sobota 6. dubna 2013

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCXCIX (2013)

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCXCIX (2013)
(299)
6. dubna 2013
GREC III
Protože chce moderní člověk zaujmout místo Boha, snaží se nahradit Boží řád světa svým vlastním. Boží řád je však skutečný, vně lidského myšlení a na něm nezávislý. Moderní člověk tedy odpoutává své myšlení od této skutečnosti a vybírá si z ní jen takové části, které chce zabudovat do své vlastní představy. Nejvyšší řád Božího stvoření je nejlépe vyjádřen v nauce jeho Církve. Proto všichni duchovní či laici procházející dnes vlivem všeho „normálního“ ve světě okolo nich, trpí hlubokým odmítáním či opomíjením povahy a nutnosti nauky.
Zde je zásadní problém GREC, jak byl představen ve dvou předešlých vydáních „Komentářů Eleison“ (294 a 295). Groupe de Réflexion Entre Catholiques byla založena v roce 1997 v pařížských salónech, aby prosazovala přátelská setkání a výměny mezi katolíky Tradice a katolíky konvenční Církve, aby se vytvořila atmosféra oboustranné důvěry a respektu, která by usnadnila smíření mezi nimi a ukončila jejich zbytečné odcizení. Takový záměr, nikoliv předem nutně se zlým úmyslem, vážně přehlíží důležitost nauky, jíž je Bůh soudcem. Ať si však pošetilí lidé mohou myslet cokoliv, nauka nemůže být opomíjena o nic více než skutečnost.
V knize P. Lelonga o GREC, Pro nutné smíření, vypráví, jak dva kněží Bratrstva sv. Pia X. a jeho generální představený „rozhodně přispěli ke spuštění a pokračování GREC“. Dokonce ještě než byl GREC spuštěn, přijal P. Du Chalard přátelsky P. Lelonga na svém priorátě FSSPX a „v následujících letech nikdy nepřestal podporovat GREC diskrétním a pozorným způsobem“. Při spuštění GREC P. Lorans, tehdejší rektor Institutu FSSPX v Paříži a z Paříže uplatňující rozhodný vliv na publikace FSSPX od tehdy až do nynějška, uvítal myšlenku „dialogu mezi katolíky“ a velmi brzy obdržel od generálního představeného FSSPX ve Švýcarsku souhlas pro svou účast v GREC. Od té doby hrál P. Lorans vůdčí roli ve všech jeho aktivitách.
Tyto aktivity začaly v malém rozsahu a v soukromí. V květnu 2000 se konalo první veřejné setkání GREC, k němuž přispěl P. Lorans, a navštívilo jej 150 lidí. Setkání se stala stále častějšími a s účastí kněží FSSPX. Církevní autority na nejvyšší úrovni byly pravidelně konzultovány a informovány. P. Lorans ze své strany umožnil „kontakt prohlubující se důvěry“ a přátelských výměn s generálním představeným FSSPX. Od roku 2004 byla setkání GREC ještě šířeji otevřená veřejnosti a v září toho roku byla ustavena „teologická pracovní skupina“, na níž se účastnil P. Lorans a další kněz FSSPX a teolog z Říma, z nichž se oba později účastnili věroučných rozhovorů mezi Římem a FSSPX od roku 2009 do roku 2011. GREC mohl v těchto rozhovorech docela dobře vidět uskutečnění svých nejbláhovějších nadějí – nakonec se teologové setkávali v atmosféře, pro kterou GREC tolik učinil, aby ji vytvořil „pro nutné smíření“.
Díky Bohu rozhovory vrátily nauce její náležitou prvořadost. Názorně předvedly, že mezi katolickou a koncilní naukou je nepřekonatelná propast. Byl však tehdy způsob myšlení GREC v FSSPX zablokován? Ani zdaleka! Vedení FSSPX se přes noc přesunulo od „Neusilujeme o žádnou praktickou dohodu bez věroučné shody“ k „Nemůže dojít k žádné věroučné shodě, tak usilujeme o praktickou dohodu“! Bohužel jarní protestní vzpoura uvnitř FSSPX minulý rok byla zadušena a opět zmatena na červencové generální kapitule. Pokračující snaha vedení FSSPX o dosažení praktické dohody však byla zadušena jen stěží.
„Naše pomoc je ve jménu  Pána“, zvláště v zasvěcení Ruska. Nikde jinde.
Kyrie eleison.
Překlad: D. Grof