří zůstanou nepřesvědčeni, že vedení FSSPX se vzdalo svého šíleného snu smířit nesmiřitelné. Než se jasně prokáže opak, budeme předpokládat, že tito vůdci zůstávají, jakkoliv nevědomky, rozhodnuti proměnit záchranný člun FSSPX na člun smrti. A až všichni utonou, oni to všechno svedou na oceán!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof